De Programmacommissie stelt jaarlijks een programma samen bestaande uit lezingen en filmavonden (Cinekerk). De lezingen en de films gaan over levensbeschouwelijke onderwerpen en bieden daarmee stof tot nadenken en tot verdieping. De informatie over de films vindt u onder films.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Maartenszaal bij de Martinuskerk in Voorburg. Zij beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. Na afloop bent u in de gelegenheid een vrijwillige bijdrage doen in verband met de onkosten van de inleider.

Iedereen is van harte welkom.

 

Jaarprogramma 2019-2020

In het seizoen 2019-2020 zullen de lezingen over verschillende onderdelen van de Bijbel gaan. Op donderdag 24 oktober 2019 zal theoloog Ad de Keyzer spreken over de Wijsheidsliteratuur in de Bijbel, met de nadruk op het boek Psalmen. Zie hier voor meer informatie.

Nadat dr. Ad de Keyzer ons in oktober meeneemt naar het boek der Psalmen, zal op maandagavond 13 januari 2020 een bijeenkomst plaatsvinden over het Bijbelboek Openbaring, de Apocalyps. Emile Verviers zal de bijeenkomst inleiden met enkele feiten en gedachten rondom dit boek, waarna we zelf met enkele teksten gaan werken. Wat is de betekenis van dit boek met zijn indringende en vaak onverstaanbare beelden en visioenen over de eindtijd? Wat is de waarde van dit boek voor ons gelovig zijn?

Als vervolg op deze bijeenkomst zal, op 23 maart 2020, de kunsthistorica Tieleke Huybers ons laten zien, hoe de Apocalyps in de kunst is verbeeld.

 

Lezing door diaken Tolsma: Titus Brandsma over Sinte Liduina

Buiten het programma van de programmacommissie is er een lezing door diaken Tolsma. Hij zal spreken over de visie van pater Titus Brandsma op het leven van Sinte Liduina van Schiedam.

Deze lezing vindt plaats op woensdag 2 oktober om 20.00 uur in de Lucaszaal van de H. Bonifatiuskerk.

De tekst van deze lezing vindt u hier.