De Programmacommissie stelt jaarlijks een programma samen bestaande uit lezingen en filmavonden (Cinekerk). De lezingen en de films gaan over levensbeschouwelijke onderwerpen en bieden daarmee stof tot nadenken en tot verdieping. De informatie over de films vindt u onder films.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Maartenszaal bij de Martinuskerk in Voorburg. Zij beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. Na afloop bent u in de gelegenheid een vrijwillige bijdrage doen in verband met de onkosten van de inleider.

Iedereen is van harte welkom.

 

Jaarprogramma 2020-2021

Als gevolg van corona is er geen programma.

 

Serie over Paulus met diaken Tolsma: Samen met Paulus de weg van de liefde verkennen

Zie hier voor informatie over deze serie bijeenkomsten.