De Programmacommissie stelt jaarlijks een programma samen bestaande uit lezingen en filmavonden (Cinekerk). De lezingen en de films gaan over levensbeschouwelijke onderwerpen en bieden daarmee stof tot nadenken en tot verdieping. De informatie over de films vindt u onder films.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Maartenszaal bij de Martinuskerk in Voorburg. Zij beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. Na afloop bent u in de gelegenheid een vrijwillige bijdrage doen in verband met de onkosten van de inleider.

Iedereen is van harte welkom.

 

Jaarprogramma 2018-2019

In het seizoen 2018-2019 zullen de lezingen over verschillende onderdelen van de Bijbel gaan. Op donderdag 24 oktober 2019 zal theoloog Ad de Keyzer spreken over de Wijsheidsliteratuur in de Bijbel, met de nadruk op het boek Psalmen. Op maandag 13 januari 2020 zal de ons bekende Marlies Roelofs een lezing houden over het boek Openbaring (onderdeel van de Apocalyptische literatuur), waarna op maandag 23 maart 2020 de kunsthistorica Tieleke Huijbers ons zal laten zien, hoe de Apocalyps in de kunst is verbeeld.