Het Doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Pas daarna kun je andere sacramenten ontvangen. Met het Doopsel begint de christen een nieuw leven, een leven verbonden met Christus. De pasgedoopte wordt als een nieuw mens gezien. Het Doopsel wordt daarom ook het ‘bad van de wedergeboorte’ genoemd. Je mag delen in het nieuwe leven van Jezus die verrezen is. Met het Doopsel word je lid van de Kerk. Een gedoopte is geroepen om met zijn talenten en gaven mee te helpen aan de opbouw van de Kerk en haar opdracht in de wereld.

Hoe wordt er gedoopt binnen de federatie Vlietstreek

We maken onderscheid tussen:
– kinderen tot en met groep 2 van de basisschool
– kinderen vanaf groep 3 van de basisschool
– volwassenen

 

Kinderen tot en met groep 2 van de basisschool

De meeste kinderen worden op jonge leeftijd gedoopt. Het is goed hen vanaf het begin vertrouwd te maken met het geloof. Zo groeien zij op een natuurlijke wijze in het geloof en maken zij zich een gelovige manier van leven eigen. Van de ouders wordt verwacht dat zij hun kind in het geloof opvoeden.

Doopvoorbereiding

Ter voorbereiding van het Doopsel van hun kinderen worden de ouders uitgenodigd twee voorbereidingsavonden bij te wonen. Samen met andere ouders spreekt u met elkaar over de betekenis van het Doopsel, over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen en over de rituelen die tijdens Doopviering plaatsvinden. Tijdens de tweede avond spreekt u de pastor die uw kind gaat dopen. De Bijbelse betekenis van het Doopsel wordt besproken en er is een nadere toelichting op de Doopviering. Deelname aan deze voorbereidingsavonden is verplicht.

Peter en meter

De Kerk vraagt aan de ouders voor hun kinderen een peter en/of meter te kiezen. Peters en meters beloven de ouders bij te staan bij de gelovige opvoeding van de kinderen. Zij dienen dan ook lid te zijn van de r.-k. Kerk.

Doopviering

De Doopvieringen zijn maandelijks op een zondagmiddag. Dit is afwisselend in de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk, de St. Martinuskerk te Voorburg en
de HH. Petrus en Pauluskerk te Leidschendam. Er is voor ieder gezin een afzonderlijke Doopviering. De vieringen duren ongeveer 45 minuten.
Er kunnen op een middag vijf vieringen zijn. Het definitieve dooptijdstip wordt tijdens de eerste doopvoorbereidingsavond in onderling overleg afgesproken.

De Doopvieringen zijn komend jaar op de volgende data.

datum kerk voorbereiding
16 jan 2022 HH. Petrus- en Pauluskerk maandag 3 jan en woensdag 12 jan
13 feb 2022 H. Bonifatiuskerk maandag 31 jan en maandag 7 feb
13 mrt 2022 St. Martinuskerk maandag 28 feb en maandag 7 mrt
24 apr 2022 HH. Petrus- en Pauluskerk maandag 11 apr en dinsdag 19 apr
22 mei 2022 H. Bonifatiuskerk maandag 9 mei en maandag 16 mei
19 jun 2022 St. Martinuskerk maandag 30 mei en maandag 13 jun
18 sep 2022 HH. Petrus- en Pauluskerk maandag 5 sep en maandag 12 sep
23 okt 2022 H. Bonifatiuskerk maandag 10 okt en maandag 17 okt
27 nov 2022 St. Martinuskerk maandag 14 nov en dinsdag 22 nov
15 jan 2023 HH. Petrus- en Pauluskerk maandag 2 jan en maandag 9 jan

 

Aanmelding

Om uw kind te laten dopen meldt u zich bij het Centraal Parochiebureau,
parochie@sintmaarten-trinitas.nl
070 327 45 11 (maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur)
Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

U ontvangt vervolgens een aanmeldingsformulier dat u volledig ingevuld terugstuurt. Pas na binnenkomst van het aanmeldingsformulier is de aanmelding definitief. U ontvangt ongeveer een halve maand van tevoren de uitnodiging voor de voorbereidingsavonden.

Om uw kind te laten dopen is het noodzakelijk dat u in onze kerkadministratie bent opgenomen. Ter dekking van de onkosten vragen wij u een bijdrage van € 50,-.
U ontvangt van ons een Doopkaars.

Kinderen vanaf groep 3 van de basisschool

Voor deze oudere kinderen wordt een afzonderlijk traject gevolgd. Vaak maakt het Doopsel deel uit van de voorbereiding op de eerste Communie. De Doopviering maakt in principe deel uit van de zondagse Eucharistieviering in een van onze kerken. Op deze wijze wordt het kind zichtbaar in onze geloofsgemeenschap opgenomen.

Voor meer informatie over dit traject kunt u contact opnemen met een van de pastores.

Volwassenen

Ook voor volwassenen is een speciaal traject ter voorbereiding op het Doopsel. Samen met andere volwassenen nemen zij deel aan een serie bijeenkomsten die jaarlijks in september van start gaan. Het Doopsel van volwassenen vindt plaats in de jaarlijkse viering van de Paaswake.

Voor meer informatie over dit traject kunt u contact opnemen met een van de pastores.

Video over het Doopsel

In deze video vertelt pastoor Bakker over het Doopsel.