In 1921 kreeg kapelaan J.A. Ruhe van de Jozefparochie in Den Haag opdracht van de bisschop van Haarlem, mgr. A. Callier, om een nieuwe parochie in de nieuwe wijk Laakkwartier te Den Haag te stichten. Deze opdracht leidde tot de bouw van de eerste Gerardus Majellakerk. De architect was Jan Stuijt. De eerste steen werd gelegd op 17 augustus 1923 en de kerk werd op 11 september 1924 gewijd door mgr. A. Callier.

Zie ook: Reliwiki.

Helaas moest de mooie Gerardus Majellakerk, na 58 jaar trouwe dienst in 1982 verdwijnen. Hij was te groot geworden en bovendien financieel niet meer onderhoudbaar. Op het feest van Pinksteren, 30 mei 1982 (de parochie bestond toen 58 jaar), is de oude kerk gesloten en kort daarna (medio juli 1982) tot verdriet van velen afgebroken. De parochianen van de Gerardus Majella hebben toen drie jaar lang gastvrijheid genoten in de Nederlands Hervormde Andreaskerk in de Deimanstraat te Den Haag. Dominee Van der Lingen van die kerk is de parochie in die tijd zeer van dienst geweest. De gewijde paaskaars bijvoorbeeld kreeg nu naast het altaar van de Andreaskerk ook z’n eigen plaatsje.

De bouw van de nieuwe (veel kleinere) Gerardus Majellakerk onder het verzorgingshuis Wenckebach had als architect de Hongaar Kornèl Polgar. De bouw van het gehele complex begon op 16 maart 1984 met het slaan van de eerste paal. De eerste steen voor de kerk (de oude eerste steen van de grote kerk) werd op 23 september 1984 gelegd door deken J. Kwaaitaal. De Gerardus Majellaparochie bestond toen ook 60 jaar en dat werd gevierd. Op zaterdag 28 september 1985 werd de nieuwe Gerardus Majellakerk door mgr. Ph. Bär ingezegend. Zijn medecelebrerende priesters waren deken J. Kwaaitaal, pastoor F. Wüst en pater J. Raaijmakers (van de Jeroenkerk, waarmee in die tijd al werd samengewerkt) en zij werden geassisteerd door diaken Ph. van Ruijven. Bij de intocht van de viering ging dominee van der Lingen de bisschop en zijn assistenten vooraf met de paaskaars, die nu weer vanuit de Andreaskerk naar de nieuwe Gerardus Majellakerk werd gebracht.

Inmiddels is het alweer 85 jaar geleden dat de Gerardus Majellaparochie werd opgericht en is de parochie op 1 mei 2003 gefuseerd met de drie Rijswijkse parochies plus de Jeroenparochie te Spoorwijk tot één Bonifatiusparochie. De Gerardus Majellaparochie bestaat niet meer. Op 25 januari 2010 is de kerk aan de eredienst onttrokken.

 

Kerksluiting op 25 januari 2010

Klik op de foto voor uitvergroting.

Fotograaf: Keimpe Dijkstra

 

Wie was Gerardus Majella?

Gerardus Majella is in het Limburgse heuvellandschap een populaire heilige. In Wittem staat een oud klooster, gebouwd tussen 1729 en 1733 in opdracht van de eigenaar van de heerlijkheid Wittem, graaf Ferdinand van Plettenberg om het gebied te behoeden voor het calvinisme. Wittem is vandaag de dag onder katholieken vooral bekend als het heiligdom van Sint Gerardus Majella (1726-1755). Men is in het bezit van een relikwie van de redemptorist, die tijdens zijn korte leven begenadigd was met mystieke gaven en dicht bij de mensen stond door zijn daadwerkelijke ondersteuning en hulp onder zieken en lijdenden. In 1904 werd Gerardus heilig verklaard. Mede door de aanwezigheid van de relieken en de massale verspreiding van het orgaan de Sint Gerardus Klok, waarvan de redactie in Wittem zetelt, begint vanaf de jaren twintig het pelgrimsoord naam te maken. Nog steeds bezoeken jaarlijks duizenden mensen Wittem. Er zijn georganiseerde bedevaarten; niet alleen uit de omtrek, maar uit heel het land en zelfs van over de grenzen. Bij de relieken van Sint Gerard zoeken zij steun voor hun geloof, sterkte en troost bij de moeilijkheden van het leven. Eind jaren vijftig beleeft de cultus rond Sint Geert zijn hoogtepunt. In 1961 wordt een nog nieuwe kapel in gebruik genomen, speciaal voor de Gerardusdevotie. De paters en broeders van het klooster hebben op hoogtijdagen hun handen vol aan de organisatie van dit alles.

Literatuur: Johannes Hendrikus Maria Evers, Pastoraat en bedevaart: een onderzoek naar het pastorale aanbod in het kader van de devotie tot Sint Gerardus Majella en de bedevaart naar Wittem, met bijzondere aandacht voor het gezangrepertoire.

Voor een video van pastoor Bakker over de heilige Gerardus Majella zie hier.

Zie ook: Heiligen.