Bij de eerste Communie gaat iemand voor het eerst volwaardig deelnemen aan de Eucharistieviering. Meestal zijn het kinderen uit groep 4 van de basisschool. Concreet betekent dit dat de communicanten in een feestelijke Eucharistieviering voor het eerst de Communie (het Lichaam van Christus, het geconsacreerde Brood) ontvangen. De eerste Communie is een begin en een uitnodiging om de relatie met God voort te zetten en te verdiepen door regelmatig aan de Eucharistievieringen deel te nemen.

In het sacrament van de Eucharistie geeft Jezus zich aan de persoon die Hem ontvangt, opdat hij of zij met Hem verbonden blijft. Het is een waardevolle manier waarop God heel dicht met mensen verbonden wil blijven en mensen wil sterken op hun levensweg, zodat zij zich kunnen inzetten voor anderen.

Hoe vieren wij eerste Communie

Jaarlijks zijn er in het voorjaar eerste Communievieringen in de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk, de St. Martinuskerk te Voorburg en de HH. Petrus en Pauluskerk te Leidschendam.

De Communievieringen zijn gericht op kinderen in groep 4 van de basisschool. Voor oudere kinderen en ook voor volwassenen die de eerste Communie willen ontvangen kan een apart traject gevolgd worden. Voor meer informatie over dit traject kunt u contact opnemen met een van de leden van het pastoraal team.

Voorbereiding

Ouders en kinderen worden intensief voorbereid op de betekenis van de eerste Communie. Daarvoor zijn er in federatie Vlietstreek twee projecten: één in de Bonifatiusparochie te Rijswijk en één in de parochies Sint Maarten en Trinitas in Voorburg en Leidschendam. De voorbereiding is zo een goede mogelijkheid voor het kind en het gezin om thuis te raken in de eigen parochie.

Voor ouders is er eerst een informatieve ouderavond, waarin wordt verteld over de voorbereiding van de kinderen en wat de verwachtingen zijn naar de ouders toe om hun kinderen daarin te begeleiden. Tijdens het project zijn er nog ouderavonden waar de thema’s van het project op volwassen niveau worden besproken. Tevens worden op deze avonden de praktische zaken besproken (vieringen, opdrachten om met de kinderen samen te maken en dergelijke).

De kinderbijeenkomsten vinden plaats op zondagmorgen in de kerk waar zij ook hun eerste Communie zullen doen. In de periodes tussen de kinderbijeenkomsten maken de ouder(s) samen met hun kind een huiswerkopdracht die bij de volgende kinderbijeenkomst wordt besproken.

Begeleiding van het kind naar de eerste Communie ligt voor een heel belangrijk deel in handen van ouders. Dat doet u door samen het huiswerk te maken en door als ouders deel te nemen aan de ouderavonden. Ook wordt van alle ouders verwacht dat zij meehelpen bij de verschillende activiteiten tijdens het project. Van de werkgroep krijgen ouders te horen bij welke activiteit zij worden verwacht.

Eerste Communie 2024

De Communievoorbereiding is van start gegaan. Aanmelding is niet meer mogelijk.

Aanmelding voor 2025

Wij nodigen kinderen uit groep 4 van de basisschool weer uit voor de voorbereiding op de eerste heilige Communie in 2024. Deelname is mogelijk als u en uw kind staan ingeschreven als parochiaan.

Vanaf 1 september kunt u uw kind aanmelden door het digitaal invullen en opsturen van het ‘Aanmeldformulier voor de eerste Communie’. Er zijn twee voorbereidingsprojecten. Kies het project van uw geloofsgemeenschap. De uiterste inschrijfdatum is 15 oktober.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiebureau van uw parochie.

Video over de Eucharistie

In deze video vertelt pastoor Bakker over de Eucharistie.

Viering van de eerste H. Communie in 2023

De viering van de eerste H. Communie was dit jaar op de volgende dagen:

 

Op zondag 21 mei in de HH. Petrus en Paulus

 

Op zondag 4 juni in de St. Martinus

 

Op zondag 11 juni in de H. Bonifatius