Het Doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Pas daarna kun je andere sacramenten ontvangen. Met het Doopsel begint de christen een nieuw leven, een leven verbonden met Christus. De pasgedoopte wordt als een nieuw mens gezien. Het doopsel wordt daarom ook het ‘bad van de wedergeboorte’ genoemd. Je mag delen in het nieuwe leven van Jezus die verrezen is. Met het Doopsel word je lid van de Kerk. Een gedoopte is geroepen om met zijn talenten en gaven mee te helpen aan de opbouw van de Kerk en haar opdracht in de wereld.

Hoe wordt er gedoopt binnen de federatie Vlietstreek

We maken onderscheid tussen:
– kinderen tot en met groep 2 van de basisschool
– kinderen vanaf groep 3 van de basisschool
– volwassenen

 

Kinderen tot en met groep 2 van de basisschool

De meeste kinderen worden op jonge leeftijd gedoopt. Het is goed hen vanaf het begin vertrouwd te maken met het geloof. Zo groeien zij op een natuurlijke wijze in het geloof en maken zij zich een gelovige manier van leven eigen. Van de ouders wordt verwacht dat zij hun kind in het geloof opvoeden.

Doopvoorbereiding

Ter voorbereiding van het Doopsel van hun kinderen worden de ouders uitgenodigd twee voorbereidingsavonden bij te wonen. Samen met andere ouders spreekt u met elkaar over de betekenis van het Doopsel, over de motivatie waarom u uw kind wil laten dopen en over de rituelen die tijdens Doopviering plaatsvinden. Tijdens de tweede avond spreekt u de pastor die uw kind gaat dopen. De Bijbelse betekenis van het Doopsel wordt besproken en er is een nadere toelichting op de Doopviering. Deelname aan deze voorbereidingsavonden is verplicht.

Peter en meter

De Kerk vraagt aan de ouders voor hun kinderen een peter en/of meter te kiezen. Peters en meters beloven de ouders bij te staan bij de gelovige opvoeding van de kinderen. Zij dienen dan ook lid te zijn van de r.-k. Kerk.

Doopviering

De Doopvieringen zijn maandelijks op een zondagmiddag. Dit is afwisselend in de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk, de St. Martinuskerk te Voorburg en de HH. Petrus en Pauluskerk te Leidschendam. Er is voor ieder gezin een afzonderlijke Doopviering.

De komende Doopvieringen zijn op de volgende data.

datum kerk voorbereiding
28 okt 2018 H. Bonifatiuskerk maandag 15 okt en donderdag 25 okt
02 dec 2018 St. Martinuskerk maandag 19 nov en maandag 26 nov
13 jan 2019 HH. Petrus- en Pauluskerk woensdag 2 jan en woensdag 9 jan
24 febr 2019 H. Bonifatiuskerk maandag 11 febr en dinsdag 19 febr
17 mrt 2019 St. Martinuskerk maandag 4 maart en dinsdag 12 maart
14 april 2019 HH. Petrus- en Pauluskerk maandag 1 april en dinsdag 9 april
26 mei 2019 H. Bonifatiuskerk maandag 13 mei en maandag 20 mei
23 juni 2019 St. Martinuskerk di 11 juni en maandag 17 juni
18 aug 2019 HH. Petrus- en Pauluskerk één avond dinsdag 13 aug
22 sept 2019 H. Bonifatiuskerk maandag 9 sept en dinsdag 17 sept
13 okt 2019 St. Martinuskerk maandag 30 sept en dinsdag 8 okt
17 nov 2019 HH. Petrus- en Pauluskerk maandag 4 nov en maandag 11 nov
15 dec 2019 H. Bonifatiuskerk maandag 2 dec en dinsdag 10 dec

 

Aanmelding

Om uw kind te laten dopen meldt u zich bij het
Centraal Parochiebureau,
parochie@sintmaarten-trinitas.nl
070 327 45 11 (maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur)
Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg

U ontvangt vervolgens een aanmeldingsformulier dat u volledig ingevuld terugstuurt. Pas na binnenkomst van het aanmeldingsformulier is de aanmelding definitief. U ontvangt ongeveer een halve maand van tevoren de uitnodiging voor de voorbereidingsavonden.

Om uw kind te laten dopen is het noodzakelijk dat u in onze kerkadministratie bent opgenomen. Ter dekking van de onkosten vragen wij u een bijdrage van € 50,-. U ontvangt van ons een Doopkaars.

Bovenstaande informatie vindt u ook in de doopfolder.

Kinderen vanaf groep 3 van de basisschool

Voor deze oudere kinderen wordt een afzonderlijk traject gevolgd. Vaak maakt het Doopsel deel uit van de voorbereiding op de eerste Communie. De Doopviering maakt in principe deel uit van de zondagse Eucharistieviering in een van onze kerken. Op deze wijze wordt het kind zichtbaar in onze geloofsgemeenschap opgenomen.

Voor meer informatie over dit traject kunt u contact opnemen met een van de pastores.

Volwassenen

Ook voor volwassenen is een speciaal traject ter voorbereiding op het Doopsel. Samen met andere volwassenen nemen zij deel aan een serie bijeenkomsten die jaarlijks in september van start gaan. Het Doopsel van volwassenen vindt plaats in de jaarlijkse viering van de Paaswake.

Voor meer informatie over dit traject kunt u contact opnemen met een van de pastores.