Spelenderwijs het religieuze gevoel bij kinderen ontwikkelen. Kinderen van jongs af aan op een vrije manier vertrouwd maken met de kerkelijke ruimte, met gebed, stilte en licht, met symbolen, verhalen en rituelen van de christelijke traditie is onderdeel van een godsdienstige opvoeding.

Gemiddeld eens per maand worden er vieringen gehouden met de allerkleinste kinderen (0 tot 7 jaar) en hun ouders, grootouders en andere belangstellenden. Spel, dans, verhaal, muziek, stilte, gebed en symboolgebruik zijn vaste ingrediënten van deze vieringen. De vieringen vinden gewoonlijk plaats op een zondagmiddag om 15.30 uur in de Sint Martinus in Voorburg, tenzij anders aangegeven. Na afloop van elke viering is er koffie, thee en limonade met iets lekkers dat aansluit bij het thema van de viering. Tevens kleuren de kinderen op dat moment een kleurplaat.

De KinderVertelVieringen worden aangekondigd in het liturgieoverzicht. In het seizoen 2020 – 2021 zijn er volgende KinderVertelVieringen:

zondag 7 maart 2021

zondag 4 april 2021

zondag 30 mei 2021

zondag 27 juni 2021

15.30 uur

11.00 uur

15.30 uur

15.30 uur

Jonaviering  Vervallen wegens corona. Zie hieronder voor het alternatief.

Paastuinviering

nog te bepalen thema

nog te bepalen thema

Alternatieve Jonaviering

Als alternatief heeft de werkgroep een en ander uitgewerkt om thuis met de kinderen aandacht aan Jona te besteden.
Zie hiervoor de volgende twee documenten: Jona 2021 uitleg en Jona 2021 bijlage.