Jaarlijks worden er vanuit de directe omgeving van de federatie verschillende bedevaarten georganiseerd.
Folders met informatie over deze bedevaarten liggen in onze kerken. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende organisaties en de bedevaarten die zij organiseren.

Met enige regelmaat worden er ook vanuit de federatie bedevaarten georganiseerd. De laatste keer was een bedevaart naar Lourdes in oktober 2018. Op 27 januari 2019 waren de bedevaartgangers weer bij elkaar om samen de H. Mis te vieren en elkaar te ontmoeten in De Haard. Bij die gelegenheid is een nieuw speciaal voor de federatie gemaakt Lourdesvaandel door pastoor Bakker ingezegend.

Het vaandel dat voortaan meegaat naar Lourdes is symbolisch Mariablauw met de kronkelende loop van de Vliet, en de Gave in Lourdes, met daarnaast liggend de parochies van Leidschendam, Rijswijk en Voorburg.

Martelaren van Gorkum in Den Briel

Zaterdag 8 mei 2021 start het nieuwe bedevaartseizoen in Den Briel. Zie hier.

Het jaarthema voor het bedevaartseizoen 2021 is: ‘Huisgenoten van God’. Dit thema ligt in het verlengde van het Jaar van de Familie dat paus Franciscus voor 2020 afkondigde. “Vanuit het Jaar van de Familie, staan we in het bedevaartsoord stil bij de familie van de Kerk. De gezinnen vormen de huiskerken, maar zij zijn verbonden met andere leden van de Kerk; de Kerk wereldwijd, maar ook door de eeuwen heen”, legt de Bisschoppelijke Brielse Commissie uit. “We zijn gezinsleden van de familie van de Kerk die samenkomen rond de Martelaren die getuigden van hun trouw. Mét hen zijn ook wij huisgenoten van God” (Ef 2,19-20).

Op zaterdag 10 juli vindt de Nationale Bedevaart Brielle plaats. Ook dan is voorzien in een livestream. De Eucharistievieringen in het heiligdom en andere activiteiten zijn vermeld op de website van het heiligdom van de Martelaren van Gorcum: www.martelarenvangorcum.nl

Bedevaartorganisaties

Haagse Bedevaarten

Zij organiseren de volgende bedevaarten:
Deelname aan de Stille Omgang in Amsterdam: het heilig Sacrament.
Mariabedevaarten naar Kevelaer in Duitsland.
Mariabedevaart naar Heiloo.
Sint Jozefbedevaat naar Smakt.

Zie hier voor meer informatie.

Voor contact: Haagse Bedevaarten, p/a Weena 1053, 3013 AL Rotterdam
dehaagsebedevaarten@gmail.com of 010 414 95 77

Programma 2021

Vaststelling van het programma van 2021 laat in verband met corona nog op zich wachten. Heel voorzichtig is er het plan om op woensdag 15 september op bedevaart te gaan naar Heiloo. Zie hier voor meer informatie.

Op zondag 31 oktober en maandag 1 november is er een twee-daagse bedevaart naar Kevelaer. Zie hier voor de folder.

Banneux-Comité

In Banneux Notre Dame, gelegen in de Belgische Ardennen, verscheen Maria in 1933 aan het schoolmeisje Mariette Beco. Zij maakte zich bekend als de Maagd der Armen. Zij leidde Mariette naar een bron en gaf haar een aantal boodschappen: Ik kom het lijden verlichten, de bron is voor alle natiën en steek je handen in het water. Sindsdien worden pelgrims uit de hele wereld uitgenodigd om dit voorbeeld te volgen en zich door Maria naar de bron te laten leiden: Christus. Wij allen worden uitgenodigd om met ons levensverhaal, met onze dankbaarheid, maar ook met onze zorgen, onze vragen en onzekerheden, via Maria bij de Heer te komen. Zij beloofde immers: “Ik kom het lijden verlichten”.

Het jaar 2021 heeft als thema Maria als Moeder van de Hoop. Uiteraard met het coronajaar in het achterhoofd worden we aangemoedigd om even los te komen van onze dagelijkse beslommeringen en ons te herbronnen zodat we hoopvol en verwachtingsvol naar de toekomst kunnen kijken.

Het Banneux Comité van het Bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks een-, twee- en vijfdaagse bedevaarten naar Banneux. Alle bedevaarten zijn geheel verzorgd en worden door een priester of diaken begeleid. In Banneux nemen we deel aan de internationale heilige Mis, lopen we de bidweg naar de bron, bidden we de Kruisweg en ontvangen de Pelgrimszegen. Uiteraard is er ook vrije tijd en gelegenheid om over het heiligdom te wandelen of de winkeltjes te bezoeken.

Vijfdaagse bedevaart 2021
De vijfdaagse bedevaart is speciaal bedoeld voor mensen die niet zo mobiel zijn en/of verzorging en begeleiding nodig hebben. Tijdens deze bedevaart staat een team van vrijwilligers (brancardiers, verpleegkundigen en een arts) voor u klaar. Op dit moment is de datum van de vijfdaagse bedevaart bekend: 3 tot en met 7 september. Deze bedevaart wordt begeleid door vicaris Van der Helm en diaken Van Zoelen. Datum uiteraard onder voorbehoud van versoepeling van de reismogelijkheden.

Zie hier voor meer informatie en bij Paula Opstal, telefoon 015 369 31 48.

Beauraing

Door zijn ligging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als christen enkele dagen samen met elkaar tot bezinning te komen. Deze moderne vorm van ter bedevaart gaan spreekt velen aan. Je mag je weer even kind weten en Maria ontmoeten als de Moeder met het Gouden Hart.

Meestal zijn er jaarlijks twee vierdaagse bedevaarten, waarvan een wordt begeleid door een ervaren medische staf. Hiermede proberen wij, samen met u en velen anderen, Gods Volk onderweg, aan deze bezinningsdagen gestalte te geven op een wijze die past in deze tijd. Moge Gods geest, die Maria vormde tot Moeder van ons allen, ons daarbij helpen.

Iedere bedevaart wordt begeleid door een priester, en die in september ook door een arts, verpleegkundigen en brancardiers. De pelgrims en de staf logeren en worden verzorgd in het zogeheten ACCUEIL. Dit is het gebouw vlak naast de Plaats van de Verschijningen, dat hiervoor speciaal is ingericht.

De data van deze bedevaarten zijn:
Voor 2021 zijn er nog geen data bekend.

Het vervoer naar en van Beauraing gebeurt met touringcars en in de prijs van € 305,- (2019) is alles inbegrepen. Voor een eenpersoonskamer met douche en toilet geldt een toeslag van € 35,-. Een speciale rolstoelbus wordt in september ingezet, zodat ook patiënten met een rolstoel de bedevaart kunnen meemaken.

Mocht u aan de oproep van Maria “Dat men hier te bedevaart kome” gehoor willen geven of verlangt u nadere informatie, dan kunt u terecht bij Marianne Agterdenbosch, 070 387 35 36.