Elk jaar op Palmzondag, de zondag voor Pasen, zijn er vieringen met een processie met kinderen en hun palmpaasstok. Op Palmzondag wordt gevierd hoe Jezus in Jeruzalem als een held wordt binnengehaald. Maar deze grootse ontvangst slaat om in verraad. Jezus wordt verraden en gedwongen zijn kruis op te nemen en zijn lijdensweg te gaan.

De palmpaasstok herinnert ons aan de drie grote momenten in het christendom: de binnenkomst van Jezus in Jeruzalem, zijn lijden en sterven en tenslotte zijn verrijzenis, zijn opstanding uit de doden. Het zijn drie momenten waarin christenen ook zichzelf herkennen. Geloven in Jezus is niet een vanzelfsprekend gemakkelijke weg. Het is een steeds weer opnieuw zoeken naar vertrouwen. Met deze intentie worden de stokken naar mensen gebracht die een beetje extra aandacht verdienen. In het gelovige vertrouwen dat lijden en verdriet niet het laatste woord hebben, richten wij met de stok de aandacht op hen voor wie lijden en verdriet op dat moment deel van het leven zijn. Adressen voor de stok worden door de parochies aangedragen.

 

Vaste symbolen die de stok sieren

Zie voor de uitleg ook de video van pastoor Bakker die u hier vindt. Het is de video ‘Feesten, lijden en opstaan’ (03-03-2021)

De betekenis van de palmpaasstok
Op Palmzondag wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Gezeten op een ezel werd hij met palmtakken toegejuicht en welkom geheten in de stad. Deze intocht gebeurde een paar dagen voordat hij gekruisigd zou worden. Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar.

De palmtak
Met het toejuichen van Jezus met palmtakken wordt het bijzondere koningschap van Jezus van Nazareth in beeld gebracht. Een koningschap van vrede en gerechtigheid. Een koningschap waarin de goede God aan het licht komt.

Het kruis
De stok heeft de vorm van een kruis dat herinnert aan de dood van Jezus. De goedheid van God neemt het lijden in het leven niet weg, maar blijft een dragende kracht waarmee elk moment van het leven wordt omgeven.

Het broodhaantje
De haan symboliseert het moment waarop Petrus ontkent Jezus te kennen. De haan is tevens de aankondiger van het begin van elke nieuwe dag. Ook al laten mensen elkaar in de steek, de goedheid van God roept als een haan in de morgen telkens opnieuw dat een nieuw begin mogelijk is.

De verschillende kleuren
De altijd groen blijvende takken zijn verbonden met de blijvende goede kracht van God. De kleur geel van de versiering, duidt op de kleur van de lente, van nieuw leven, van lichter worden en van het lengen van de dagen. De kleur wit is de kleur van de nieuwe start. De kleur wit is de liturgische kleur van weer opstaan, van het vertrouwen dat dood en bederf niet het laatste woord hebben.

De lekkernijen
De lekkernijen geven aan dat we elkaar willen voeden met het vertrouwen dat licht de duisternis zal overwinnen!

Deelname aan de processie

De processies met de kinderen en palmpaasstokken vinden plaats in de HH. Benedictus en Bernadettekerk te Rijswijk, de St. Martinuskerk te Voorburg en in de
HH. Petrus en Pauluskerk te Leidschendam. Een uitgebreide uitnodiging tot het maken van de palmpaasstokken door de kinderen vindt u jaarlijks op deze website en in Kerk aan de Vliet. Speciale aandacht is er hierbij voor de kinderen die zich op hun eerste Communie voorbereiden.