Het gezin is de eerste plek waar een kind zijn of haar geloof kan gaan ontdekken. Helaas is het de laatste decennia minder vanzelfsprekend geworden om je kind de rijkdom van een gelovig leven mee te geven. De ouders die hier op dit moment wél voor kiezen, doen dit welbewust. Maar hoe doe je dit? Vaak hebben ouders daarnaast over hun eigen geloof ook vragen.

Daarom zijn we in parochie HH. Maria en Jozef gestart met ouderbijeenkomsten.

Wat gaan we doen?
Doel is om met ouders, vanaf het moment van de Doop tot en met het Vormsel, in gesprek te zijn over het geloof in hun leven en in de opvoeding. Op thema-avonden wordt aandacht besteedt aan de betekenis en achtergrond van het katholiek geloof en de rijke katholieke traditie en wordt in gesprek tussen de ouders ervaringen en ideeën uitgewisseld.

Vijf tot zes keer per jaar organiseren wij deze thema-avonden organiseren, in aanvulling op de Kindervertelvieringen en Kinderwoorddiensten. Regelmatige deelname aan deze thema-avonden zorgt voor verdieping en versterkt de groep, maar incidenteel deelnemen of tussentijds aanhaken kan altijd. Iedereen is welkom, op welk punt op het levenspad het kind ook staat. En uiteraard wordt iedereen hartelijk uitgenodigd om voorstellen voor de thema’s aan te dragen.

De bijeenkomsten worden in Kerk aan de Vliet en op deze website aangekondigd. Zie ook het activiteitenoverzicht.
De bijeenkomsten zijn in de pastorie naast de Martinuskerk, Oosteinde 54 in Voorburg.
U bent van harte uitgenodigd voor deze avonden.

Heeft u een vraag? Stuurt u dan een mail naar Nellie Plaizier.