Het sacrament van het Vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen Doopsel. Op bijzondere wijze wordt in het Vormsel nog eens de kracht en de sterkte van de heilige Geest doorgegeven. Het is daarmee de bevestiging van het Doopsel. Het Vormsel wordt veelal toegediend aan jongeren. Als kind zijn zij gedoopt. Nu kunnen ze zelf verantwoordelijkheid dragen en zelf de keuze voor het geloof bevestigen. In het Vormsel bevestigt de heilige Geest het ‘ja-woord’ van de vormeling, geeft hem kracht om te blijven geloven en de Blijde Boodschap van Jezus uit te dragen.

Bij het Vormsel wordt de vormeling door de bisschop gezalfd met welriekende olie (Chrisma). Deze zalving verduidelijkt de naam van ‘christen’. Christus betekent ‘gezalfde’. Iedere gedoopte die nog niet is gevormd, kan het Vormsel ontvangen. De bisschop zalft een mens die verstandig genoeg is om zijn eigen keuzes te maken. De sterkte van de heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus.

Hoe vieren we het Vormsel binnen de parochie HH. Maria en Jozef

Ieder jaar is er in een van onze kerken een Vormselviering. Het betreft over het algemeen jongeren in de derde klas van het voortgezet onderwijs.

Voorbereiding

De jongeren volgen een voorbereidingstraject van drie jaar. Zij beginnen in het laatste jaar van de basisschool en maken gezamenlijk de overgang naar het voortgezet onderwijs mee. Ieder jaar start er een nieuw traject, zodat er drie voorbereidingstrajecten naast elkaar lopen.

Met leeftijdsgenoten in gesprek over geloven
Met leeftijdsgenoten (vanaf groep 8) een goed gesprek over geloven, pannenkoeken bakken, je presenteren aan de kerkgemeenschap en onderdeel zijn van de Eucharistieviering, vuil worden en lol trappen op de survival, maar ook mediteren én eens fijn stil zijn van binnen. Voor jou als jongere een mooie kans om na te denken en zelf te kiezen.

Doe je mee?
De parochie nodigt de jongeren van harte uit deel te nemen aan het vormselproject. Tijdens dit driejarige project ga je met leeftijdsgenoten uit de parochie in gesprek over wat geloven voor jou betekent. Dat doen we in een vertrouwelijke omgeving. Zeven tot acht keer per jaar is er een bijeenkomst, meestal in de avonduren. Gezelligheid en plezier horen daar absoluut bij! Uiteindelijk kies jij zelf voor het sacrament van het heilig Vormsel.

Voor u als ouder een ondersteuning bij de geloofsopvoeding van uw kind
Welke keuze maakt uw zoon of dochter? De gesprekken tijdens de bijeenkomsten helpen jongeren bij hun geloofsontwikkeling. Een mooie aanvulling op dat wat zij al van thuis meekrijgen. Gedurende het project is de betrokkenheid van de ouders dan ook belangrijk én noodzakelijk. Een mooie ondersteuning bij het maken van een bewuste keuze van de jongeren voor het sacrament van het heilig Vormsel.

Voorwaarde voor deelname aan het Vormsel is dat men gedoopt is. Mocht dit nog niet het geval zijn dan is het Doopsel onderdeel van het voorbereidingstraject.

De folder over het Vormsel en de voorbereiding erop vindt u hier.
Heeft u nog vragen? U kunt de vormselwerkgroep mailen: vormsel.vlietstreek@gmail.com.

Aanmelding nieuwe groep 2024

In januari 2024 beginnen wij met een nieuwe groep die zich voorbereidt voor het heilig Vormsel. De informatiebijeenkomst over het nieuwe traject is op woensdag 22 november om 20.00 uur in de Benedictus en Bernadette kerk in Rijswijk. Misschien hebben jij of je ouders vragen of twijfels? Dan is deze bijeenkomst zeker een goede gelegenheid om deze voor te leggen en te bespreken. Je kunt je vragen ook mailen naar vormsel.vlietstreek@gmail.com.

U kunt uw kind via dit formulier aanmelden.

Video over het Vormsel

In deze video vertelt pastoor Bakker over het Vormsel.