Het H. Doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Pas daarna kun je andere sacramenten ontvangen. Met het Doopsel begint de christen een nieuw leven, een leven verbonden met Christus. Als gedoopte ben je een nieuwe mens geworden. Het Doopsel wordt daarom ook het ‘bad van de wedergeboorte’ genoemd. Je mag delen in het leven van Jezus die verrezen is. Met het Doopsel word je lid van de Kerk. Een gedoopte is geroepen om met zijn talenten en gaven mee te helpen aan de opbouw van de Kerk en haar opdracht in de wereld.

Hoe wordt er gedoopt binnen de parochie HH. Maria en Jozef

Om praktische redenen maken we onderscheid tussen:
– kinderen tot en met groep 2 van de basisschool
– kinderen vanaf groep 3 van de basisschool
– jongeren en volwassenen

 

Kinderen tot en met groep 2 van de basisschool

De meeste kinderen worden op jonge leeftijd gedoopt. Het is goed hen vanaf het begin vertrouwd te maken met het geloof. Zo groeien zij op een natuurlijke wijze in het geloof en maken zij zich een gelovige manier van leven eigen. Van de ouders wordt verwacht dat zij hun kind binnen de gemeenschap van de Kerk in het geloof opvoeden.

Doopvoorbereiding

Ter voorbereiding van het Doopsel van hun kinderen worden de ouders uitgenodigd twee voorbereidingsavonden bij te wonen. Samen met andere ouders spreekt u met elkaar over de betekenis van het Doopsel, over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen en over de rituelen die tijdens Doopviering plaatsvinden. Tijdens de tweede avond spreekt u de pastor die uw kind gaat dopen. De Bijbelse betekenis van het Doopsel wordt besproken en er is een nadere toelichting op de Doopviering. Deelname aan deze voorbereidingsavonden is verplicht.

Peter en meter

De Kerk vraagt aan de ouders voor hun kinderen een peter en/of meter te kiezen. Peters en meters beloven de ouders bij te staan bij de gelovige opvoeding van de kinderen. Zij dienen dan ook lid te zijn van de r.-k. Kerk.

Doopviering

De Doopvieringen zijn maandelijks op een zondagmiddag. Dit is afwisselend in de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk, de St. Martinuskerk te Voorburg en
de HH. Petrus en Pauluskerk te Leidschendam. Er is voor ieder gezin een afzonderlijke Doopviering. De vieringen duren ongeveer half uur.
Er kunnen op een middag vijf vieringen zijn. Het definitieve dooptijdstip wordt tijdens de eerste doopvoorbereidingsavond in onderling overleg afgesproken.

De Doopvieringen zijn in 2024 op de volgende data.

datum kerk van Doopsel voorbereiding
21 januari HH. Petrus en Pauluskerk maandag 8 januari in de St. Martinuskerk en dinsdag 16 januari in de H. Bonifatiuskerk
11 februari H. Bonifatiuskerk maandag 29 januari in de St. Martinuskerk en dinsdag 6 februari in de H. Bonifatiuskerk
10 maart St. Martinuskerk maandag 26 februari in de St. Martinuskerk en dinsdag 5 maart in de H. Bonifatiuskerk
14 april HH. Petrus en Pauluskerk dinsdag 2 april in de St. Martinuskerk en dinsdag 9 april in de H. Bonifatiuskerk
12 mei H. Bonifatiuskerk maandag 29 april in de St. Martinuskerk en dinsdag 7 mei in de H. Bonifatiuskerk
9 juni St. Martinuskerk maandag 27 mei in de St. Martinuskerk en dinsdag 4 juni in de H. Bonifatiuskerk
8 september HH. Petrus en Pauluskerk maandag 26 augustus in de St. Martinuskerk en dinsdag 3 september in de H. Bonifatiuskerk
13 oktober H. Bonifatiuskerk maandag 30 september in de St. Martinuskerk en dinsdag 8 oktober in de H. Bonifatiuskerk
10 november St. Martinuskerk maandag 28 oktober in de St. Martinuskerk en dinsdag 5 november in de H. Bonifatiuskerk
19 januari 2025 HH. Petrus en Pauluskerk maandag 6 januari in de St. Martinuskerk en dinsdag 14 januari in de H. Bonifatiuskerk

 

Aanmelding

Om uw kind te laten dopen meldt u zich liefst per e-mail (dopen@mariajozef.nl) bij het secretariaat,
070 327 45 11 (maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur)
Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

U ontvangt vervolgens een aanmeldingsformulier dat u volledig ingevuld terugstuurt. De aanmelding is pas definitief als u een bevestiging met de doopdatum ontvangen hebt. U ontvangt ongeveer een halve maand van tevoren de uitnodiging voor de voorbereidingsavonden.

Om uw kind te laten dopen is het noodzakelijk dat u in onze kerkadministratie bent opgenomen en dus hoort bij een van onze parochies. Ter dekking van de onkosten vragen wij u een bijdrage van € 75,-. U ontvangt van ons een Doopkaars.

Kinderen vanaf groep 3 van de basisschool

Voor deze oudere kinderen wordt een afzonderlijk traject gevolgd. Vaak maakt het Doopsel deel uit van de voorbereiding op de eerste H. Communie. De Doopviering kan deel uit maken van de zondagse Eucharistieviering in een van onze kerken. Op deze wijze wordt het kind zichtbaar in onze geloofsgemeenschap opgenomen. De taken van de ouders en peter en meter zijn bij deze kinderen dezelfde als hiervoor beschreven voor jongere kinderen.

Voor meer informatie over dit traject kunt u contact opnemen met een van de pastores.

Jongeren en volwassenen

Het Doopsel van jongeren en volwassenen vraagt een speciaal traject ter voorbereiding en ingroeien in het katholieke geloven en leven. Zie hiervoor hier op onze website. Voor meer informatie over dit traject kunt u contact opnemen met een van de pastores.

Video over het Doopsel

In deze video vertelt pastoor Bakker over het Doopsel.