Aandacht voor mensen binnen de geloofsgemeenschap

De Sint Martinuskerk en de HH. Petrus en Paulus kennen een gezamenlijke werkgroep Volwassenenpastoraat met bijzondere aandacht voor de ouderen. Zij verzorgen programma’s overdag, waaronder ook de jaarlijkse gemeenschappelijke Ziekenzalving en de pastorale ontmoetingsmiddagen. Op deze middagen zijn parochianen in de gelegenheid om elkaar en het pastoraal team te ontmoeten. Ook de Christmas Tea of Nieuwjaarsbijeenkomst is een jaarlijks terugkerend onderdeel van het programma. Een andere activiteit van deze werkgroep is het onderhouden van contacten met individuele oudere en zieke parochianen.

De Bonifatiuskerk kent een werkgroep Zieken en Ouderenbezoek, die tweemaal per jaar een middag organiseert voor ouderen en zieken, waarvan een met een gezamenlijke Ziekenzalving. Verder zorgt de werkgroep voor een attentie rond Pasen en Kerstmis en bezoekt zij ouderen en zieken.

In de Benedictus en Bernadettekerk zijn er maandelijks op twee woensdagen maaltijden. Voor een klein prijsje wordt er een maaltijd en gezelligheid geboden. Ook kennen de Benedictus en Bernadettekerk en de Bonifatiuskerk het zogenaamde altaarbloemetje: bloemen die na afloop van de zondagse viering als teken van aandacht naar een parochiaan gaan.

Zowel de Bonifatiuskerk, de Sint Martinus en de Petrus en Paulus kennen een werkgroep nabestaanden die contact opnemen met de nabestaanden nadat er een uitvaart heeft plaatsgevonden met kerkelijke betrokkenheid vanuit de parochies. Vanuit de Bonifatiuskerk wordt er jaarlijks in samenwerking met de vereniging Humanitas een Lotgenotengroep Rouw gestart.

In de Petrus en Pauluskerk is er jaarlijks een zondagse viering waarvoor mensen met een verstandelijke beperking speciaal uitgenodigd worden en in de viering betrokken worden.