Afkortingen soort viering

Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Zie voor de locatie van de vier kerken:

hier

Vast rooster van vieringen op weekdagen

maandag 12.15 Martinus Middaggebed
maandag 18.30 Benedictus en Bernadette Rozenkrans
maandag 19.00 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering
dinsdag   9.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering
1e dinsdag   9.30 Benedictus en Bernadette Gebedsviering
2e, 3e, 4e dinsdag   9.30 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering
woensdag   9.30 Bonifatius Eucharistieviering
woensdag 12.45 Martinus Eucharistieviering & 3e woensdag aanbidding
woensdag 19.00 Petrus en Paulus Rozenkrans
1e donderdag   9.00 Martinus Eucharistieviering
2e, 3e, 4e donderdag   9.00 Martinus Communieviering
vrijdag   9.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding
vrijdag   9.30 Bonifatius Eucharistieviering

 

Vieringen op zon- en feestdagen

Zaterdag 23 en zondag 24 februari: 7e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Paters SVD

Pastoor Bakker

Samenzang

Barina

Vier Jaargetijden

Gloria Deo (Latijn)

Con Amore

Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap

Doopvieringen

 

Zaterdag 2 en zondag 3 maart: 8e zondag door het jaar

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastor Van Eijk

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

Kapelaan Van Deelen

Pastor Van Eijk

R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

 

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Schola Cantorum

Samenzang, organist

Oosterse ritus

 

Woensdag 6 maart: Aswoensdag, collectes voor het Vastenactieproject

wo

wo

wo

wo

wo

10.30

12.45

19.30

19.00

19.00

Bonifatius

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Gebed

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Diaken Tolsma & gebedsleider

Pastoor Bakker & gebedsleider

Schola Cantorum

Samenzang

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Con Amore

 

Zaterdag 9 en zondag 10 maart: 1e zondag van de Veertigdagentijd

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

15.30

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Euch.

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Paters SVD

Kapelaan Huntjens

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang

Resonet in Laudibus

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Gerardus Majellakoor, na afloop koffie

Con Amore, kinderwoorddienst

Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap

Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

Oosterse ritus

 

Zaterdag 16 en zondag 17 maart: 2e zondag van de Veertigdagentijd

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Martinus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen & diaken Tolsma

Kapelaan Van Deelen & diaken Tolsma

Pastoor Bakker

Kapelaan Van Deelen

Schola Cum Jubilo

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gloria Deo (Ned.)

Con Amore

Doopvieringen

 

Dinsdag 19 maart: Heilige Jozef

di

di

09.00

09.30

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

 

 

 

Zaterdag 23 en zondag 24 maart: 3e zondag van de Veertigdagentijd

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker

Pastoor Bakker

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Paters SVD

R.K. Oekraïense gemeenschap

St. Maarten, nabestaandenviering

Barina, hoofdcollecte voor de PCI

St. Maarten

Gloria Deo (Latijn), hoofdcollecte voor de PCI

JoKo, nabestaandenviering

Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap

Oosterse ritus

 

Maandag 25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

ma 19.00 Benedictus en Bernadette Euch. Kapelaan Huntjens

 

Zaterdag 30 en zondag 31 maart: 4e zondag van de Veertigdagentijd (Zondag Laetare)

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebedsleider Pinkse

Pastor Van Eijk

Pastoor Bakker & gebedsleider Pinkse

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & gebedsleider Pinkse

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Koorschool

Con Amore, kinderwoorddienst

Oosterse ritus

 

Zaterdag 6 en zondag 7 april: 5e zondag van de Veertigdagentijd

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

 

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Schola Cantorum, na afloop koffie

Samenzang, organist

Oosterse ritus

 

Zaterdag 13 en zondag 14 april: Palmzondag

za

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

17.30

19.00

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Petrus en Paulus

Euch.

Biecht

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker

Paters SVD

Kapelaan Huntjens

Samenzang, organist

 

Resonet in Laudibus, boeteviering met palmwijding

Koorschool

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Gloria Deo (Ned.)

Con Amore, kinderwoorddienst

Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap

Doopvieringen