Het H. Doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Pas daarna kun je andere sacramenten ontvangen. Met het Doopsel begint de christen een nieuw leven, een leven verbonden met Christus. Als gedoopte ben je een nieuwe mens geworden. Het Doopsel wordt daarom ook het ‘bad van de wedergeboorte’ genoemd. Je mag delen in het leven van Jezus die verrezen is. Met het Doopsel word je lid van de Kerk. Een gedoopte is geroepen om met zijn talenten en gaven mee te helpen aan de opbouw van de Kerk en haar opdracht in de wereld.

Hoe wordt er gedoopt binnen de federatie Vlietstreek

Om praktische redenen maken we onderscheid tussen:
– kinderen tot en met groep 2 van de basisschool
– kinderen vanaf groep 3 van de basisschool
– jongeren en volwassenen

 

Kinderen tot en met groep 2 van de basisschool

De meeste kinderen worden op jonge leeftijd gedoopt. Het is goed hen vanaf het begin vertrouwd te maken met het geloof. Zo groeien zij op een natuurlijke wijze in het geloof en maken zij zich een gelovige manier van leven eigen. Van de ouders wordt verwacht dat zij hun kind binnen de gemeenschap van de Kerk in het geloof opvoeden.

Doopvoorbereiding

Ter voorbereiding van het Doopsel van hun kinderen worden de ouders uitgenodigd twee voorbereidingsavonden bij te wonen. Samen met andere ouders spreekt u met elkaar over de betekenis van het Doopsel, over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen en over de rituelen die tijdens Doopviering plaatsvinden. Tijdens de tweede avond spreekt u de pastor die uw kind gaat dopen. De Bijbelse betekenis van het Doopsel wordt besproken en er is een nadere toelichting op de Doopviering. Deelname aan deze voorbereidingsavonden is verplicht.

Peter en meter

De Kerk vraagt aan de ouders voor hun kinderen een peter en/of meter te kiezen. Peters en meters beloven de ouders bij te staan bij de gelovige opvoeding van de kinderen. Zij dienen dan ook lid te zijn van de r.-k. Kerk.

Doopviering

De Doopvieringen zijn maandelijks op een zondagmiddag. Dit is afwisselend in de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk, de St. Martinuskerk te Voorburg en
de HH. Petrus en Pauluskerk te Leidschendam. Er is voor ieder gezin een afzonderlijke Doopviering. De vieringen duren ongeveer half uur.
Er kunnen op een middag vijf vieringen zijn. Het definitieve dooptijdstip wordt tijdens de eerste doopvoorbereidingsavond in onderling overleg afgesproken.

De Doopvieringen zijn in 2023 op de volgende data.

datum kerk voorbereiding
15 januari HH. Petrus en Pauluskerk maandag 2 januari en maandag 9 januari
12 februari H. Bonifatiuskerk maandag 30 januari en maandag 6 februari
12 maart St. Martinuskerk maandag 27 februari en dinsdag 7 maart
23 april HH. Petrus en Pauluskerk dinsdag 11 april en dinsdag 18 april
21 mei H. Bonifatiuskerk maandag 8 mei en maandag 15 mei
18 juni St. Martinuskerk maandag 5 juni en maandag 12 juni
17 september HH. Petrus en Pauluskerk maandag 4 september en dinsdag 12 september
26 november St. Martinuskerk maandag 13 november en dinsdag 21 november
21 januari 2024 HH. Petrus en Pauluskerk maandag 8 januari en maandag 15 januari

 

Aanmelding

Om uw kind te laten dopen meldt u zich liefst per e-mail bij het Centraal Parochiebureau,
parochie@sintmaarten-trinitas.nl
070 327 45 11 (maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur)
Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

U ontvangt vervolgens een aanmeldingsformulier dat u volledig ingevuld terugstuurt. De aanmelding is pas definitief als u een bevestiging met de doopdatum ontvangen hebt. U ontvangt ongeveer een halve maand van tevoren de uitnodiging voor de voorbereidingsavonden.

Om uw kind te laten dopen is het noodzakelijk dat u in onze kerkadministratie bent opgenomen en dus hoort bij een van onze parochies. Ter dekking van de onkosten vragen wij u een bijdrage van € 50,-. U ontvangt van ons een Doopkaars.

Kinderen vanaf groep 3 van de basisschool

Voor deze oudere kinderen wordt een afzonderlijk traject gevolgd. Vaak maakt het Doopsel deel uit van de voorbereiding op de eerste H. Communie. De Doopviering kan deel uit maken van de zondagse Eucharistieviering in een van onze kerken. Op deze wijze wordt het kind zichtbaar in onze geloofsgemeenschap opgenomen. De taken van de ouders en peter en meter zijn bij deze kinderen dezelfde als hiervoor beschreven voor jongere kinderen.

Voor meer informatie over dit traject kunt u contact opnemen met een van de pastores.

Jongeren en volwassenen

Het Doopsel van jongeren en volwassenen vraagt een speciaal traject ter voorbereiding en ingroeien in het katholieke geloven en leven. Zie hiervoor hier op onze website. Voor meer informatie over dit traject kunt u contact opnemen met een van de pastores.

Video over het Doopsel

In deze video vertelt pastoor Bakker over het Doopsel.