Spelenderwijs het religieuze gevoel bij kinderen ontwikkelen. Kinderen van jongs af aan op een vrije manier vertrouwd maken met de kerkelijke ruimte, met gebed, stilte en licht, met symbolen, verhalen en rituelen van de christelijke traditie is onderdeel van een godsdienstige opvoeding.

Gemiddeld eens per maand worden er vieringen gehouden met de allerkleinste kinderen (0 tot 7 jaar) en hun ouders, grootouders en andere belangstellenden. Spel, dans, verhaal, muziek, stilte, gebed en symboolgebruik zijn vaste ingrediënten van deze vieringen. De vieringen vinden gewoonlijk plaats op een zondagmiddag om 15.30 uur in de Sint Martinus in Voorburg, tenzij anders aangegeven. Na afloop van elke viering is er koffie, thee en limonade met iets lekkers dat aansluit bij het thema van de viering. Tevens kleuren de kinderen op dat moment een kleurplaat.

De KinderVertelVieringen worden aangekondigd in het liturgieoverzicht. In het seizoen 2020 – 2021 zijn er volgende KinderVertelVieringen:

zondag 4 april 2021

zondag 30 mei 2021

zondag 27 juni 2021

middag

15.30 uur

15.30 uur

Paasmoment voor de allerkleinsten. Beide vieringen zijn volgeboekt.

nog te bepalen thema

nog te bepalen thema

Alternatieve Paasviering

Normaal is er op Paaszondag aan het einde van de ochtend een drukbezochte KinderVertelViering. Dat is dit jaar op de gebruikelijke wijze niet verantwoord. Wel zullen er in de loop van de middag voor kinderen van 0 tot en met 7 jaar en hun (groot)ouders twee aangepaste KinderVertelVieringen zijn: om 14.30 en 15.30 uur. We horen hoe Maria Magdalena bij het graf van Jezus een tuinman ontmoet… Bij goed weer kunnen de kinderen daarna ook nog even de tuin in om eieren te zoeken. Om het bezoek van de verschillende gezinnen te spreiden, verzoeken wij u dringend zich uiterlijk vrijdag 2 april aan te melden via kindervertelviering@gmail.com, zodat wij u het tijdstip kunnen doorgeven waarop u naar de kerk kunt komen. Beide vieringen zijn volgeboekt.