Bij de eerste Communie gaat iemand voor het eerst volwaardig deelnemen aan de Eucharistieviering. Meestal zijn het kinderen uit groep 4 van de basisschool. Concreet betekent dit dat de communicanten in een feestelijke Eucharistieviering voor het eerst de Communie (het Lichaam van Christus, het geconsacreerde Brood) ontvangen. De eerste Communie is een begin en een uitnodiging om de relatie met God voort te zetten en te verdiepen door regelmatig aan de Eucharistievieringen deel te nemen.

In het sacrament van de Eucharistie geeft Jezus zich aan de persoon die Hem ontvangt, opdat hij of zij met Hem verbonden blijft. Het is een waardevolle manier waarop God heel dicht met mensen verbonden wil blijven en mensen wil sterken op hun levensweg, zodat zij zich kunnen inzetten voor anderen.

Hoe vieren wij eerste Communie

Jaarlijks zijn er in het voorjaar eerste Communievieringen in de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk, de St. Martinuskerk te Voorburg en de HH. Petrus en Pauluskerk te Leidschendam.

De Communievieringen zijn gericht op kinderen in groep 4 van de basisschool. Voor oudere kinderen en ook voor volwassenen die de eerste Communie willen ontvangen kan een apart traject gevolgd worden. Voor meer informatie over dit traject kunt u contact opnemen met een van de leden van het pastoraal team.

Voorbereiding

Ouders en kinderen worden intensief voorbereid op de betekenis van de eerste Communie. Voor ouders is er eerst een informatieve ouderavond, waarin wordt verteld over de voorbereiding van de kinderen en wat de verwachtingen zijn naar de ouders toe om hun kinderen daarin te begeleiden.

De kinderen worden tijdens zes bijeenkomsten voorbereid. Deze bijeenkomsten vinden plaats zondagmorgen in de kerk waar zij ook hun eerste Communie zullen doen. Tijdens het project zijn er twee ouderavonden waar de thema‘s van het project op volwassen niveau worden besproken. Tevens worden op deze avonden de praktische zaken besproken (vieringen, opdrachten om met de kinderen samen te maken en dergelijke). In de periodes tussen de kinderbijeenkomsten maken de ouder(s) samen met hun kind een korte huiswerkopdracht die bij de volgende kinderbijeenkomst wordt besproken.

Begeleiding van het kind naar de eerste Communie ligt voor een heel belangrijk deel in handen van ouders. Deelname aan de ouderavonden is om deze reden een voorwaarde. Ook wordt van alle ouders verwacht dat zij meehelpen bij de verschillende activiteiten tijdens het project. Van de werkgroep krijgen ouders te horen bij welke activiteit zij worden verwacht.

Uitstel eerste heilige Communie 2020

De geplande data voor de eerste heilige Communie waren 7 juni voor de H. Bonifatius te Rijswijk en de HH. Petrus en Paulus te Leidschendam en 14 juni voor de St. Martinus te Voorburg. Gezien de huidige situatie is besloten dat de kinderen pas na de zomervakantie hun eerste heilige Communie kunnen doen. De ouders ontvangen in de zomer bericht over de wijze waarop dit georganiseerd wordt.

Aanmelding voor 2021 geopend

De aanmelding voor de eerste heilige Communie in 2021 is geopend. Graag roepen wij ouders op hun kinderen aan te melden, zodat wij weten om welk aantal kinderen het gaat en zo een goed traject kunnen opzetten. Vanwege alle veranderingen in de maatschappij en in onze kerk(gebouwen) door het coronavirus zullen we dit traject dit jaar op verschillende punten goed moeten doordenken. Wij zullen ons best doen om de eerste heilige Communie en de voorbereiding daarop op een veilige, leerzame, leuke en waardevolle manier te organiseren en u daar uiteraard, bijzonder op de eerste ouderavond, over informeren.

Omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de situatie rondom het virus in de komende maanden en het nieuwe kalenderjaar, hebben wij nog geen data kunnen vaststellen waarop de eerste heilige Communie in 2021 feitelijk zal plaatsvinden.

Om de eerste Communie te kunnen doen is het noodzakelijk dat het kind gedoopt is en dat u in onze kerkadministratie bent opgenomen. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact op met het betreffende parochiebureau, zodat we kunnen bekijken wat we voor u kunnen doen.

Voor de aanmelding voor de eerste Communie maakt u gebruik van een van onderstaande formulieren. U dient het formulier niet zomaar te openen, maar éérst op te slaan op uw eigen computer. Dan opent u het bestand, vult het formulier digitaal in en slaat het weer op, om het vervolgens als bijlage van een e-mail te verzenden naar het e-mailadres dat u op het formulier vindt.

Stuur het formulier vóór 17 oktober op / please email the application form before October 17h / wyślij ten formularz przed 17 października 2020.

Aanmeldingsformulier parochies Sint Maarten en Trinitas (Leidschendam, Leidschenveen, Voorburg)

Aanmeldingsformulier parochie H. Bonifatius (Rijswijk / Den Haag Spoorwijk en Laak), Nederlands

Formularz zapisu do Pierwszej Komunii Świętej parochie H. Bonifatius (Rijswijk / Den Haag Spoorwijk en Laak), Pools

 

2019

In 2019 waren de eerste Communievieringen op zondag 19 mei in de HH. Petrus en Pauluskerk te Leidschendam, op zondag 26 mei in de St. Martinuskerk in Voorburg en op zondag 16 juni in de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk.