Het sacrament van het Vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen Doopsel. Op bijzondere wijze wordt in het Vormsel nog eens de kracht en de sterkte van de heilige Geest doorgegeven. Het is daarmee de bevestiging van het Doopsel. Het Vormsel wordt veelal toegediend aan jonge mensen. Als kind zijn zij gedoopt. Nu kunnen ze zelf verantwoordelijkheid dragen en zelf de keuze voor het geloof bevestigen. In het Vormsel bevestigt de heilige Geest het ‘ja-woord’ van de vormeling, geeft hem kracht om te blijven geloven en de Blijde Boodschap van Jezus uit te dragen.

Bij het Vormsel wordt de vormeling door de bisschop gezalfd met welriekende olie (Chrisma). Deze zalving verduidelijkt de naam van ‘christen’. Christus betekent ‘gezalfde’. Iedere gedoopte die nog niet is gevormd, kan het Vormsel ontvangen. De bisschop zalft een mens die verstandig genoeg is om zijn eigen keuzes te maken. De sterkte van de heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus.

Hoe vieren we het Vormsel binnen de federatie Vlietstreek

Ieder jaar is er in een van onze kerken van de federatie Vlietstreek een Vormselviering. Het betreft over het algemeen jongeren in de tweede klas van het voortgezet onderwijs.

Voorbereiding

De jongeren volgen een voorbereidingstraject van drie jaar. Zij beginnen in het laatste jaar van de basisschool en maken gezamenlijk de overgang naar het voortgezet onderwijs mee. Ieder jaar start er een nieuw traject, zodat er drie voorbereidingstrajecten naast elkaar lopen.

Met leeftijdsgenoten in gesprek over geloven
Met leeftijdsgenoten (vanaf groep 8) een goed gesprek over geloven, pannenkoeken bakken, koken voor de vastenmaaltijd, vuil worden en lol trappen op de survival, maar ook mediteren én eens fijn stil zijn van binnen. Voor jou als jongere een mooie kans om na te denken en zelf te kiezen.

Doe je mee? Parochies aan de Vliet nodigen de jongeren van harte uit deel te nemen aan het vormselproject. Tijdens dit driejarige project ga je met leeftijdsgenoten uit de drie parochies in gesprek over wat geloven voor jou betekent. Dat doen we in een vertrouwelijke omgeving. Zeven tot acht keer per jaar is er een bijeenkomst, meestal in de avonduren. Gezelligheid en plezier horen daar absoluut bij! Uiteindelijk kies jij zelf voor het sacrament van het heilig Vormsel.

Voor u als ouder een ondersteuning bij de geloofsopvoeding van uw kind
Welke keuze maakt uw zoon of dochter? De gesprekken tijdens de bijeenkomsten helpen jongeren bij hun geloofsontwikkeling. Een mooie aanvulling op dat wat zij al van thuis meekrijgen. Gedurende het project is de betrokkenheid van de ouders dan ook belangrijk. Een mooie ondersteuning bij het maken van een bewuste keuze van de jongeren voor het sacrament van het heilig Vormsel.

Aanmelding

Ouders kunnen hun kinderen uit groep 8 in het najaar aanmelden voor het voorbereidingsproject. Jaarlijks is er een informatieavond waar ouders zich tot in detail kunnen informeren over het traject dat hun kinderen zullen volgen. Ter zijner tijd vindt u hier de plaats en tijd van de informatieavond.

Voorwaarde voor deelname aan het Vormsel is dat men gedoopt is. Mocht dit nog niet het geval zijn dan is het Doopsel onderdeel van het voorbereidingstraject.

Start nieuwe groep 2019

In november gaat een nieuwe groep van start. Het aanmeldtraject voor dit driejarige project van de parochies van de federatie Vlietstreek wordt in oktober gestart.

Wilt u hier meer over weten dan nodigen wij de ouders van harte uit op de informatieavond. Deze informatieavond wordt gehouden op 9 oktober om 20.00 uur tot 21.30 uur in de Martinuskerk in Voorburg en is bestemd voor alle Vlietstreekparochianen met kinderen in groep 8 of in de eerste van de middelbare school.