De Programmacommissie stelt jaarlijks een programma samen bestaande uit lezingen en filmavonden (Cinekerk). De lezingen en de films gaan over levensbeschouwelijke onderwerpen en bieden daarmee stof tot nadenken en tot verdieping. De informatie over de films vindt u onder films.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Maartenszaal bij de Martinuskerk in Voorburg. Zij beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. Na afloop bent u in de gelegenheid een vrijwillige bijdrage doen in verband met de onkosten van de inleider.

Iedereen is van harte welkom.

 

Jaarprogramma 2022-2023

De volgende lezingen zijn gepland:

  • donderdag 20 oktober: Emile Verviers gaat in op de encycliek Fratelli Tutti van paus Franciscus. Een uitgebreide samenvatting van de encycliek vindt u op www.diakenpiertolsma.com/2020/12/02/fratelli-tutti-allen-broeders-samenvatting.
  • dinsdag 14 februari 2023: Jan Mulder spreekt over zijn bedevaarten
  • donderdag 11 mei: Tieleke Huijbers spreekt over iconografie, de wijze waarop je afgebeelde heiligen kunt herkennen aan hun attributen)

 

Overige bijeenkomsten

Naast deze lezingen zijn er nog andere bijeenkomsten over verschillende onderwerpen. Zie hiervoor het Activiteitenoverzicht.