Spelenderwijs het religieuze gevoel bij kinderen ontwikkelen. Kinderen van jongs af aan op een vrije manier vertrouwd maken met de kerkelijke ruimte, met gebed, stilte en licht, met symbolen, verhalen en rituelen van de christelijke traditie is onderdeel van een godsdienstige opvoeding.

Gemiddeld eens per maand worden er vieringen gehouden met de allerkleinste kinderen (0 tot 7 jaar) en hun ouders, grootouders en andere belangstellenden. Spel, dans, verhaal, muziek, stilte, gebed en symboolgebruik zijn vaste ingrediënten van deze vieringen. De vieringen vinden gewoonlijk plaats op een zondagmiddag om 15.30 uur in de Sint Martinus in Voorburg, tenzij anders aangegeven. Na afloop van elke viering is er koffie, thee en limonade met iets lekkers dat aansluit bij het thema van de viering. Tevens kleuren de kinderen op dat moment een kleurplaat.

De KinderVertelVieringen worden aangekondigd in het liturgieoverzicht. In het seizoen 2019 – 2020 zijn er volgende KinderVertelVieringen:

 

zondag 6 oktober 2019

zondag 10 november 2019

dinsdag 24 december 2019

zondag 5 januari 2020

zondag 2 februari 2020

zondag 8 maart 2020

zondag 12 april 2020

zondag 17 mei 2020

zondag 28 juni 2020

15.30 uur

9.30 uur

17.00 uur

15.30 uur

15.30 uur

15.30 uur

11.00 uur

15.30 uur

15.30 uur

Franciscusviering

Sint Maarten in combinatie met de Eucharistieviering

Kerstavond

Driekoningen

Vijf broden en twee vissen

Jonaviering

Paastuinviering

Zacheüs

Ark van Noach