Jaarlijks worden er vanuit de directe omgeving van de federatie verschillende bedevaarten georganiseerd.
Folders met informatie over deze bedevaarten liggen in onze kerken. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende organisaties en de bedevaarten die zij organiseren.

Met enige regelmaat worden er ook vanuit de federatie bedevaarten georganiseerd. De laatste keer was een bedevaart naar Lourdes 17 tot 22 september 2022.

Op 27 januari 2019 waren de bedevaartgangers bij elkaar om samen de H. Mis te vieren en elkaar te ontmoeten. Bij die gelegenheid is een nieuw speciaal voor de federatie gemaakt Lourdesvaandel door pastoor Bakker ingezegend. Het vaandel dat voortaan meegaat naar Lourdes is symbolisch Mariablauw met de kronkelende loop van de Vliet, en de Gave in Lourdes, met daarnaast liggend de parochies van Leidschendam, Rijswijk en Voorburg.

De volgende bedevaart zal in 2024 zijn.

Processies in het bisdom Rotterdam

Jaarlijks zijn er in het bisdom een aantal processies. Hier een korte opsomming en een link naar meer informatie.
Liduinaprocessie in Schiedam op de zondag voor Hemelvaartsdag: Sinte Liduina.
Processie naar Maria van Eik en Duinen op Hemelvaartsdag: Maria Sterre der Zee.
Mariaommegang in Delft: Maria van Jesse.
Processie van het heilig Hout in Dordrecht op de zondag na 29 juni: Heilig Hout.
Jeroensommegang in Noordwijk op de derde zondag in augustus: Sint Jeroen.

Martelaren van Gorkum in Den Briel

 

Zaterdag 3 juni 2023 start het nieuwe bedevaartseizoen in Den Briel.

Op zaterdag 8 juli vindt de Nationale Bedevaart Brielle plaats.

Zie voor meer: www.martelarenvangorcum.nl

 

 

Bedevaartorganisaties

Haagse Bedevaarten

Zij organiseren de volgende bedevaarten:
Deelname aan de Stille Omgang in Amsterdam: het heilig Sacrament.
Mariabedevaarten naar Kevelaer in Duitsland.
Mariabedevaart naar Heiloo.
Sint Jozefbedevaart naar Smakt.

Zie hier voor meer informatie.
Voor contact: Haagse Bedevaarten, p/a Sint Martinuslaan 17, 2273 AN Voorburg
dehaagsebedevaarten@gmail.com of 06 49 89 00 02

Programma 2023

Datum Activiteit
Zaterdag 18 maart Stille Omgang, zie hier voor meer informatie.
Zaterdag 30 april en zondag 1 mei Openingsbedevaart Kevelaer
Donderdag 10, vr 11  en za 12 augustus Kevelaer, 3-daagse bedevaart
Vrijdag  11 augustus Kevelaer, 1-daagse bedevaart
Woensdag 13 september Heiloo
Dinsdag 31 oktober en woensdag 1 november Sluitingsbedevaart Kevelaer

 

Banneux-Comité

In Banneux Notre Dame, gelegen in de Belgische Ardennen, verscheen Maria in 1933 aan het schoolmeisje Mariette Beco. Zij maakte zich bekend als de Maagd der Armen. Zij leidde Mariette naar een bron en gaf haar een aantal boodschappen: Ik kom het lijden verlichten, de bron is voor alle natiën en steek je handen in het water. Sindsdien worden pelgrims uit de hele wereld uitgenodigd om dit voorbeeld te volgen en zich door Maria naar de bron te laten leiden: Christus. Wij allen worden uitgenodigd om met ons levensverhaal, met onze dankbaarheid, maar ook met onze zorgen, onze vragen en onzekerheden, via Maria bij de Heer te komen. Zij beloofde immers: “Ik kom het lijden verlichten”.

Het Banneux Comité van het Bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks een-, twee- en vijfdaagse bedevaarten naar Banneux. Alle bedevaarten zijn geheel verzorgd en worden door een priester of diaken begeleid. In Banneux nemen we deel aan de internationale heilige Mis, lopen we de bidweg naar de bron, bidden we de Kruisweg en ontvangen de Pelgrimszegen. Uiteraard is er ook vrije tijd en gelegenheid om over het heiligdom te wandelen of de winkeltjes te bezoeken.

Zie hier voor meer informatie.

Programma 2023

  • Een ééndaagse bedevaart op zaterdag 13 mei. Begeleiding: diaken A. van Aarle.
  • Een tweedaagse bedevaart op zaterdag 20 en 21 mei.
  • Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 2 juni t/m dinsdag 6 juni. Begeleiding: pater dr. M. Lindeijer sj en diaken F.J. Vrijburg.

Voor meer informatie en opgave:
Mw. A.W. Opstal – Ammerlaan
tel. 015 369 31 48, e-mail: paula_opstal@hotmail.com
eventueel bij
Dhr. G.J. de Bruijn
tel. 070 320 58 72, e-mail: gerard.debruijn@planet.nl

 

Beauraing

Door zijn ligging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als christen enkele dagen samen met elkaar tot bezinning te komen. Deze moderne vorm van ter bedevaart gaan spreekt velen aan. Je mag je weer even kind weten en Maria ontmoeten als de Moeder met het Gouden Hart.

Meestal zijn er jaarlijks twee vierdaagse bedevaarten, waarvan een wordt begeleid door een ervaren medische staf. Hiermede proberen wij, samen met u en velen anderen, Gods Volk onderweg, aan deze bezinningsdagen gestalte te geven op een wijze die past in deze tijd. Moge Gods geest, die Maria vormde tot Moeder van ons allen, ons daarbij helpen.

Iedere bedevaart wordt begeleid door een priester, en die in september ook door een arts, verpleegkundigen en brancardiers. De pelgrims en de staf logeren en worden verzorgd in het zogeheten ACCUEIL. Dit is het gebouw vlak naast de Plaats van de Verschijningen, dat hiervoor speciaal is ingericht.

Bedevaart 2023

  • Van zaterdag 13 tot en met dinsdag 16 mei is er een vierdaagse bedevaart. Geen faciliteiten voor minder-validen.
  • Van zaterdag 16 tot en met dinsdag 19 september is er een vierdaagse bedevaart. Met faciliteiten en ondersteuning voor minder-validen.

Voor beide keren geldt dat de deelname € 325,- per persoon kost (met een toeslag van € 45,-voor een eenpersoonskamer).

Mocht u aan de oproep van Maria: “Dat men hier te bedevaart kome” gehoor willen geven of verlangt u nadere informatie, dan kunt u terecht bij:
Marianne Agterdenbosch 06 51 26 49 78.