Jaarlijks worden er vanuit de directe omgeving van de parochie verschillende bedevaarten georganiseerd. Folders met informatie over deze bedevaarten liggen in onze kerken. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende organisaties en de bedevaarten die zij organiseren.

Parochiële bedevaarten

Met enige regelmaat worden er ook vanuit de parochie bedevaarten georganiseerd.

Met de parochie HH. Maria en Jozef naar Lourdes
Dit jaar zullen we als parochie HH. Maria en Jozef naar Lourdes gaan. Samen met het Huis voor de Pelgrim bereiden wij deze parochiebedevaart voor. Van 26 september tot en met 1 oktober gaan we begeleid door pastoor Bakker op bedevaart naar Lourdes. Als parochie hopen we met een mooie groep deze bedevaart naar Lourdes te kunnen maken. Gaat u mee? Van harte welkom.

Voor het vervoer naar Lourdes gaan we met het vliegtuig. Het vliegtuig vertrekt waarschijnlijk vanaf vliegveld Weeze in Duitsland. We gaan daar samen met de bus naartoe vanaf Leidschendam-Voorburg. In Lourdes verblijven we in een eerste klas hotel. De kosten van deze zesdaagse bedevaart bedragen € 1.095,- per persoon voor een tweepersoonskamer. De toeslag voor een eenpersoonskamer bedraagt € 175,-. Reis- en annuleringsverzekering is in de prijs inbegrepen. Dit jaar is ook de excursie naar de Pyreneeën in de prijs opgenomen.

U kunt zich nu aanmelden voor deze reis. Vraag de reisbrochure en het inschrijfformulier aan bij Ineke Huitema: 06 49 89 00 02 of per mail. Er is veel belangstelling voor deelname aan deze reis. U bent pas zeker van deelname als alle papieren zijn ingeleverd en uw inschrijving schriftelijk is bevestigd.

Lourdesvaandel
Op 27 januari 2019 waren de bedevaartgangers bij elkaar om samen de H. Mis te vieren en elkaar te ontmoeten. Bij die gelegenheid is een nieuw speciaal voor de federatie gemaakt Lourdesvaandel door pastoor Bakker ingezegend. Het vaandel dat voortaan meegaat naar Lourdes is symbolisch Mariablauw met de kronkelende loop van de Vliet, en de Gave in Lourdes, met daarnaast liggend de geloofsgemeenschappen van Leidschendam, Rijswijk en Voorburg.

Processies in het bisdom Rotterdam

Jaarlijks zijn er in het bisdom een aantal processies. Hier een korte opsomming en een link naar meer informatie.
Liduinaprocessie in Schiedam op de zondag voor Hemelvaartsdag: Sinte Liduina.
Processie naar Maria van Eik en Duinen op Hemelvaartsdag: Maria Sterre der Zee.
Mariaommegang in Delft: Maria van Jesse.
Processie van het heilig Hout in Dordrecht op de zondag na 29 juni: Heilig Hout.
Jeroensommegang in Noordwijk op de derde zondag in augustus: Sint Jeroen.

Martelaren van Gorkum in Den Briel

 

Zaterdag 25 mei 2024 start het nieuwe bedevaartseizoen in Den Briel.

Op zaterdag 6 juli vindt de Nationale Bedevaart Brielle plaats.

Zie voor meer: www.martelarenvangorcum.nl

 

 

Bedevaartorganisaties

Haagse Bedevaarten

Zij organiseren de volgende bedevaarten:
Deelname aan de Stille Omgang in Amsterdam: het heilig Sacrament.
Mariabedevaarten naar Kevelaer in Duitsland.
Mariabedevaart naar Heiloo.
Sint Jozefbedevaart naar Smakt.

Zie hier voor meer informatie.
Voor contact: Haagse Bedevaarten, p/a Sint Martinuslaan 17, 2273 AN Voorburg
dehaagsebedevaarten@gmail.com of 06 49 89 00 02

 

Programma 2024

Datum Activiteit
Zaterdag 16 maart Stille Omgang
Dinsdag 30 april en woensdag 1 mei Openingsbedevaart Kevelaer
Donderdag 8, vr 9 en za 10 augustus Kevelaer, 3-daagse bedevaart
Vrijdag 9 augustus Kevelaer, 1-daagse bedevaart
Woensdag 11 september Heiloo
Donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november Sluitingsbedevaart Kevelaer

 

Banneux-Comité

In Banneux Notre Dame, gelegen in de Belgische Ardennen, verscheen Maria in 1933 aan het schoolmeisje Mariette Beco. Zij maakte zich bekend als de Maagd der Armen. Zij leidde Mariette naar een bron en gaf haar een aantal boodschappen: Ik kom het lijden verlichten, de bron is voor alle natiën en steek je handen in het water. Sindsdien worden pelgrims uit de hele wereld uitgenodigd om dit voorbeeld te volgen en zich door Maria naar de bron te laten leiden: Christus. Wij allen worden uitgenodigd om met ons levensverhaal, met onze dankbaarheid, maar ook met onze zorgen, onze vragen en onzekerheden, via Maria bij de Heer te komen. Zij beloofde immers: “Ik kom het lijden verlichten”.

Het Banneux Comité van het Bisdom Rotterdam organiseert jaarlijks een-, twee- en vijfdaagse bedevaarten naar Banneux. Alle bedevaarten zijn geheel verzorgd en worden door een priester of diaken begeleid. In Banneux nemen we deel aan de internationale heilige Mis, lopen we de bidweg naar de bron, bidden we de Kruisweg en ontvangen de Pelgrimszegen. Uiteraard is er ook vrije tijd en gelegenheid om over het heiligdom te wandelen of de winkeltjes te bezoeken.

Programma 2024

  • Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 24 t/m dinsdag 28 mei. Begeleiding: pater Lindeijer sj en diaken Vrijburg.
  • Een tweedaagse bedevaart op zaterdag 1 en zondag 2 juni. Begeleiding: pastoor Blokland.
  • Een ééndaagse bedevaart op zaterdag 15 juni.
  • Een ééndaagse bedevaart op maandag 26 augustus.
  • Een tweedaagse bedevaart op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september. Begeleiding: diaken Van Aerle.
  • Een vijfdaagse bedevaart (onder medische begeleiding) van vrijdag 4 t/m dinsdag 8 oktober. Begeleiding: pastoor A.J.M. van der Helm en diaken H. van Zoelen.
  • De jaarlijkse Banneuxdag van het bisdom Rotterdam is op zaterdag 9 november.

Voor meer informatie en opgave:
Mw. A.W. Opstal – Ammerlaan
tel. 015 369 31 48, e-mail: paula_opstal@hotmail.com
eventueel bij
Dhr. G.J. de Bruijn
tel. 070 320 58 72, e-mail: gerard.debruijn@planet.nl

Zie hier voor meer informatie.

 

Beauraing

Door zijn ligging en eenvoud is Beauraing uitermate geschikt om als christen enkele dagen samen met elkaar tot bezinning te komen. Deze moderne vorm van ter bedevaart gaan spreekt velen aan. Je mag je weer even kind weten en Maria ontmoeten als de Moeder met het Gouden Hart.

Meestal zijn er jaarlijks twee vierdaagse bedevaarten, waarvan een wordt begeleid door een ervaren medische staf. Hiermede proberen wij, samen met u en velen anderen, Gods Volk onderweg, aan deze bezinningsdagen gestalte te geven op een wijze die past in deze tijd. Moge Gods geest, die Maria vormde tot Moeder van ons allen, ons daarbij helpen.

Iedere bedevaart wordt begeleid door een priester, en die in september ook door een arts, verpleegkundigen en brancardiers. De pelgrims en de staf logeren en worden verzorgd in het zogeheten ACCUEIL. Dit is het gebouw vlak naast de Plaats van de Verschijningen, dat hiervoor speciaal is ingericht.