Bij de eerste Communie gaat iemand voor het eerst volwaardig deelnemen aan de Eucharistieviering. Meestal zijn het kinderen uit groep 4 van de basisschool. Concreet betekent dit dat de communicanten in een feestelijke Eucharistieviering voor het eerst de Communie (het Lichaam van Christus, het geconsacreerde Brood) ontvangen. De eerste Communie is een begin en een uitnodiging om de relatie met God voort te zetten en te verdiepen door regelmatig aan de Eucharistievieringen deel te nemen.

In het sacrament van de Eucharistie geeft Jezus zich aan de persoon die Hem ontvangt, opdat hij of zij met Hem verbonden blijft. Het is een waardevolle manier waarop God heel dicht met mensen verbonden wil blijven en mensen wil sterken op hun levensweg, zodat zij zich kunnen inzetten voor anderen.

Hoe vieren wij eerste Communie

Jaarlijks zijn er in het voorjaar eerste Communievieringen in de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk, de St. Martinuskerk te Voorburg en de HH. Petrus en Pauluskerk te Leidschendam.

De Communievieringen zijn gericht op kinderen in groep 4 van de basisschool. Voor oudere kinderen en ook voor volwassenen die de eerste Communie willen ontvangen kan een apart traject gevolgd worden. Voor meer informatie over dit traject kunt u contact opnemen met een van de leden van het pastoraal team.

Voorbereiding

Ouders en kinderen worden intensief voorbereid op de betekenis van de eerste Communie. Voor ouders is er eerst een informatieve ouderavond, waarin wordt verteld over de voorbereiding van de kinderen en wat de verwachtingen zijn naar de ouders toe om hun kinderen daarin te begeleiden.

De kinderen worden tijdens zes bijeenkomsten voorbereid. Deze bijeenkomsten vinden plaats zondagmorgen in de kerk waar zij ook hun eerste Communie zullen doen. Tijdens het project zijn er twee ouderavonden waar de thema‘s van het project op volwassen niveau worden besproken. Tevens worden op deze avonden de praktische zaken besproken (vieringen, opdrachten om met de kinderen samen te maken en dergelijke). In de periodes tussen de kinderbijeenkomsten maken de ouder(s) samen met hun kind een korte huiswerkopdracht die bij de volgende kinderbijeenkomst wordt besproken.

Begeleiding van het kind naar de eerste Communie ligt voor een heel belangrijk deel in handen van ouders. Deelname aan de ouderavonden is om deze reden een voorwaarde. Ook wordt van alle ouders verwacht dat zij meehelpen bij de verschillende activiteiten tijdens het project. Van de werkgroep krijgen ouders te horen bij welke activiteit zij worden verwacht.

2020

In 2020 wordt het feest van de eerste Communie op de volgende zondagen gevierd (onder voorbehoud van wijzigingen; de parochiefederatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen voortvloeiend uit uw gebruik van deze informatie):
– in de Petrus en Paulus te Leidschendam op 7 juni
– in de Martinus te Voorburg op 14 juni
– in de Bonifatius te Rijswijk op 7 juni.

Aanmelding

De aanmelding voor de eerste Communie in 2020 is inmiddels gesloten. Vanaf september 2020 vindt u hier de informatie over de aanmelding voor 2021.

2019

In 2019 waren de eerste Communievieringen op zondag 19 mei in de HH. Petrus en Pauluskerk te Leidschendam, op zondag 26 mei in de St. Martinuskerk in Voorburg en op zondag 16 juni in de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk.