Maandelijks is er tijdens de viering in de St. Martinuskerk naast de Kinderwoorddienst ook het Tienerkwartier voor kinderen uit de bovenbouw. Na het luisteren naar het Evangelieverhaal gaan de tieners met elkaar in gesprek. Dit gebeurt met behulp van de ‘hoofd-hart-handen’-methode. In het gesprek komen het volgende soort vragen aan de orde.
‘Wat staat er?’
‘Hoe denk jij erover?’
‘Wat kun je ermee doen?’
‘Wat zou het Evangelie van vandaag kunnen betekenen in jouw leven?’

Deze tienerbijeenkomsten worden aangekondigd in het liturgieoverzicht.