Spelenderwijs het religieuze gevoel bij kinderen ontwikkelen. Kinderen van jongs af aan op een vrije manier vertrouwd maken met de kerkelijke ruimte, met God, met gebed, stilte en licht, met symbolen, verhalen en rituelen van de christelijke traditie is onderdeel van een godsdienstige opvoeding.

Gemiddeld eens per maand worden er vieringen gehouden met de allerkleinste kinderen (0 tot 7 jaar) en hun ouders, grootouders en andere belangstellenden. Spel, dans, verhaal, muziek, stilte, gebed en symboolgebruik zijn vaste ingrediënten van deze vieringen. De vieringen vinden gewoonlijk plaats op een zondagmiddag om 15.30 uur in de Sint Martinus in Voorburg, tenzij anders aangegeven. Na afloop van elke viering is er koffie, thee en limonade met iets lekkers dat aansluit bij het thema van de viering. Tevens kleuren de kinderen op dat moment een kleurplaat.

De KinderVertelVieringen worden aangekondigd in het liturgieoverzicht. In het seizoen 2021 – 2022 zijn er volgende KinderVertelVieringen. U bent daarbij van harte welkom.

zondag 3 oktober
zondag 14 november
zondag 24 december
zondag 2 januari 2022
zondag 6 februari
zondag 6 maart
zondag 17 april
zondag 22 mei
zondag 26 juni
15.30 uur
09.30 uur
17.00 uur
15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur
11.30 uur
15.30 uur
15.30 uur
Franciscus en de wolf
Sint Maarten (speciaal kinderprogramma tijdens de Eucharistieviering)
Kerstvertelviering (Vervallen wegens coronamaatregelen)
Driekoningen
Feest van de Ontmoeting
Jona (begin Veertigdagentijd); zie hier voor meer.
Paastuinviering
De ark van Noach
Zacheüs

 

Gezocht: werkgroepleden en muzikanten KinderVertelVieringen

Om onze vieringen, waarvan verhaal, muziek, stilte, gebed, licht en symbolen vaste ingrediënten zijn, goed te kunnen blijven organiseren, is de werkgroep op zoek naar nieuwe leden. Vind je het als ouder van (een) jong(e) kind(eren) leuk om mee te gaan helpen bij de voorbereiding of wil je meer informatie, neem dan contact op via de mail. Ook zoeken we (eventueel jonge) muzikanten die met hun instrument de kinderliedjes tijdens de vieringen op zondagmiddag willen begeleiden.

 

Maria Lichtmis met de allerkleinsten gevierd

Op zondagmiddag 6 februari 2022 hebben we in de St. Martinuskerk met de kinderen van 0 t/m 7 jaar, hun ouders en enkele grootmoeders het Feest van de Ontmoeting gevierd. Dit is de naam die de oosterse christenen gebruiken voor de veertigste dag na Kerstmis, bij ons bekend als het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, of Maria Lichtmis. De evangelist Lucas vertelt hoe Maria en Jozef het kindje Jezus veertig dagen na Zijn geboorte naar de tempel in Jeruzalem brachten om het aan de Heer op te dragen. Daar ontmoette het de oude Simeon en de weduwe Hanna. Dit verhaal werd door één van de werkgroepleden mooi aan de kinderen verteld.

Uit de foto blijkt de mooie opkomst bij deze Kindervertelviering. Ieder aanwezig kind mocht namelijk in deze viering een kaarsje opsteken en zijn of haar naam hardop zeggen – iets dat ze op het moment van hun Doopsel nog niet konden, maar (de meesten) nu wel. Zo dachten de kinderen terug aan het moment dat hun ouders hen voor het eerst naar de ‘tempel’, de kerk, brachten om hen aan God op te dragen in Zijn huis.

Namens alle ouders deed één moeder een gebedje om te vragen om Gods zegen voor de kinderen en Zijn nabijheid bij de ouders. Eén van de kinderen bad, samen met zijn moeder, voor alle kinderen ter wereld.

Dit alles met de mooie pianomuziek en zang zorgde voor een hartverwarmende Kindervertelviering. De kinderen gingen niet met lege handen naar huis toen ze na afloop een kleurplaat, een waxinelichtje én een stukje pannenkoek mee naar buiten mochten nemen. Pannenkoeken horen traditioneel bij Maria Lichtmis, omdat ze met hun vorm en kleur verwijzen naar de zon en daarmee naar het licht dat Simeon in het kindje Jezus herkent.

Vorig jaar zaten we rond deze tijd midden in een lockdown en organiseerde de werkgroep Kindervertelvieringen als alternatief voor de viering een pannenkoekenactie. Daarbij bracht de allerjongste generatie Vlietstreekparochianen met een pannenkoek en een tekening een christelijke groet aan iemand, bijvoorbeeld een oudere, in de eigen omgeving. Dit jaar kon de ‘Ontmoeting’ weer in het huis van de Heer plaatsvinden. Ook al was er nog geen gelegenheid om na de viering in het atrium samen te kleuren, de pannenkoeken op te eten en limonade, koffie of thee te drinken, toch zijn we dankbaar dat deze viering dit jaar weer doorgang kon vinden.