Afkortingen soort viering: Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering.

Zie voor de locatie van de vier kerken: hier.

Meer informatie over onze koren vindt u hier.

 

Vast rooster van vieringen op weekdagen

Tot eind 2019 vervallen de Eucharistievieringen inclusief de daaraan gekoppelde aanbidding op dinsdag in de Benedictus en Bernadette, op woensdag in de Bonifatius, op donderdag in de Martinus en op vrijdag in de Petrus en Paulus.

maandag 12.15 Martinus Middaggebed
maandag 18.00 Benedictus en Bernadette Stille aanbidding
maandag 18.30 Benedictus en Bernadette Rozenkrans
maandag 19.00 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering
dinsdag   9.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering
1e dinsdag   9.30 Benedictus en Bernadette Gebedsviering
2e, 3e, 4e, 5e dinsdag   9.30 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering (voorlopig vervallen)
woensdag   9.00 Bonifatius Stille aanbidding (voorlopig vervallen)
woensdag   9.30 Bonifatius Eucharistieviering (voorlopig vervallen)
woensdag 12.45 Martinus Eucharistieviering & 3e woensdag aanbidding
woensdag 19.00 Petrus en Paulus Rozenkrans
1e donderdag   9.00 Martinus Eucharistieviering (voorlopig Communieviering)
2e, 3e, 4e, 5e donderdag   9.00 Martinus Communieviering
vrijdag   9.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding (voorlopig vervallen)
vrijdag   9.30 Bonifatius Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding

 

Vieringen op zon- en feestdagen

 

Zaterdag 14 en zondag 15 december: 3e zondag van de Advent (zondag Gaudete), collectes voor de Adventsactie

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Euch.

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Diaken Tolsma

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Paters SVD

Diaken Tolsma

Samenzang, organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Gloria Deo (Latijn)

Joko

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Doopvieringen

 

Maandag 16 december: Boeteviering

ma 19.00 Petrus en Paulus Gebed Pastoor Bakker Boeteviering en Biechtgelegenheid

 

Zaterdag 21 en zondag 22 december: 4e zondag van de Advent

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang

Resonet in Laudibus, boeteviering

St. Maarten

Samenzang, boeteviering, na afloop koffie

Con Amore

Oosterse ritus

 

Dinsdag 24 december: Kerstavond. Let op: * toegangskaarten nodig bij de vieringen in de Mar en de P&P
Informatie over het verkrijgen van toegangskaarten vindt u hier.

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

17.00

19.00

19.00

19.00

21.00

21.00

21.00

23.00

23.00

23.00

Martinus

Bonifatius

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

Martinus

Petrus en Paulus

Gebed

Gebed

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Vertelviering Kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders *

Kinderviering met Kerstspel, Koorschool

Kerstgezinsmis, samenzang, organist *

Kerstgezinsmis, samenzang, organist *

Kerstavondmis, Barina

Kerstavondmis, Gloria Deo (Latijn)

Kerstavondmis, Con Amore *

Kerstnachtmis, Gerardus Majellakoor

Kerstnachtmis, St. Maarten *

Kerstnachtmis, JoKo *

 

Woensdag 25 december: Kerstmis

wo

wo

wo

wo

wo

wo

09.30

10.30

11.00

11.00

15.00

15.00

Benedictus en Bernadette

Martinus

Petrus en Paulus

Bonifatius

Benedictus en Bernadette

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Gebed

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Pastor Olsthoorn & diaken Tolsma

Pastoor Bakker

Hans Speetjens

Diaken Tolsma

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Con Amore

Gloria Deo (Latijn)

Kindje Wiegen

Kindje Wiegen

 

Donderdag 26 december: 2e Kerstdag

do

do

10.30

10.30

Bonifatius

Martinus

Euch.

Euch.

Kapelaan Van Deelen

Pastor Van Eijk

Samenzang, organist

Samenzang, organist

 

Zaterdag 28 en zondag 29 december: H. Familie

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Paters SVD

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, organist

Samenzang, organist

St. Maarten

Samenzang, organist

Con Amore

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Oosterse ritus

 

Dinsdag 31 december: Oudjaarsdag

di

di

09.30

16.30

Benedictus en Bernadette

Martinus

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

 

St. Maarten

 

Woensdag 1 januari 2020: Nieuwjaarsdag, H. Maria, Moeder van God & Dag van de vrede

wo

wo

11.00

11.00

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Con Amore

Gerardus Majellakoor

 

Zaterdag 4 en zondag 5 januari: Openbaring van de Heer (Driekoningen)

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

09.30

09.30

11.00

11.00

15.30

Martinus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Martinus

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Pastoor Bakker

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Pastoor Bakker

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Samenzang, organist

 

Resonet in Laudibus

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier, voorstellen eerstecommunicanten

Schola Cantorum

Samenzang, organist, kinderwoorddienst, voorstellen eerstecommunicanten

Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

 

Zaterdag 11 en zondag 12 januari: Doop van de Heer

za

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Zanggroep

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gloria Deo (Latijn)

Con Amore

 

Zaterdag 18 en zondag 19 januari: 2e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Martinus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Samenzang

Barina

St. Maarten

Koorschool, voorstellen eerstecommunicanten

JoKo

Doopvieringen

 

Zaterdag 25 en zondag 26 januari: 3e zondag door het jaar, Week van de Eenheid en Zondag van het Woord van God

za

za

za

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

——-

09.30

10.00

11.00

19.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Dorpskerk Leidschendam

Euch.

Euch.

 

Euch.

Gebed

Euch.

Gebed

Pastor Van Eijk

Pastoor Bakker

Samen vieren in de Bonifatiuskerk

Pastoor Bakker

Voorgangers Rijswijkse kerken

Kapelaan Van Deelen

Dominee De Vries Bouwstra

Samenzang, organist

Samenzang, organist

 

De Vierjaargetijden, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Gelegenheidsband, collecte voor De Samenlopers

Con Amore

Oecumenische viering

 

Zaterdag 1 en zondag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis), H. Blasius

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

09.30

09.30

11.00

11.00

15.30

Martinus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Martinus

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Zanggroep

 

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gloria Deo (Ned.)

Schola Cum Jubilo

Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

 

Zaterdag 8 en zondag 9 februari: 5e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Samenzang

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Schola Cantorum

Joko, jubileum JoKo