Jaarlijks worden er vanuit de directe omgeving van de federatie verschillende bedevaarten georganiseerd.
Folders met informatie over deze bedevaarten liggen in onze kerken. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende organisaties en de bedevaarten die zij organiseren.

Met enige regelmaat worden er ook vanuit de federatie bedevaarten georganiseerd. De laatste keer was een bedevaart naar Lourdes in oktober 2018. Op 27 januari 2019 waren de bedevaartgangers weer bij elkaar om samen de H. Mis te vieren en elkaar te ontmoeten in De Haard. Bij die gelegenheid is een nieuw speciaal voor de federatie gemaakt Lourdesvaandel door pastoor Bakker ingezegend.

Het vaandel dat voortaan meegaat naar Lourdes is symbolisch Mariablauw met de kronkelende loop van de Vliet, en de Gave in Lourdes, met daarnaast liggend de parochies van Leidschendam, Rijswijk en Voorburg.

Bedevaartorganisaties

Haagse Bedevaarten

Zij organiseren de volgende bedevaarten:
Deelname aan de Stille Omgang in Amsterdam: het heilig Sacrament.
Mariabedevaarten naar Kevelaer in Duitsland.
Mariabedevaart naar Heiloo.
Sint Jozefbedevaat naar Smakt.

Zie hier voor meer informatie.

Voor contact: Haagse Bedevaarten, p/a Weena 1053, 3013 AL Rotterdam
dehaagsebedevaarten@gmail.com of 010 414 95 77

Programma 2020

Programmawijzigingen naar aanleiding van corona. Het persbericht vindt u hier.

De 1 en 3 daagse augustus bedevaart (6 t/m 8 augustus) naar Kevelaer vindt, zoals u al weet, dit jaar niet plaats. Op vrijdag 7 augustus zal de bedevaartkaars van de Haagse Bedevaart in de viering van 11.30 uur in de Basiliek worden gewijd en daarna geplaatst in de Kaarsenkapel. De viering zal via live streaming te volgen zijn via https://www.wallfahrt-kevelaer.de/ Onder het kopje Diensten kunt u doorklikken naar Live uitzending.

Heiloo, Onze Lieve Vrouw ter Nood, woensdag 23 september
Bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo, De Moeder die alle noden en zogen van de mensen kent en luistert naar elke stem, ook de zwakste.
‘s Middags wordt een bezoek gebracht aan de Abdij St. Adelbert in Egmond (Binnen).

Kevelaer, sluiting bedevaartjaar, zaterdag 31 oktober en zondag 1 november
Tweedaagse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer om op Allerheiligen het bedevaartseizoen van Kevelaer officieel af te sluiten met vele gelovigen uit verschillende landen.

Banneux-Comité

Het Banneux-Comité van het Bisdom Rotterdam
organiseert één-, twee- en vijfdaagse Mariabedevaarten
naar Banneux in de Belgische Ardennen.

Zie hier voor meer informatie.

Beauraing

Door zijn ligging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als christen enkele dagen samen met elkaar tot bezinning te komen. Deze moderne vorm van ter bedevaart gaan spreekt velen aan. Je mag je weer even kind weten en Maria ontmoeten als de Moeder met het Gouden Hart.

Ook in 2019 zijn er twee vierdaagse bedevaarten. Alleen de bedevaart in september wordt begeleid door een ervaren medische staf. Hiermede proberen wij, samen met u en velen anderen, Gods Volk onderweg, aan deze bezinningsdagen gestalte te geven op een wijze die past in deze tijd. Moge Gods geest, die Maria vormde tot Moeder van ons allen, ons daarbij helpen.

Iedere bedevaart wordt begeleid door een priester, en die in september ook door een arts, verpleegkundigen en brancardiers. De pelgrims en de staf logeren en worden verzorgd in het zogeheten ACCUEIL. Dit is het gebouw vlak naast de Plaats van de Verschijningen, dat hiervoor speciaal is ingericht.

De data van deze bedevaarten zijn:
zaterdag 18 tot en met dinsdag 21 mei,
zaterdag 14 tot en met dinsdag 17 september.

Het vervoer naar en van Beauraing gebeurt met touringcars en in de prijs van € 305,- is alles inbegrepen. Voor een eenpersoonskamer met douche en toilet geldt een toeslag van € 35,-. Een speciale rolstoelbus wordt in september ingezet, zodat ook patiënten met een rolstoel de bedevaart kunnen meemaken.

Mocht u aan de oproep van Maria “Dat men hier te bedevaart kome” gehoor willen geven of verlangt u nadere informatie, dan kunt u terecht bij Marianne Agterdenbosch, 070 387 35 36.