Jaarlijks worden er vanuit de directe omgeving van de federatie verschillende bedevaarten georganiseerd.
Folders met informatie over deze bedevaarten liggen in onze kerken. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende organisaties en de bedevaarten die zij organiseren.

Met enige regelmaat worden er ook vanuit de federatie bedevaarten georganiseerd. De laatste keer was een bedevaart naar Lourdes in oktober 2018. Op 27 januari 2019 waren de bedevaartgangers weer bij elkaar om samen de H. Mis te vieren en elkaar te ontmoeten in De Haard. Bij die gelegenheid is een nieuw speciaal voor de federatie gemaakt Lourdesvaandel door pastoor Bakker ingezegend.

Het vaandel dat voortaan meegaat naar Lourdes is symbolisch Mariablauw met de kronkelende loop van de Vliet, en de Gave in Lourdes, met daarnaast liggend de parochies van Leidschendam, Rijswijk en Voorburg.

 

Bedevaartorganisaties

Haagse Bedevaarten

Zij organiseren de volgende bedevaarten:
Deelname aan de Stille Omgang in Amsterdam: het heilig Sacrament.
Mariabedevaarten naar Kevelaer in Duitsland.
Mariabedevaart naar Heiloo.
Sint Jozefbedevaat naar Smakt.

Zie hier voor meer informatie.

 

Banneux-Comité

Het Banneux-Comité van het Bisdom Rotterdam organiseert één-, twee- en vijfdaagse Mariabedevaarten naar Banneux in de Belgische Ardennen.

Zie hier voor meer informatie.

 

 

Beauraing

Door zijn ligging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als christen enkele dagen samen met elkaar tot bezinning te komen. Deze moderne vorm van ter bedevaart gaan spreekt velen aan. Je mag je weer even kind weten en Maria ontmoeten als de Moeder met het Gouden Hart.

Ook in 2019 zijn er twee vierdaagse bedevaarten. Alleen de bedevaart in september wordt begeleid door een ervaren medische staf. Hiermede proberen wij, samen met u en velen anderen, Gods Volk onderweg, aan deze bezinningsdagen gestalte te geven op een wijze die past in deze tijd. Moge Gods geest, die Maria vormde tot Moeder van ons allen, ons daarbij helpen.

Iedere bedevaart wordt begeleid door een priester, en die in september ook door een arts, verpleegkundigen en brancardiers. De pelgrims en de staf logeren en worden verzorgd in het zogeheten ACCUEIL. Dit is het gebouw vlak naast de Plaats van de Verschijningen, dat hiervoor speciaal is ingericht.

De data van deze bedevaarten zijn:
zaterdag 18 tot en met dinsdag 21 mei,
zaterdag 14 tot en met dinsdag 17 september.

Het vervoer naar en van Beauraing gebeurt met touringcars en in de prijs van € 305,- is alles inbegrepen. Voor een eenpersoonskamer met douche en toilet geldt een toeslag van € 35,-. Een speciale rolstoelbus wordt in september ingezet, zodat ook patiënten met een rolstoel de bedevaart kunnen meemaken.

Mocht u aan de oproep van Maria “Dat men hier te bedevaart kome” gehoor willen geven of verlangt u nadere informatie, dan kunt u terecht bij Marianne Agterdenbosch, 070 387 35 36.