Spelenderwijs het religieuze gevoel bij kinderen ontwikkelen. Kinderen van jongs af aan op een vrije manier vertrouwd maken met de kerkelijke ruimte, met gebed, stilte en licht, met symbolen, verhalen en rituelen van de christelijke traditie is onderdeel van een godsdienstige opvoeding.

Gemiddeld eens per maand worden er vieringen gehouden met de allerkleinste kinderen (0 tot 7 jaar) en hun ouders, grootouders en andere belangstellenden. Spel, dans, verhaal, muziek, stilte, gebed en symboolgebruik zijn vaste ingrediënten van deze vieringen. De vieringen vinden gewoonlijk plaats op een zondagmiddag om 15.30 uur in de Sint Martinus in Voorburg, tenzij anders aangegeven. Na afloop van elke viering is er koffie, thee en limonade met iets lekkers dat aansluit bij het thema van de viering. Tevens kleuren de kinderen op dat moment een kleurplaat.

De KinderVertelVieringen worden aangekondigd in het liturgieoverzicht. In het seizoen 2020 – 2021 zijn er volgende KinderVertelVieringen. U bent daarbij van harte welkom, maar wij moeten u wel vragen zich uiterlijk de vrijdag vóór de viering aan te melden via de mail onder vermelding van het aantal personen en hun leeftijd.

zondag 30 mei 2021

zondag 27 juni 2021

15.30 uur

15.30 uur

Werkers in de wijngaard

De verloren zoon

 

Werkers in de wijngaard: 30 mei 15.30 uur Sint Martinuskerk

In deze viering met de allerkleinsten wordt gedeeld dat Gods liefde voor alle mensen onuitputtelijk is. Volwassenen staan vreemd te kijken als werkers van het eerste uur en die van het laatste uur evenveel betaald krijgen voor hun werk, maar zitten kinderen daar ook mee…?

 

 

De verloren zoon: 27 juni, 15.30 uur, Sint Martinuskerk

Een feestelijke laatste viering, want God is als de vader die een zoon met open armen ontvangt bij zijn thuiskomst na een lang verblijf elders. De oudste broer is er niet zo blij mee, maar de kinderen zullen zich graag aansluiten bij het feest – omdat God blij is met iedereen die naar Hem terugkomt!

 

Gezocht: werkgroepleden en muzikanten KinderVertelVieringen

Om onze vieringen, waarvan verhaal, muziek, stilte, gebed, licht en symbolen vaste ingrediënten zijn, goed te kunnen blijven organiseren, is de werkgroep op zoek naar nieuwe leden. Vind je het als ouder leuk om mee te gaan helpen bij de voorbereiding of wil je meer informatie, neem dan contact op via de mail. Ook zoeken we (eventueel jonge) muzikanten die met hun instrument de kinderliedjes tijdens de vieringen op zondagmiddag willen begeleiden.