Spelenderwijs het religieuze gevoel bij kinderen ontwikkelen. Kinderen van jongs af aan op een vrije manier vertrouwd maken met de kerkelijke ruimte, met God, met gebed, stilte en licht, met symbolen, verhalen en rituelen van de christelijke traditie is onderdeel van een godsdienstige opvoeding.

Gemiddeld eens per maand worden er vieringen gehouden met de allerkleinste kinderen (0 tot 7 jaar) en hun ouders, grootouders en andere belangstellenden. Spel, dans, verhaal, muziek, stilte, gebed en symboolgebruik zijn vaste ingrediënten van deze vieringen. De vieringen vinden gewoonlijk plaats op een zondagmiddag om 15.30 uur in de Sint Martinus in Voorburg, tenzij anders aangegeven. Na afloop van elke viering is er koffie, thee en limonade met iets lekkers dat aansluit bij het thema van de viering. Tevens kleuren de kinderen op dat moment een kleurplaat.

De KinderVertelVieringen worden aangekondigd in het liturgieoverzicht. In het seizoen 2021 – 2022 zijn er volgende KinderVertelVieringen. U bent daarbij van harte welkom.

zondag 3 oktober
zondag 14 november
zondag 24 december
zondag 2 januari 2022
zondag 6 februari
zondag 6 maart
zondag 17 april
zondag 22 mei
zondag 26 juni
15.30 uur
09.30 uur
17.00 uur
15.30 uur
15.30 uur
15.30 uur
11.00 uur
15.30 uur
15.30 uur
Franciscus en de wolf
Sint Maarten (speciaal kinderprogramma tijdens de Eucharistieviering)
Kerstvertelviering
Driekoningen
Feest van de Ontmoeting
Jona (begin Veertigdagentijd)
Paastuinviering
thema nog te bepalen
thema nog te bepalen

 

Gezocht: werkgroepleden en muzikanten KinderVertelVieringen

Om onze vieringen, waarvan verhaal, muziek, stilte, gebed, licht en symbolen vaste ingrediënten zijn, goed te kunnen blijven organiseren, is de werkgroep op zoek naar nieuwe leden. Vind je het als ouder van (een) jong(e) kind(eren) leuk om mee te gaan helpen bij de voorbereiding of wil je meer informatie, neem dan contact op via de mail. Ook zoeken we (eventueel jonge) muzikanten die met hun instrument de kinderliedjes tijdens de vieringen op zondagmiddag willen begeleiden.