SchuldHulpMaatje Nederland

SchuldHulpMaatje en kerken hebben samen hart voor mensen en gunnen mensen met geldzorgen een hoopvolle toekomst. Zij vullen elkaar aan en kunnen samen werkelijk mensen helpen om hun financiële problemen de baas te worden. Die hulp is gericht op zelfredzaamheid.

De Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland faciliteert en ondersteunt als koepelorganisatie de leden: dat zijn de lokale SchuldHulpMaatje organisaties in Nederland. Evenals in ruim 130 andere gemeentes zijn ook in Leidschendam-Voorburg en in Rijswijk Schuldhulpmaatjes actief. Schuldhulpmaatjes zijn vrijwillige hulpverleners die mensen helpen die in de schulden dreigen te geraken of al in een schuldhulptraject zitten.

De Schuldhulpmaatjes zijn opgeleid om inwoners met financiële problemen te begeleiden. Ze hebben ervaring in het samen met iemand ordenen van de administratie, bekijken welke schulden er zijn en of die nog in overleg met de schuldeiser kunnen worden opgelost, zoals huurachterstand of het niet kunnen betalen van de energierekening. De maatjes helpen onder andere bij het opstellen van een budgetplan, het nagaan welke toeslagen kunnen worden aangevraagd, welke minimaregelingen kunnen worden aangevraagd, het vragen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en het invullen van formulieren daarvoor. Zo bieden zij hulp om te komen tot een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

Leidschendam-Voorburg

In Leidschendam-Voorburg zijn, thans 25 vrijwilligers, als schuldhulpmaatje werkzaam bij de Stichting Arm in Arm die in 2013 is opgericht in overleg met de plaatselijke Raad van Kerken. Deze stichting is aangesloten bij de Vereniging SchuldhulpMaatje Nederland.

Ook hier hebben de nodige huishoudens risicovolle schulden, kunnen rekeningen niet betalen, hebben betalingsproblemen, geen spaargeld et cetera. Zij kunnen geen tegenslag opvangen of investeren in belangrijke zaken voor de toekomst.

Mocht u iemand kennen die hulp nodig heeft of zelf hulp willen dan kunt u contact opnemen met een van de twee coördinatoren:
Jos van den Broek: e-mail; 06 45 27 12 16 of Rob den Uil; e-mail; 06 53 35 39 27.
Uitgebreidere informatie over SchuldHulpMaatje (SHM) vindt u via de website www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/leidschendam-voorburg.

Wilt u SchuldHulpMaatje Leidschendam-Voorburg financieel steunen met een gift, maakt u dan uw bijdrage over naar bankrekening NL42 INGB 0006 4850 72 op naam van Stichting Arm in Arm Leidschendam-Voorburg, onder vermelding van het kenmerk ‘donatie’. De stichting heeft de ANBI-status, dus giften zijn aftrekbaar bij de Belastingdienst. Bij voorbaat dank voor uw persoonlijke of financiële ondersteuning van SchuldHulpMaatje Leidschendam-Voorburg!

Rijswijk

De schuldenproblematiek in Rijswijk is groot. Van de ruim 25.000 huishoudens heeft een groot deel problematische schulden. Dat betekent dat ze verschillende en langdurige betalingsachterstanden hebben. Daarnaast ervaren veel gezinnen of alleenstaanden zelfs risicovolle schulden. Dat betekent dat ze financieel op het randje lopen.

Vanuit de vier kerken van ‘Wij Geloven in Rijswijk’: de H. Bonifatiusparochie, de Protestantse Gemeente Rijswijk, de Volle Evangelie Gemeente (Hofrustkapel) en de Nederlands Gereformeerde Kerk (Leeuwendaalkerk), is in november 2020 de Stichting Voor Elkaar in Rijswijk opgericht, met als werknaam SchuldHulpMaatje Rijswijk. De stichting is aangesloten bij de Vereniging SchuldhulpMaatje Nederland.

Wilt u wellicht als vrijwilliger (‘maatje’) ook bijdragen aan SchuldHulpMaatje Rijswijk of op een andere manier hieraan meewerken, stuurt u dan een bericht naar onze coördinator dhr. Kees van Oosterom via e-mail. Ook kunt u bij hem om verdere informatie vragen.
En u kunt uitgebreidere informatie over SchuldHulpMaatje (SHM) vinden via de website www.schuldhulpmaatje.nl/rijswijk.

Wilt u SchuldHulpMaatje Rijswijk financieel steunen met een gift, maakt u dan het beoogde bedrag over naar bankrekening NL71 RABO 0362 0156 78 op naam van Stichting Voor Elkaar in Rijswijk, onder vermelding van het kenmerk ‘donatie’. De stichting heeft de ANBI-status, dus giften zijn aftrekbaar bij de Belastingdienst. Bij voorbaat dank voor uw persoonlijke of financiële ondersteuning van SchuldHulpMaatje Rijswijk!