Pastoor Bakker spreekt in de Veertigdagentijd over de hongerdoek. Hij legt uit hoe de hongerdoek in de Middeleeuwen is ontstaan om tijdens de Veertigdagentijd de pracht en praal van het hoofdaltaar te verbergen. In de vorige eeuw is het fenomeen hongerdoek nieuw leven ingeblazen om ons op te roepen tot solidariteit met de armen in deze wereld.

Middeleeuws hongerdoek (06-04-2022)

Als eerste wordt een Middeleeuws hongerdoek besproken. Naast gebeurtenissen uit het leven Jezus zien we verwijzingen naar de zeven werken van barmhartigheid.

De levensboom (13-04-2022)

De kunstenaar plaatst de Bijbelse wereld tegenover onze hedendaagse wereld. Pastoor Bakker geeft een toelichting op de verschillende elementen van deze hongerdoek.