Diaken Pier Tolsma verzorgt een subserie over ‘Deugdzaam leven’.

Mensen streven ernaar goed te leven, de goede dingen te doen en goed te zijn. Wij willen ook een goede relatie met God en leven zoals Hij het wil. Wij willen leerlingen van Jezus zijn en Hem navolgen.

We zijn op zoek naar een gelukkig en gelukt leven. In de praktijk blijkt dat lang niet altijd even gemakkelijk te zijn. Met enige regelmaat doen we dingen die niet goed zijn, dingen waarvan we uiteindelijk niet gelukkig worden.

Inleiding (06-10-2021)

Deze eerste video in de subserie Deugdzaam leven is een inleiding op dit thema.

Tweeduizend jaar christendom (13-10-2021)

Diaken Tolsma bespreekt de ontwikkelingen gedurende tweeduizend jaar christendom. Welke verschillende wegen zijn er bewandeld om Christus na te volgen.