Spelenderwijs het religieuze gevoel bij kinderen ontwikkelen. Kinderen van jongs af aan op een vrije manier vertrouwd maken met de kerkelijke ruimte, met gebed, stilte en licht, met symbolen, verhalen en rituelen van de christelijke traditie is onderdeel van een godsdienstige opvoeding.

Gemiddeld eens per maand worden er vieringen gehouden met de allerkleinste kinderen (0 tot 7 jaar) en hun ouders, grootouders en andere belangstellenden. Spel, dans, verhaal, muziek, stilte, gebed en symboolgebruik zijn vaste ingrediënten van deze vieringen. De vieringen vinden gewoonlijk plaats op een zondagmiddag om 15.30 uur in de Sint Martinus in Voorburg, tenzij anders aangegeven. Na afloop van elke viering is er koffie, thee en limonade met iets lekkers dat aansluit bij het thema van de viering. Tevens kleuren de kinderen op dat moment een kleurplaat.

De KinderVertelVieringen worden aangekondigd in het liturgieoverzicht. In het seizoen 2020 – 2021 zijn er volgende KinderVertelVieringen:

 

zondag 4 oktober 2020

zondag 8 november 2020

donderdag 24 december 2020

zondag 3 januari 2021

zondag 7 februari 2021

zondag 7 maart 2021

zondag 4 april 2021

zondag 30 mei 2021

zondag 27 juni 2021

15.30 uur

  9.30 uur

17.00 uur

15.30 uur

15.30 uur

15.30 uur

11.00 uur

15.30 uur

15.30 uur

Franciscusviering

Sint Maarten in combinatie met de Eucharistieviering

Kerstvertelviering (nog onder voorbehoud)

Driekoningen

Feest van de Ontmoeting

Jonaviering

Paastuinviering

nog te bepalen thema

nog te bepalen thema