Met het sluiten van een kerkelijk Huwelijk worden man en vrouw geroepen om samen door het leven te gaan, en samen de rechten en plichten van het Huwelijk in trouw te bewaren en te leven. Man en vrouw hebben werkelijk deel aan elkaars leven, zij hebben elkaars welzijn en geluk voor ogen en zij zijn bereid ouders van kinderen te worden. Het Huwelijk is een verbond. Deze band van liefde en trouw is beeld van de liefde van God voor zijn volk, van het verbond dat God voor altijd met zijn volk aangaat. Met hun ja-woord zijn man en vrouw geroepen om als gehuwden een levenslange wederzijdse band van liefde aan te gaan.

Een gelovig gezin wordt ook wel ‘huiskerk’ genoemd, omdat daar het geloof samen beleefd en verdiept kan worden in gebed en wederzijds hulpbetoon, tot opbouw van de Kerk en de samenleving. Het sacrament van het Huwelijk is teken van Gods liefde en geeft als werkzaam teken tevens de kracht aan gehuwden om in eenheid hun belofte van liefde en trouw gestand te doen.

Hoe vieren we het Huwelijk binnen de federatie Vlietstreek

Het sluiten van een Huwelijk is het hele jaar mogelijk. Hiervoor wordt een aparte viering georganiseerd op het door u gewenste tijdstip en in door u gewenste kerk.

Voorbereiding

Kiezen voor een kerkelijk Huwelijk is een belangrijke gebeurtenis, zowel voor het paar als voor de Kerk. Daarom besteden wij ruim aandacht aan een goede voorbereiding. Dat doen we jaarlijks met gezamenlijke bijeenkomsten van de huwelijkskandidaten binnen de parochie. Deze bijeenkomsten zijn in het voorjaar.

In dit voorbereidingstraject worden handvatten aangereikt om dit katholieke en christelijke leven vorm te geven. Op deze manier leren stellen elkaar kennen en kunnen zij onder leiding van een lid van het pastoraal team ervaringen en inzichten met elkaar uitwisselen.

Vanuit het bisdom Rotterdam wordt de Pre Marriage Course en de Marriage Course aangeboden als voorbereiding op een christelijk huwelijk. De Marriage Course is voor alle aanstaande echtparen die willen werken aan een sterke en blijvende relatie. Tijdens de cursus ga je, in een ontspannen sfeer, met zijn tweeën in gesprek over wat echt belangrijk is voor je relatie, en je verwachtingen voor de toekomst. De cursus is herkenbaar, eerlijk en opbouwend – en met een flinke scheut humor. Zie voor meer informatie de website van het bisdom Rotterdam.

Naast bijeenkomsten op locatie is er ook de mogelijkheid de Marriage Course binnen het bisdom Rotterdam online te volgen. Van deze werkwijze is een video gemaakt. Zie hiervoor ook op de website van het bisdom.

Aanmelding

Zij die r.-k. gedoopt zijn kunnen het sacrament van Huwelijk ontvangen. Een kerkelijk Huwelijk is ook mogelijk tussen een katholiek en iemand die niet katholiek is of niet gedoopt is. Indien een van de partners eerder getrouwd is geweest, is het bijzonder belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met het Centraal Parochiebureau in verband met een dan noodzakelijke procedure die dikwijls veel tijd in beslag neemt.

Voor het regelen van een kerkelijk Huwelijk meldt u zich bij het
Centraal Parochiebureau,
parochie@sintmaarten-trinitas.nl
070 327 45 11 (maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur)
Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

Video over het Huwelijk

In deze video vertelt pastoor Bakker over het Huwelijk.