Afkortingen soort viering

Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Zie voor de locatie van de vier kerken: hier

 

Vast rooster van vieringen op weekdagen

Let wel: Op maandag 15 april: Rozenkrans en Eucharistieviering in de Benedictus en Bernadette om 19.45 uur.
maandag 12.15 Martinus Middaggebed
maandag 18.30 Benedictus en Bernadette Rozenkrans
maandag 19.00 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering
dinsdag   9.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering
1e dinsdag   9.30 Benedictus en Bernadette Gebedsviering
2e, 3e, 4e, 5e dinsdag   9.30 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering
Woensdag   9.30 Bonifatius Eucharistieviering
Woensdag 12.45 Martinus Eucharistieviering & 3e woensdag aanbidding
Woensdag 19.00 Petrus en Paulus Rozenkrans
1e donderdag   9.00 Martinus Eucharistieviering
2e, 3e, 4e, 5e donderdag   9.00 Martinus Communieviering
vrijdag   9.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding
vrijdag   9.30 Bonifatius Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding

 

Vieringen op zon- en feestdagen

Zaterdag 13 en zondag 14 april: Palmzondag

za

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

17.30

19.00

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Petrus en Paulus

Euch.

Biecht

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker

Paters SVD

Kapelaan Huntjens

Samenzang, organist

 

Resonet in Laudibus, boeteviering met palmwijding

Koorschool

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Gloria Deo (Ned.)

Con Amore, kinderwoorddienst

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Doopvieringen

 

Maandag 15 april: Goede Week

ma

ma

19.00

19.00

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Gebed

Gebed

Pastoor Bakker

 

Boeteviering en Biechtgelegenheid

Oecumenische vesperviering

Let wel: Op maandag 15 april: Rozenkrans en Eucharistieviering in de Benedictus en Bernadette om 19.45 uur.

 

Dinsdag 16 april: Goede Week

di 19.00 Nieuwe Kerk Gebed Oecumenische vesperviering

 

Woensdag 17 april: Goede Week

wo 19.00 Benedictus en Bernadette Gebed Oecumenische vesperviering

 

Donderdag 18 april: Witte Donderdag

do

do

do

19.00

19.00

20.00

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Paters SVD

Gloria Deo

Con Amore

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

 

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag (verplichte vasten- en onthoudingsdag)

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

vr

15.00

15.00

15.00

15.00

19.00

19.00

19.00

20.00

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Martinus

Petrus en Paulus

Bonifatius

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Gebed

Gebed

Gebed

Gebed

Gebed

 

Gebed

Gebed

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Van Deelen

Gebedsleider Pinkse

Werkgroep

Pastoor Bakker

Passieconcert

Diaken Tolsma

Paters SVD

Kruisweg, Resonet in Laudibus & Barina

Kruisweg, Gloria Deo

Kruisweg, St. Maarten

Kruisweg

Gezongen passie & kruishulde, Gerardus Majellakoor

St. Maarten

Passieverhaal & kruishulde, Schola Cum Jubilo

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

 

Zaterdag 20 april: Paaszaterdag

za

za

za

za

za

19.00

20.00

21.30

21.30

21.30

Bonifatius

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Martinus

Petrus en Paulus

Gebed

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebedsleiders Verviers & Beker

Paters SVD

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Pastor Wessel

Paasviering voor kinderen, Koorschool

Paaswake van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Paaswake, Gloria Deo

Paaswake, St. Maarten

Paaswake, Con Amore

 

Zondag 21 april: Hoogfeest van Pasen

zo

zo

zo

zo

zo

zo

09.30

09.30

11.15

11.00

11.00

13.00

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Martinus

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastor Olsthoorn & diaken Tolsma

R.K. Oekraïense gemeenschap

Resonet in Laudibus & Barina

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Gloria Deo

Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders

Joko

Oosterse ritus

 

Maandag 22 april: 2e Paasdag

ma

ma

10.30

10.30

Bonifatius

Martinus

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Samenzang

Samenzang, organist

 

Zaterdag 27 en zondag 28 april: 2e zondag van Pasen, zondag van de goddelijke Barmhartigheid, deurcollectes voor justitiepastoraat

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

17.00

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Bonifatius

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker

R.K. Oekraïense gemeenschap

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Pastoor Bakker

Kapelaan Van Deelen

Paters SVD

Samenzang

Orthodox Pasen

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gerardus Majellakoor

Con Amore

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

 

In de maand mei wordt er in de H. Bonifatius en in de HH. Petrus en Paulus op de weekdagen om 19.00 uur de Rozenkrans gebeden om de voorspraak van Maria voor alles wat ons en de wereld bezighoudt. Op vrijdag 31 mei is er om 19.00 uur in de HH. Petrus en Paulus een plechtig lof.

 

Zaterdag 4 en zondag 5 mei: 3e zondag van Pasen

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

 

Resonet in Laudibus of samenzang

St. Maarten

Schola Cantorum, na afloop koffie

Samenzang, organist

Oosterse ritus

 

Zaterdag 11 en zondag 12 mei: 4e zondag van Pasen, Roepingenzondag, deurcollectes voor priester- en diakenopleiding Vronesteyn

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastor Van Eijk

Pastoor Bakker

Pastor Van Eijk

Pastor Van Eijk

Pastoor Bakker & p.w. Van Winden

Paters SVD

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, organist

Resonet in Laudibus

Schola Cum Jubilo

Gloria Deo (Ned)

Con Amore, voorstellen vormelingen

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Oosterse ritus

 

Zaterdag 18 en zondag 19 mei: 5e zondag van Pasen

za

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Kapelaan Van Deelen & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Samenzang, organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gloria Deo (Latijn)

Eerste heilige Communie, Joko

 

Zaterdag 25 en zondag 26 mei: 6e zondag van Pasen

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

11.00

11.00

11.00

13.00

13.00

15.30

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

Benedictus en Bernadette

Martinus

Euch.

Euch.

Euch.

Comm.

Euch.

Dopen

Euch.

Gebed

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Diaken Tolsma

Paters SVD

Kapelaan Huntjens

Vier Jaargetijden

Barina

Eerste heilige Communie, St. Maarten

Koorschool

Con Amore

Doopvieringen

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

 

Donderdag 30 mei: Hemelvaart van de Heer

do

do

do

09.30

10.30

11.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Van Deelen

St. Maarten

Gerardus Majellakoor

Con Amore

 

Zaterdag 1 en zondag 2 juni: 7e zondag van Pasen

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

 

Resonet in L. of samenzang, 2e coll.  missionarissen

Viering met kinderen, samenzang met gezinnen

Schola Cantorum, koffie, 2e coll. Ned. missionarissen

Samenzang, organist

Oosterse ritus

 

Zaterdag 8 en zondag 9 juni: Pinksteren

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Paters SVD

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, organist, collecte Ned. missionarissen

Resonet in Laudibus

St. Maarten, collecte Ned. missionarissen

Gloria Deo en Gerardus Majellakoor

Con Amore, collecte Ned. missionarissen

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Oosterse ritus