De PCI van de H. Bonifatiusparochie is er voor iedereen die in het gebied van deze parochie woont.
Dit gebied omvat Rijswijk en van Den Haag Spoorwijk en Laakkwartier.

Contact

De PCI is bereikbaar via e-mail: pci@bonifatiusparochie.info
en per telefoon via het centraal secretariaat van de H. Bonifatiusparochie: 070 399 24 16.

Giften

U kunt het werk van de PCI financieel ondersteunen via uw giften op NL98 INGB 0004 0634 29 ten name van PCI Bonifatiusparochie.
De PCI heeft ANBI-status. Uw giften aan de PCI zijn tussen aftrekbaar voor de belastingen.

Privacyreglement en Privacyverklaring

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft ook gevolgen voor de Parochiële Caritas Instelling (PCI). De PCI werkt met het oog op de AVG met een eigen privacyreglement en privacyverklaring.

Het privacyreglement is op 12 december 2018 vastgesteld door het bestuur van de PCI. In het privacyreglement worden de rechten en plichten van alle betrokkenen nauwkeurig omschreven. In het privacyreglement leest u hoe de PCI met persoonsgegevens omgaat.

Om ook diegenen die zich met een hulpvraag richten tot de PCI goed te informeren is er de privacyverklaring. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk bij elkaar. De parochieverklaring wordt ook aangereikt of verstuurd naar degene die zich met een hulpvraag tot de PCI wendt.  Soms zal de PCI expliciet toestemming van de betrokkene vragen. Toestemming kan gevraagd worden via een e-mail of een intakeformulier.

Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens door de PCI? Dan kunt u ons bereiken via bovenstaande contactgegevens.

De privacyverklaring leest en download u hier.
Het privacyreglement leest en download u hier.