Enige tijd geleden heeft u ervoor gekozen uw kind te laten dopen. Een kostbaar besluit, en een keuze waardoor u uw kind in zijn of haar leven op de weg van het geloof wilt begeleiden. Vanuit parochiefederatie Vlietstreek willen we u daar graag bij ondersteunen.

De KinderVertelVieringen zijn speciaal voor de allerjongste kinderen (0-7 jaar). De kindjes kunnen wennen aan samen komen in de kerk. De viering is helemaal op hen gericht. Ze mogen zitten, lopen, kijken, vragen. We zingen, bidden, slaan een kruisteken, steken een kaars aan, horen een Bijbelverhaal. Het duurt een half uurtje, prima te doen dus. En als er een kindje “Hoofd, schouders knie en teen” wil zingen: ook prima! Daarna is er wat te drinken, een kleurplaat voor de kinderen en ontmoeting voor de ouders, altijd heel gezellig.

Gemiddeld eens per maand worden er vieringen gehouden met de allerkleinste kinderen (0 tot 7 jaar) en hun ouders, grootouders en andere belangstellenden. Spel, dans, verhaal, muziek, stilte, gebed en symboolgebruik zijn vaste ingrediënten van deze vieringen. De vieringen vinden gewoonlijk plaats op een zondagmiddag om 15.30 uur in de Sint Martinus in Voorburg, tenzij anders aangegeven.

De KinderVertelVieringen worden aangekondigd in het liturgieoverzicht. Zie hieronder de data van de volgende KinderVertelVieringen.
U bent daarbij van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze parochiecatecheet Nellie Plaizier-van Gurp.

24 december, 17.00 uur, St. Martinuskerk: Kerst-KinderVertelViering
In de donkere nacht wordt het plotseling heel licht! Dat vertellen we, en dat zullen we ook beleven in de KinderVertelViering van Kerstmis. We vertellen aan kleine kinderen het grote verhaal van Kerstmis. Alle figuren uit de stal zijn erbij. We zingen de traditionele kerstliederen. En natuurlijk bidden we bij het kindje Jezus. Op Kerstavond zijn kinderen, ouders, grootouders van harte welkom om Kerstmis voor de allerkleinsten mee te vieren. Neem een elektrisch kaarsje mee!

Zondag 7 januari, 15.30 uur, St. Martinuskerk: Driekoningen
Drie koningen volgen een ster… en vinden een bijzonder kindje! Samen met deze drie mannen gaan we op weg naar het kindje Jezus. Jullie zullen zelf ook koningen zijn! Jullie zijn van harte welkom. Wie weet word je de koning van de dag, als je een boon in je cake vindt.

Zondag 4 februari, 15.30 uur, St. Martinuskerk: Feest van de Ontmoeting
Met een viering die ook wel bekend is als Maria Lichtmis vieren wij het Feest van de Ontmoeting. We vieren dat Jezus naar de tempel wordt gebracht. Aan de poort van de tempel ontmoet de heilige Familie Simeon en Hanna. Een bijzondere ontmoeting! Het Kind krijgt een naam en gaat vervolgens naam maken! Met de allerkleinsten vieren we de betekenis van een naam krijgen bij de Doop, met bijzondere aandacht voor het licht en een lichtje willen zijn in het leven. Na afloop zijn er de pannenkoeken die horen bij de traditie van Maria Lichtmis.

Zondag 10 maart, 15.30 uur, St. Martinuskerk: God in de vuurkolom
Het Joodse volk was gevlucht uit Egypte, het land van de farao, de Egyptische koning. God had hen bevrijd. En nu zochten ze het Beloofde Land. Dwars door de droge, kale, lege woestijn. Het was een zware tocht. Ze voelden zich alleen en waren bang om te verdwalen maar… God was bij hen! Wil je weten hoe God bij het Joodse volk was? Kom dan naar deze KinderVertelViering.

Zondag 31 maart, 12.00 uur, St.-Martinuskerk: Paastuinviering
We vieren het Paasfeest met de allerjongsten en hun gezinnen. We maken weer een tuin in de kerk. In de tuin is de grot waar Jezus was begraven. We ontmoeten Maria van Magdala in de tuin, die haar Heer Jezus zoekt. Maar het graf is leeg. Waar is Jezus? Hij was toch dood? We ontdekken dat Jezus als tuinman aan het werk is in de tuin. Alle kinderen mogen Hem daarbij helpen!

Tijdens deze tuinviering zullen de Vastenactie-doosjes ingezameld worden.
Na de viering kunnen de kinderen met hun (groot)ouders eieren zoeken in de tuin achter de kerk.

 

Gezocht: werkgroepleden en muzikanten KinderVertelVieringen

Om onze vieringen, waarvan verhaal, muziek, stilte, gebed, licht en symbolen vaste ingrediënten zijn, goed te kunnen blijven organiseren, is de werkgroep op zoek naar nieuwe leden. Vind je het als ouder van (een) jong(e) kind(eren) leuk om mee te gaan helpen bij de voorbereiding of wil je meer informatie, neem dan contact op via de mail. Ook zoeken we (eventueel jonge) muzikanten die met hun instrument de kinderliedjes tijdens de vieringen op zondagmiddag willen begeleiden.

We zoeken nieuwe leden die:

  • Drie of vier keer per jaar meehelpen een KinderVertelViering te organiseren.
  • Draaiboeken en mijn begeleiding maken dat vrij eenvoudig.
  • Het kost wat van uw tijd (een vergadering van ongeveer een uur, soms via Teams/soms in de pastorie, en de viering)
  • En het vraagt uw enthousiasme en betrokkenheid.