Enige tijd geleden heeft u ervoor gekozen uw kind te laten dopen. Een kostbaar besluit, en een keuze waardoor u uw kind in zijn of haar leven op de weg van het geloof wilt begeleiden. Vanuit parochiefederatie Vlietstreek willen we u daar graag bij ondersteunen.

De KinderVertelVieringen zijn speciaal voor de allerjongste kinderen (0-7 jaar). De kindjes kunnen wennen aan samen komen in de kerk. De viering is helemaal op hen gericht. Ze mogen zitten, lopen, kijken, vragen. We zingen, bidden, slaan een kruisteken, steken een kaars aan, horen een Bijbelverhaal. Het duurt een half uurtje, prima te doen dus. En als er een kindje “Hoofd, schouders knie en teen” wil zingen: ook prima! Daarna is er wat te drinken, een kleurplaat voor de kinderen en ontmoeting voor de ouders, altijd heel gezellig.

Gemiddeld eens per maand worden er vieringen gehouden met de allerkleinste kinderen (0 tot 7 jaar) en hun ouders, grootouders en andere belangstellenden. Spel, dans, verhaal, muziek, stilte, gebed en symboolgebruik zijn vaste ingrediënten van deze vieringen. De vieringen vinden gewoonlijk plaats op een zondagmiddag om 15.30 uur in de Sint Martinus in Voorburg, tenzij anders aangegeven.

De KinderVertelVieringen worden aangekondigd in het liturgieoverzicht. Zie hieronder de data van de volgende KinderVertelVieringen.
U bent daarbij van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze parochiecatecheet Nellie Plaizier-van Gurp.

2023:

8 januari
5 februari
5 maart
9 april
21 mei
25 juni
15.30
15.30
15.30
11.30
15.30
15.30
Driekoningen
Feest van de ontmoeting
Jona (Veertigdagentijd)
Paastuinviering
Bruiloft in Kana
Werkers in de wijngaard avn God

 

Gezocht: werkgroepleden en muzikanten KinderVertelVieringen

Om onze vieringen, waarvan verhaal, muziek, stilte, gebed, licht en symbolen vaste ingrediënten zijn, goed te kunnen blijven organiseren, is de werkgroep op zoek naar nieuwe leden. Vind je het als ouder van (een) jong(e) kind(eren) leuk om mee te gaan helpen bij de voorbereiding of wil je meer informatie, neem dan contact op via de mail. Ook zoeken we (eventueel jonge) muzikanten die met hun instrument de kinderliedjes tijdens de vieringen op zondagmiddag willen begeleiden.

We zoeken nieuwe leden die:

  • Drie of vier keer per jaar meehelpen een KinderVertelViering te organiseren.
  • Draaiboeken en mijn begeleiding maken dat vrij eenvoudig.
  • Het kost wat van uw tijd (een vergadering van ongeveer een uur, soms via Teams/soms in de pastorie, en de viering)
  • En het vraagt uw enthousiasme en betrokkenheid.