Leniging van individuele materiële nood in de eigen omgeving

De Parochiële Caritasinstelling van de HH. Benedictus en Bernadettekerk en de H. Bonifatiuskerk richt zich vooral op het lenigen van individuele nood binnen het gebied van deze twee kerken. Dit gebied omvat Rijswijk en van Den Haag Spoorwijk en Laakkwartier. Naast de opbrengsten uit vermogen zorgen collectes voor de benodigde middelen. Met de collectes worden de parochianen betrokken bij het diaconale werk van de PCI. Het lenigen van materiële nood in de eigen omgeving vraagt om inzicht in de lokale situatie, het kennen van de specifieke noden en het kennen van andere instanties die op dit gebied werkzaam zijn. Deze kennis is bij de PCI aanwezig.

Ondersteuning aanvragen

Ondersteuning door de PCI gebeurt via aanvragen via ondersteunende maatschappelijke organisaties. Ook is het mogelijk om rechtstreeks een aanvraag om ondersteuning bij de PCI in te dienen. Zie hiervoor onderstaande contactgegevens.

Contact

De PCI is bereikbaar via e-mail: pci-bonifatius@mariajozef.nl
en per telefoon via het centraal secretariaat van de H. Bonifatiuskerk: 070 399 24 16.

Giften

U kunt het werk van de PCI financieel ondersteunen via uw giften op NL98 INGB 0004 0634 29 ten name van PCI Bonifatiusparochie.
De PCI heeft ANBI-status. Uw giften aan de PCI zijn dus aftrekbaar voor de belastingen.

Privacyreglement en Privacyverklaring

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft ook gevolgen voor de PCI. De PCI werkt met het oog op de AVG met een eigen privacyreglement en privacyverklaring.

Het privacyreglement is op 12 december 2018 vastgesteld door het bestuur van de PCI. In het privacyreglement worden de rechten en plichten van alle betrokkenen nauwkeurig omschreven. In het privacyreglement leest u hoe de PCI met persoonsgegevens omgaat.

Om ook diegenen die zich met een hulpvraag richten tot de PCI goed te informeren is er de privacyverklaring. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk bij elkaar. De parochieverklaring wordt ook aangereikt of verstuurd naar degene die zich met een hulpvraag tot de PCI wendt.  Soms zal de PCI expliciet toestemming van de betrokkene vragen. Toestemming kan gevraagd worden via een e-mail of een intakeformulier.

Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens door de PCI? Dan kunt u ons bereiken via bovenstaande contactgegevens.

De privacyverklaring leest en download u hier.
Het privacyreglement leest en download u hier.