Dagelijks is er van maandag tot en met zaterdag een viering van gebed en bemoediging.
Deze vieringen duren ongeveer tien minuten en worden via Youtube uitgezonden.

Vanaf Pasen zijn de Eucharistievieringen op zondag om 11.00 uur rechtstreeks te volgen.
Dit geldt ook voor de avondmis van Witte Donderdag die is om 19.00 uur te volgen.
De toegang tot de vieringen vindt u hier.

Zie hier voor alle berichten over het coronavirus en alles wat daarmee verband houdt.

 

Afkortingen soort viering: Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering.

Zie voor de locatie van de vier kerken: hier.

Meer informatie over onze koren vindt u hier.

 

Vast rooster van vieringen op weekdagen

Deze vieringen vervallen vanwege het coronavirus.

 

Regelmatig zijn er extra Eucharistievieringen buiten het onderstaande reguliere liturgierooster om. Zie hier voor informatie.

maandag 12.15 Martinus Middaggebed
maandag 18.00 Benedictus en Bernadette Stille aanbidding
maandag 18.30 Benedictus en Bernadette Rozenkrans
maandag 19.00 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering
dinsdag   9.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering
1e dinsdag   9.30 Benedictus en Bernadette Gebedsviering
2e, 3e, 4e, 5e dinsdag   9.30 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering
woensdag   9.00 Bonifatius Stille aanbidding
woensdag   9.30 Bonifatius Eucharistieviering
woensdag 12.45 Martinus Eucharistieviering & 3e woensdag aanbidding
woensdag 19.00 Petrus en Paulus Rozenkrans
1e donderdag   9.00 Martinus Eucharistieviering
2e, 3e, 4e, 5e donderdag   9.00 Martinus Communieviering
vrijdag   9.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding
vrijdag   9.30 Bonifatius Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding

 

Kruisweg
Deze vieringen vervallen vanwege het coronavirus. Hier vindt u teksten en afbeeldingen om thuis de Kruisweg te bidden.
In de HH. Petrus en Pauluskerk wordt gedurende de Veertigdagentijd iedere vrijdagavond om 19.00 uur de Kruisweg gebeden.
U bent van harte welkom ook een keer mee te bidden als voorbereiding op Pasen.

 

Vieringen op zon- en feestdagen

 

Sacrament van Boete en Verzoening

Op weg naar het feest van het Leven, het Paasfeest krijgt u de gelegenheid om u met God te verzoenen. Christus heeft zijn leven gegeven om ons te herstellen van onze gebrokenheid door de zonde. Hij ontfermt zich over ons door ons gebed en met name in het Sacrament van Boete en Verzoening geneest en heelt Hij ons.

Voor een pastoraal gesprek inclusief het eventuele ontvangen van Sacrament van Boete en Verzoening
kunt u ‘s ochtends een afspraak maken via het secretariaat: 070 327 45 11. U wordt dan in de loop van de dag teruggebeld.

In de Goede Week zijn er in plaats van wat eerder aangekondigd is, twee momenten waarop er gelegenheid is om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.

  • Op maandag 6 april is de HH. Benedictus en Bernadette hiervoor van 19.00 tot 20.00 uur open. U kunt dan plaats nemen ergens in de kerk en het Sacrament ontvangen in de dagkapel op ruime afstand van de priester (kapelaan Huntjens).
  • Op woensdag 8 april is de HH. Petrus en Pauluskerk hiervoor van 19.00 uur tot 20.00 uur open. U kunt dan plaats nemen ergens in de kerk en het Sacrament ontvangen in de tuinkamer van de pastorie op ruime afstand van de priester (pastoor Bakker).

 

Zaterdag 4 en zondag 5 april: Palmzondag

Deze vieringen vervallen vanwege het coronavirus. Zie voor Palmpaasstokken hier.

Op Palmzondag ligt er een gewijd palmtakje voor u klaar in de kerk. Hier vindt u de overweging op Palmzondag.

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep, vastensoep

Resonet in Laudibus, boeteviering met palmwijding, vooraf Biechtgelegenheid

Koorschool

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Gerardus Majellakoor

Con Amore, kinderwoorddienst

Oosterse ritus

 

Maandag 6 tot en met woensdag 8 april

Deze vieringen vervallen vanwege het coronavirus.

ma

ma

di

Wo

19.00

19.00

19.00

19.00

Petrus en Paulus

Nieuwe Kerk

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Gebed

Gebed

Gebed

Gebed

Pastoor Bakker

Oecumenische Vesperviering

Oecumenische Vesperviering

Oecumenische Vesperviering

Boeteviering en Biechtgelegenheid

Wij geloven in Rijswijk: Veertigdagentijdvieringen

Wij geloven in Rijswijk: Veertigdagentijdvieringen

Wij geloven in Rijswijk: Veertigdagentijdvieringen

 

Donderdag 9 april: Witte Donderdag

Deze vieringen vervallen vanwege het coronavirus.

De Eucharistieviering van Witte Donderdag is om 19.00 uur rechtstreeks te volgen.
De toegang tot de viering vindt u hier.

do

do

19.00

19.00

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Gloria Deo

Con Amore

 

Vrijdag 10 april: Goede Vrijdag

Deze vieringen vervallen vanwege het coronavirus.

Op Goede Vrijdag zijn onze kerken van 14.00 tot 16.00 uur geopend voor persoonlijk gebed. 

vr

vr

vr

vr

vr

vr

15.00

15.00

15.00

15.00

19.00

19.00

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Martinus

Petrus en Paulus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Gebed

Gebed

Gebed

Gebed

Gebed

Comm.

Gebedsleiders

Kapelaan Van Deelen

Gebedsleiders

Werkgroep

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Kruisweg, Resonet in Laudibus

Kruisweg, Gloria Deo

Kruisweg, St. Maarten

Kruisweg

Gezongen passie & kruishulde, Gerardus Majellakoor

Herdenking van het lijden en sterven van de Heer, Schola

 

Zaterdag 11 april: Paaszaterdag

Deze vieringen vervallen vanwege het coronavirus.

za

za

za

za

19.00

21.30

21.30

21.30

Bonifatius

Bonifatius

Martinus

Petrus en Paulus

Gebed

Euch.

Euch.

Euch.

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Huntjens

Pastor Wessel

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Paasviering voor kinderen, Koorschool

Paaswake, Gloria Deo

Paaswake, St. Maarten

Paaswake, JoKo

 

Zondag 12 april: Pasen

Deze vieringen vervallen vanwege het coronavirus.

Op Paaszondag ligt er een klein paaskaarsje voor u klaar in de kerk. 

De Eucharistieviering van Pasen is om 11.00 uur rechtstreeks te volgen.
De toegang tot de viering vindt u hier.

zo

zo

zo

zo

zo

zo

zo

09.30

09.30

11.15

11.00

11.00

13.00

13.00

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastor Olsthoorn & diaken Tolsma

Paters SVD

R.K. Oekraïense gemeenschap

Resonet in Laudibus

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Gloria Deo (Latijn)

Paastuinviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders

Con Amore

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Oosterse ritus

 

Maandag 13 april: 2e Paasdag

Deze vieringen vervallen vanwege het coronavirus.

ma

ma

10.30

10.30

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Samenzang, organist

Samenzang, organist

 

Vrijdag 17 april

Deze viering vervalt vanwege het coronavirus.

vr 18.00 Bonifatius Euch. R.K. Oekraïense gemeenschap Oosterse ritus

 

Zaterdag 18 en zondag 19 april: zondag goddelijke Barmhartigheid,
deurcollecte Martinus & Petrus en Paulus, 2e collecte Bonifatius & Benedictus en Bernadette voor het justitiepastoraat

Deze vieringen vervallen vanwege het coronavirus.

De Eucharistieviering van deze zondag is om 11.00 uur rechtstreeks te volgen.
De toegang tot de viering vindt u hier.

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

17.00

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Bonifatius

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Martinus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

R.K. Oekraïense gemeenschap

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Diaken Tolsma

Samenzang

Oosterse ritus

Barina

St. Maarten

Samenzang, organist, na afloop koffie

Samenzang, organist

 

Zaterdag 25 en zondag 26 april: 3e zondag van Pasen

Deze vieringen vervallen vanwege het coronavirus.

De Eucharistieviering van deze zondag is om 11.00 uur rechtstreeks te volgen.
De toegang tot de viering vindt u hier.

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastor Van Eijk

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

Pastor Van Eijk

Kapelaan Huntjens

Paters SVD

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gloria Deo (Ned.)

Con Amore

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Oosterse ritus

 

Zaterdag 2 en zondag 3 mei: 4e zondag van Pasen, Roepingenzondag, deurcollecte Vronesteyn

Deze vieringen vervallen vanwege het coronavirus.

De Eucharistieviering van deze zondag is om 11.00 uur rechtstreeks te volgen.
De toegang tot de viering vindt u hier.

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

 

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Schola Cantorum

Samenzang, organist

Oosterse ritus

 

Zaterdag 9 en zondag 10 mei: 5e zondag van Pasen

Deze vieringen vervallen vanwege het coronavirus.

De Eucharistieviering van deze zondag is om 11.00 uur rechtstreeks te volgen.
De toegang tot de viering vindt u hier.

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastor Spaan

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Paters SVD

R.K. Oekraïense gemeenschap

Mariaviering, St. Maarten

Samenzang

St. Maarten

Gloria Deo (Latijn), 60 jaar koorlid

Con Amore

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Oosterse ritus

 

Zaterdag 16 en zondag 17 mei: 6e zondag van Pasen

Deze vieringen vervallen vanwege het coronavirus.

De Eucharistieviering van deze zondag is om 11.00 uur rechtstreeks te volgen.
De toegang tot de viering vindt u hier.

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

15.30

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Martinus

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Dopen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen & p.w. Van Winden

Kapelaan Huntjens

Kapel. Van Deelen & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

St. Maarten

Barina

JoKo, voorstellen vormelingen, kinderwoorddienst

Samenzang, organist, na afloop koffie

Schola Cum Jubilo

Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

 

 

Donderdag 21 mei: Hemelvaart van de Heer

Deze vieringen vervallen vanwege het coronavirus.

De Eucharistieviering van deze zondag is om 11.00 uur rechtstreeks te volgen.
De toegang tot de viering vindt u hier.

do

do

do

09.30

10.30

11.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

St. Maarten

Gerardus Majellakoor

Con Amore

 

Zaterdag 23 en zondag 24 mei: 7e zondag van Pasen, collecte voor Nederlandse Missionarissen

Deze vieringen vervallen vanwege het coronavirus.

De Eucharistieviering van deze zondag is om 11.00 uur rechtstreeks te volgen.
De toegang tot de viering vindt u hier.

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastor Van Eijk

Pastoor Bakker

Pastor Van Eijk

Pastoor Bakker

Pastor Van Eijk

Paters SVD

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, organist

Resonet in Laudibus

Vier Jaargetijden

Koorschool

Samenzang, organist

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Oosterse ritus

 

Vrijdag 29 mei

Deze viering vervalt vanwege het coronavirus.

vr 19.00 Petrus en Paulus Gebed Pastoor Bakker Plechtig Lof

 

Zaterdag 30 en zondag 31 mei: Pinksteren

Deze vieringen vervallen vanwege het coronavirus.

De Eucharistieviering van deze zondag is om 11.00 uur rechtstreeks te volgen.
De toegang tot de viering vindt u hier.

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang

Resonet in Laudibus

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier plus

Gloria Deo & Gerardus Majellakoor, Vormsel van een volwassene

Con Amore

Oosterse ritus