Wat zijn KinderVertelVieringen?

De KinderVertelVieringen zijn speciaal voor de allerjongste kinderen (0-7 jaar). De kinderen kunnen samen met hun (groot)ouders wennen aan samenkomen in de kerk. De viering is dan ook helemaal op hen gericht. De kinderen mogen zitten, lopen, kijken, vragen. We zingen, bidden, slaan een kruisteken, steken een kaars aan, horen en zien een Bijbelverhaal. Het duurt een half uurtje, prima te doen dus.  Daarna is er wat te drinken, met een kleurplaat voor de kinderen en ontmoeting voor de ouders, altijd heel gezellig.

Waar en wanneer zijn de KinderVertelVieringen?
De vieringen vinden gewoonlijk plaats op een zondagmiddag om 15.30 uur in de Sint Martinuskerk, Oosteinde 54  in Voorburg, tenzij anders aangegeven.

Krijg ik een uitnodiging?
De KinderVertelVieringen worden aangekondigd in het liturgieoverzicht. De r.-k. basisscholen krijgen een uitnodiging om aan de ouders door te sturen. Ouders die op onze mailinglijst staan krijgen persoonlijk bericht.

Wil je ook een uitnodiging ontvangen? Geef dat dan per mail door aan onze parochiecatecheet Nellie Plaizier. Ook voor andere vragen kun je met haar contact opnemen.

Wanneer zijn er KinderVertelVieringen in 2024?

Zondag 7 januari, 15.30 uur, St. Martinuskerk: Driekoningen
Drie koningen volgen een ster… en vinden een bijzonder kindje! Samen met deze drie mannen gaan we op weg naar het kindje Jezus. Jullie zullen zelf ook koningen zijn! Jullie zijn van harte welkom. Wie weet word je de koning van de dag, als je een boon in je cake vindt.

Zondag 4 februari, 15.30 uur, St. Martinuskerk: Feest van de Ontmoeting
Met een viering die ook wel bekend is als Maria Lichtmis vieren wij het Feest van de Ontmoeting. We vieren dat Jezus naar de tempel wordt gebracht. Aan de poort van de tempel ontmoet de heilige Familie Simeon en Hanna. Een bijzondere ontmoeting! Het Kind krijgt een naam en gaat vervolgens naam maken! Met de allerkleinsten vieren we de betekenis van een naam krijgen bij de Doop, met bijzondere aandacht voor het licht en een lichtje willen zijn in het leven. Na afloop zijn er de pannenkoeken die horen bij de traditie van Maria Lichtmis.

Zondag 10 maart, 15.30 uur, St. Martinuskerk: God in de vuurkolom
Het Joodse volk was gevlucht uit Egypte, het land van de farao, de Egyptische koning. God had hen bevrijd. En nu zochten ze het Beloofde Land. Dwars door de droge, kale, lege woestijn. Het was een zware tocht. Ze voelden zich alleen en waren bang om te verdwalen maar… God was bij hen! Wil je weten hoe God bij het Joodse volk was? Kom dan naar deze KinderVertelViering.

Zondag 31 maart, 12.00 uur, St. Martinuskerk: Paastuinviering
We vieren het Paasfeest met de allerjongsten en hun gezinnen. We maken weer een tuin in de kerk. In de tuin is de grot waar Jezus was begraven. We ontmoeten Maria van Magdala in de tuin, die haar Heer Jezus zoekt. Maar het graf is leeg. Waar is Jezus? Hij was toch dood? We ontdekken dat Jezus als tuinman aan het werk is in de tuin. Alle kinderen mogen Hem daarbij helpen!

Tijdens deze tuinviering zullen de Vastenactie-doosjes ingezameld worden.
Na de viering kunnen de kinderen met hun (groot)ouders eieren zoeken in de tuin achter de kerk.

Zondag 26 mei, 15.30 uur, St. Martinuskerk: De Helper
Jezus was in een wolk naar zijn Vader in de hemel gegaan. De vrienden van Jezus en Maria leken even alleen achter te blijven. Hoe moest het nu verder? Maar… Jezus had iets beloofd: “Jullie krijgen een Helper! Die helpt jullie om aan iedereen te gaan vertellen over Mij en over God de Vader”. Vol spanning wachtten de vrienden af, en wij wachten samen met hen totdat… de Helper komt. Zorg dat je er bij bent!

Zondag 30 juni, 15.30 uur, St. Martinuskerk: Ark van Noach
God was verdrietig: de mooie aarde die Hij gemaakt had, was lelijk geworden. De mensen maakten ruzie, ze zorgden niet goed voor de dieren en de wereld. God wilde opnieuw beginnen. En weet je hoe? God bedacht een plan. Noach ging helpen en bouwde de Ark. Willen jullie daarbij komen helpen? Dan stappen we samen in de Ark! Samen met de dieren.

ZOMERVAKANTIE

Zondag 6 oktober, 15.30 uur: Franciscus
Franciscus was een grote dierenvriend. Hij hield zelfs van een gevaarlijke wolf! De verteller vertelt jullie dit spannende verhaal. Het loopt gelukkig heel erg goed af. Franciscus heeft ook een eigen teken, het Tau-teken. Wat dat betekent hoor je in de Vertelviering. O ja: neem je liefste dierenknuffel mee naar de kerk!

Zondag 10 november, 9.30 uur: feest van Sint Maarten
Tijdens de viering van dit feest in de H. Mis hebben kinderen hun eigen viering. We ontmoeten Sint Maarten. En we gaan hem helpen.

Kerstmis: Informatie volgt nog.

Kan ik helpen?

Ja zeker! Om onze vieringen goed te kunnen blijven organiseren, is de werkgroep altijd op zoek naar nieuwe leden. Vind je het als (groot)ouder van (een) jong(e) kind(eren) leuk om mee te gaan helpen bij de voorbereiding of wil je meer informatie, neem dan per mail contact op met Nellie Plaizier. Ook zoeken we (eventueel jonge) muzikanten die met hun instrument de kinderliedjes tijdens de vieringen op zondagmiddag willen begeleiden.

De parochiecatecheet werkt samen met de werkgroepleden:

  • Om samen een paar keer per jaar een KinderVertelViering te organiseren.
  • Draaiboeken maken dat vrij eenvoudig.
  • De tijd die een viering kost: een overleg van ongeveer een uur (soms via Teams/soms in de pastorie), alle spullen vooraf klaarzetten en achteraf opruimen, en de viering zelf.
  • En het vraagt jouw enthousiasme en betrokkenheid 😊