Afkortingen soort viering

Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Zie voor de locatie van de vier kerken: hier

 

Vast rooster van vieringen op weekdagen

maandag 12.15 Martinus Middaggebed
maandag 18.30 Benedictus en Bernadette Rozenkrans
maandag 19.00 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering
dinsdag   9.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering
1e dinsdag   9.30 Benedictus en Bernadette Gebedsviering
2e, 3e, 4e, 5e dinsdag   9.30 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering
Woensdag   9.30 Bonifatius Eucharistieviering
Woensdag 12.45 Martinus Eucharistieviering & 3e woensdag aanbidding
Woensdag 19.00 Petrus en Paulus Rozenkrans
1e donderdag   9.00 Martinus Eucharistieviering
2e, 3e, 4e, 5e donderdag   9.00 Martinus Communieviering
vrijdag   9.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding
vrijdag   9.30 Bonifatius Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding

 

Vieringen op zon- en feestdagen

Zaterdag 15 en zondag 16 juni: H. Drie-eenheid (Trinitas)

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

10.30

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Van Deelen & diaken Tolsma

Diaken Tolsma

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Eerste heilige Communie, Koorschool

Con Amore

Orthodox Pinksteren

 

Zaterdag 22 en zondag 23 juni: Sacramentsdag

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Pastor Van Eijk

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

Paters SVD

Diaken Tolsma

Schola Cum Jubilo

Barina

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Samenzang, organist

Joko

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Doopvieringen

 

Vrijdag 28 juni: H. Hart van Jezus

vr

vr

09.00

09.30

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

 

 

 

Zaterdag 29 juni en zondag 30 juni: 13e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

15.30

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Martinus

Bonifatius

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Euch.

Gebedsleider Pinkse

Kapelaan Huntjens

Pastor Remery

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, organist

Samenzang

St. Maarten

Gloria Deo (Ned) na afloop koffie

Con Amore

Vertelviering Kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders

Oosterse ritus

 

Zaterdag 6 en zondag 7 juli: 14e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Zanggroep

Samenzang

Viering met kinderen

Schola Cantorum

Joko

 

Zaterdag 13 en zondag 14 juli: 15e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastor Van Eijk

Pastoor Bakker

Pastor Van Eijk

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

Paters SVD

Nabestaandenviering, St. Maarten

Samenzang

Schola Cum Jubilo

Gloria Deo (Lat)

Nabestaandenviering, Con Amore

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

 

Zaterdag 20 en zondag 21 juli: 16e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Pastoor Bakker

Samenzang, organist

Gerardus Majellakoor

St. Maarten

Samenzang

Samenzang

 

Zaterdag 27 en zondag 28 juli: 17e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Paters SVD

Samenzang

Samenzang

St. Maarten

Samenzang

Vakantiekoor

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

 

Zaterdag 3 en zondag 4 augustus: 18e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Zanggroep

Samenzang

St. Maarten

Samenzang

Samenzang, organist

 

Zaterdag 10 en zondag 11 augustus: 19e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastor Van Eijk

Pastoor Bakker

Pastor Van Eijk

Kapelaan Van Deelen

Pastor Van Eijk

Paters SVD

Samenzang

Samenzang

St. Maarten

Samenzang, na afloop koffie

Vakantiekoor

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap