Onder het motto ‘Wij Geloven in Rijswijk’ wordt in Rijswijk door de volgende vijf kerken de oecumene gestalte gegeven:
de Rooms-Katholieke Federatie Vlietstreek (H. Bonifatiuskerk en HH. Benedictus- en Bernadettekerk)
de Protestantse Gemeente Rijswijk  (Oude en Nieuwe Kerk)
de Volle Evangelie Gemeente (Hofrustkapel)
de Nederlands Gereformeerde Kerk (Leeuwendaalkerk)

 

Jaarlijks is er in het kader van de ‘Week van Gebed voor
de Eenheid’ op de laatste zondag van januari een gezamenlijke viering van vijf Rijswijkse kerken in de
H. Bonifatiuskerk.

In de Veertigdagentijd is er op vijf woensdagavonden een oecumenisch avondgebed in telkens een van de vijf kerken. In de Goede Week is er op maandag, dinsdag en woensdagavond een oecumenische vesper afwisselend in de HH. Benedictus-en Bernadettekerk en de Nieuwe Kerk.

Ook wordt er door deze kerken op diaconaal en maatschappelijk gebied samengewerkt.