Na een aantal bijeenkomsten met coördinatoren van de in onze federatie aanwezige werkgroepen heeft het federatiebestuur besloten tot een nieuwe organisatiestructuur binnen de parochiefederatie. Deze structuur met toelichting is vastgelegd in het document ‘Organisatie RK Vlietstreek’. U vindt het hier.