R.K. Begraafplaats H. Bonifatius

Ingang

Frans Halskade

Openingstijden

’s zomers (april tot en met oktober): dagelijks van 09.00 – 20.00 uur
’s winters (november tot en met maart): dagelijks van 09.00 – 17.00 uur

Administratie

R.K. Begraafplaats H. Bonifatius
Van Vredenburchweg 67
2282 SE Rijswijk

administrateur mevrouw K. Zwerus
op dinsdag en woensdag tussen 09.00 en 13.00 uur
en op vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur aanwezig in de pastorie op bovenstaand adres
telefoon: 070 399 24 16
mobiel: 06 25 15 07 31 (buiten bovenstaande kantooruren alleen voor uitvaartondernemers)
e-mail: begraafplaats.bon@mariajozef.nl

Kerkhofcommissie

Dhr. A.M. Henskens, voorzitter
Dhr. P.M. Schott, secretaris
Dhr. N.J. van Dam, penningmeester
Dhr. R.T.M. Midden, lid

Beschrijving

De R.K. Begraafplaats H. Bonifatius ligt in het centrum van Rijswijk achter de H. Bonifatiuskerk aan de Van Vredenburchweg. De ingang is tegenover Frans Halskade 118. Dit parochiële kerkhof is in 1828 aangelegd en bood aanvankelijk ruimte aan 185 graven. Later is de begraafplaats enige malen uitgebreid, het laatst in 1956. Nu bevinden zich op deze begraafplaats meer dan 1000 graven.

Het kerkhof, dat verscholen ligt tussen de hoge bomen, heeft een geheel eigen stijl, gekenmerkt door het monumentale karakter en de fraaie natuur die met veel zorg in stand wordt gehouden. De kleinschaligheid, de serene sfeer en de grote verscheidenheid aan groen maken het kerkhof tot een bijzondere stilteplek, belangrijk voor de rouwverwerking.

Soorten graven

Algemene graven – In een algemeen graf worden drie overledenen van verschillende families begraven. Tien jaar na de laatste begrafenis kan het graf worden geruimd. De huurtermijn kan niet worden verlengd. Wel is het mogelijk de stoffelijke resten te laten herbegraven.

Familiegraven – Een familiegraf wordt voor de duur van twintig of dertig jaar uitgegeven met de mogelijkheid om voor telkens tien jaar te verlengen. In een familiegraf kunnen drie overledenen worden begraven en tevens drie asbussen worden bijgezet. De rechthebbende van een familiegraf bepaalt wie in het graf wordt bijgezet en is tevens aansprakelijk voor het onderhoud van het grafmonument.

Kindergraven – Er is een apart gedeelte waar kinderen tot twaalf jaar begraven kunnen worden. Kindergraven worden uitgegeven voor tien jaar, maar verlenging van deze termijn is mogelijk. Indien gewenst, kan een kind ook in een familiegraf worden begraven.

Urnengraven – Op de begraafplaats zijn twee aparte gedeelten waar urnengraven voor een periode van twintig of dertig jaar te huur zijn. Verlenging van de huurtermijn is mogelijk. In een urnengraf kunnen maximaal twee asbussen worden geplaatst.

Onderhoud

Er is een verplichte jaarlijkse bijdrage verschuldigd voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats alsmede voor het bladvrij houden en het eenmaal per jaar reinigen van het grafmonument. De kosten van beplanting en reparatie van het monument zijn voor rekening van de rechthebbende van het graf.

Grafmonumenten

Met de toenemende individualisering van onze samenleving is er een grote behoefte aan een eigen identiteit en vorm van gedenktekens en grafmonumenten. Onze begraafplaats biedt aan deze diversiteit de ruimte, mits men rekening houdt met de vastgestelde maatvoering. Overigens is voor het plaatsen van een monument een vergunning nodig. Deze moet schriftelijk bij de beheerder worden aangevraagd.

De plechtigheid

Aan de begrafenis kan een uitvaartdienst voorafgaan in de nabijgelegen H. Bonifatiuskerk, dan wel in een andere kerkgelegenheid. De nabestaanden kunnen ook afzien van een kerkelijke uitvaart. De kist wordt dan via een aparte ingang naar het kerkhof gereden of gedragen. Het is mogelijk om de kist in het graf te laten dalen of boven het graf te laten staan, waarna de aanwezigen afscheid nemen van de overledene.

Condoleance

Het is mogelijk aansluitend aan een uitvaartviering tegen een vergoeding een condoleancebijeenkomst te organiseren. Hiervoor kunt u terecht in de ruimte achterin de
H. Bonifatiuskerk. Voor de catering moet u zelf via de uitvaartondernemer zorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Meer informatie

Mededelingen
Plattegrond
– Reglement
– Tarieven