‘Wij Geloven in Rijswijk’ op 27 januari 2019
in de H. Bonifatiuskerk

Gezamenlijke oecumenische viering van vijf Rijswijkse kerken die onder het motto ‘Wij Geloven in Rijswijk’ die zich samen inzetten voor de oecumene: Rooms-Katholieke Federatie Vlietstreek, waarvan de Bonifatius- en de Benedictus en Bernadettekerk deel uit maken, de Protestantse Gemeente Rijswijk (Oude en Nieuwe Kerk), de Volle Evangelie Gemeente (Hofrustkapel), de Nederlands Gereformeerde Kerk (Leeuwendaalkerk) en de Life Community Church in de Laan ten Blotinghe.

Klik op de foto voor uitvergroting.

Fotograaf: Keimpe Dijkstra