Organisatiestructuur

Onderstaande afbeelding geeft de organisatiestructuur binnen de parochie.

Deze structuur wordt in het document ‘Organisatie RK Vlietstreek’ toegelicht. U vindt het hier.

Kernteams

Federaal
Het vormingsteam bestaat uit Nellie Plaizier, parochiecatecheet (voorzitter), Emile Verviers (secretaris) en Jolanda Sieders.
Zij zijn bereikbaar via: vormingsteam@mariajozef.nl.
Het diaconieteam bestaat uit Pier Tolsma, diaken (voorzitter), Paul Sas (secretaris) en Paul Meinders.
Zij zijn bereikbaar via: diaconieteam@mariajozef.nl.

Lokaal
HH. Benedictus en Bernadettekerk
Het altaarteam bestaat uit Joris van den Boogaard en Christa van der Ven.
Zij zijn bereikbaar via: altaarteam.bb@mariajozef.nl.
Het beheerteam bestaat uit Arco Zwijnenburg (voorzitter), Lex Beneken Kolmer (secretaris) en Yvonne Sloet tot Everlo en Henk van Steekelenburg.
Zij zijn bereikbaar via: beheerteam.bb@mariajozef.nl.

H. Bonifatiuskerk
Het altaarteam bestaat uit Marko Bučić (voorzitter), Naomi Dieters (secretaris) en Liesbeth van Roon.
Zij zijn bereikbaar via: altaarteam.bon@mariajozef.nl.
Het beheerteam bestaat uit Jules Braat, Marko Bučić en Paul Schott.
Zij zijn bereikbaar via: beheerteam.bon@mariajozef.nl.

St. Martinuskerk
Het altaarteam bestaat uit Marja de Goederen (voorzitter) en Anneke Juffermans (secretaris).
Zij zijn bereikbaar via: altaarteam.m@mariajozef.nl.
Het beheerteam bestaat uit Emile Duijsens (voorzitter) en Ineke Huitema (secretaris).
Zij zijn bereikbaar via: beheerteam.m@mariajozef.nl.

HH. Petrus en Pauluskerk
Het altaarteam bestaat uit Frans Aarts (voorzitter), Oscar de Man (secretaris) en Leo Valk.
Zij zijn bereikbaar via: altaarteam.pp@mariajozef.nl.
Het beheerteam bestaat uit Oscar de Man, Willie Tetteroo en Joke Valk.
Zij zijn bereikbaar via: beheerteam.pp@mariajozef.nl.

Werkgroepen en activiteiten

Voor contact met een werkgroep kan gebruik worden gemaakt van bovenstaande e-mailadressen van het betreffende kernteam.

Onder het vormingsteam vallen de volgende werkgroepen en activiteiten:
Advent- en Veertigdagentijdinleidingen
Alpha
Bedevaarten
Cinekerk
Doopvoorbereiding
Ignatiaans bidden
Jongerenpastoraat
KinderVertelViering
KinderWoordDienst
Tienerkwartier
Voorbereiding eerste Communie
Voorbereiding Vormsel.
Zie hier voor meer over de activiteiten op het gebied van vorming en catechese.

Onder het diaconieteam vallen de volgende werkgroepen en activiteiten:
Algemene ziekenzalving
Collecterooster
Contactpersonen
Maaltijden
Missie, Ontwikkeling en Vrede
Nabestaandenzorg
Ouderen en zieken
Verstandelijk beperkten
Vervoer naar de kerk
Ziekencommunie.
Het diaconieteam onderhoudt de contacten met de (Inter-)Parochiële CaritasInstellingen.
Zie hier voor meer over de activiteiten op het gebied van diaconie en dienen.

Onder de altaarteams vallen de volgende werkgroepen en activiteiten:
Acolieten en misdienaars
Allerzielen- en nabestaandenviering
Altaarbloemetjeverzorgers
Bloemschikkers
Collectanten en collecte-afstorters
Concertmedewerkers
Gravenzegening
Kerklinnenreinigers
Koffieschenkers
Koren (zie hier voor meer informatie over de koren)
Kosters en kerkinrichters
Lectoren
Lectorenbladsamenstellers
Liturgieblaadjesmakers
Liturgischmateriaalbestellers
Mariakapelopenaars en -sluiters
Rozenkrans- en kruiswegvoorbidders
Specialevieringenmedewerkers
Welkomgroep
Woorddienstvoorgangers en gebedsleiders.

Onder de beheerteams vallen de volgende werkgroepen en activiteiten:
Beheer en verhuur kerk
Beheer en verhuur zalen,
Beheer begraafplaats
Verhuur kerk aan andere kerkgemeenschappen
Inkoop niet-liturgische zaken
Keuken- en toiletlinnenverzorgers
Onderhoud gebouwen en installaties
Schoonmaak kerk en zalen
Tuinonderhoud
Vuilnisafvoer.