Alle vieringen vinden weer op de gebruikelijke tijdstippen plaats. Daarnaast zijn er extra vieringen op zaterdag- en zondagmiddag. Zie de roosters hieronder.

Hoewel er geen maximum aan het aantal bezoekers is gesteld, is dit aantal in de praktijk door de anderhalvemeter regel beperkt.
Voor de vieringen op zaterdag en zondag moet u zich daarom van te voren aanmelden. Zie hier.

De Eucharistievieringen op zondag zijn rechtstreeks via de website te volgen. U kunt de vieringen ook op een later moment meevieren en oudere vieringen terugkijken. Zie hier.

Afkortingen soort viering: Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering.

Zie voor de locatie van de vier kerkenhier.

Meer informatie over onze koren vindt u hier.

 

Vast rooster van vieringen op weekdagen

maandag 12.15 Martinus Middaggebed
maandag 19.00 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering en rozenkrans
dinsdag   9.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering
1e dinsdag   9.30 Benedictus en Bernadette Gebedsviering
2e, 3e, 4e, 5e dinsdag   9.30 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering
woensdag   9.30 Bonifatius Eucharistieviering
woensdag 12.45 Martinus Eucharistieviering en 3e woensdag aanbidding
woensdag 19.00 Petrus en Paulus Rozenkrans
1e, 3e en 5e donderdag   9.00 Martinus Eucharistieviering
2e en 4e donderdag   9.00 Martinus Communieviering
vrijdag   9.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding
vrijdag   9.30 Bonifatius Eucharistieviering en stille aanbidding

Regelmatig zijn er extra Eucharistievieringen buiten het bovenstaande reguliere liturgierooster om. Zie hier voor meer informatie.
Het hele jaar door kunt u op elk moment van de dag met ons de rozenkrans bidden. Zie hier.

Sacrament van Boete en Verzoening
Voor een pastoraal gesprek inclusief het eventuele ontvangen van Sacrament van Boete en Verzoening
kunt u ‘s ochtends een afspraak maken via het secretariaat: 070 327 45 11. U wordt dan in de loop van de dag teruggebeld.

 

Vieringen op zon- en feestdagen

Zaterdag 26 en zondag 27 september: 26e zondag door het jaar
De Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen van deze zondag vindt u hier.
Beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf noodzakelijk. Zie hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

middag

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Martinus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

Pastoor Bakker

St. Maarten

organist

organist

Resonet in Laudibus

Vier Jaargetijden

Gloria Deo

Con Amore

Eerste heilige Communie

 

Zaterdag 3 en zondag 4 oktober: 27e zondag door het jaar
De Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen van deze zondag vindt u hier.
Beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf noodzakelijk. Zie hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

middag

15.30

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Petrus en Paulus

Martinus

Euch.

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Zanggroep

Organist

 

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Schola Cantorum

Con Amore

Eerste heilige Communie

Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

 

Zaterdag 10 en zondag 11 oktober: 28e zondag door het jaar, kerkproeverij
De Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen van deze zondag vindt u hier.
Beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf noodzakelijk. Zie hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

Kapelaan Huntjens

St. Maarten

organist

organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier plus

Koorschool

JoKo

 

Zaterdag 17 en zondag 18 oktober: 29e zondag door het jaar, Missiezondag met extra collecte voor
De Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen van deze zondag vindt u hier.
Beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf noodzakelijk. Zie hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastor Van Eijk & diaken Tolsma

Pastor Van Eijk & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

St. Maarten

organist

organist

Resonet in Laudibus

Schola Cum Jubilo

Gloria Deo (Lat)

Con Amore

 

Zaterdag 24 en zondag 25 oktober: 30e zondag door het jaar
De Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen van deze zondag vindt u hier.
Beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf noodzakelijk. Zie hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

St. Maarten

organist

organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gerardus Majellakoor

organist

 

Vrijdag 30 oktober

vr 19.00 Petrus en Paulus Euch. Kapelaan Huntjens Plechtig Lof, afsluiting maand van de Rozenkrans

 

Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november: Allerheiligen, dag van de mantelzorg (Martinus en Petrus en Paulus)
De Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen van deze zondag vindt u hier.
Beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf noodzakelijk. Zie hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

14.30

16.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Agatha

Noorthey

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Gebed

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Zanggroep

organist

organist

Barina

St. Maarten

Schola Cantorum, Allerheiligen en Allerzielen

Con Amore

Gravenzegening, Schola Cum Jubilo

Gravenzegening, Schola Cum Jubilo

 

Maandag 2 november: Allerzielen
Omdat er slechts een beperkt aantal bezoekers per vieringen mogelijk is, worden bij de vieringen ‘s avonds alleen de daarvoor uitgenodigde nabestaanden toegelaten. Bij de Eucharistieviering om 10.00 uur in de Sint Martinus is iedereen welkom.

ma

ma

ma

10.00

19.00

19.00

Martinus

Martinus

Petrus en Paulus

Euch.

Gebed

Gebed

Pastoor Bakker

Diaken Tolsma & gebedsl. Agterdenbosch

Pastoor Bakker & gebedsleider De Wit

Gelegenheidszangers

St. Maarten

Con Amore