Alle vieringen vinden op de gebruikelijke tijdstippen plaats. Daarnaast zijn er vanwege corona extra vieringen op zaterdagmiddag. Zie de roosters hieronder.

Het aantal kerkgangers is momenteel beperkt tot dertig personen per viering.
Voorlopig kan er alleen door enkele koorleden of solisten gezongen worden.

Voor de vieringen op zaterdag en zondag moet u zich van te voren aanmelden. Zie hier. De kans dat u in de kerk wordt toegelaten zonder aanmelding is nihil.
Wel geldt bij het aanmelden dat als de dertig personen zijn bereikt, u zich alvast kunt aanmelden voor een viering een of twee weken later.

Wij vragen u een dringend om bij verplaatsing, dus bij binnenkomst en uitgaan van de kerk, een mondkapje te dragen. Wanneer u uw plaats hebt ingenomen, dan kan het mondkapje worden afgedaan.

De Eucharistievieringen op zondag zijn rechtstreeks via de website te volgen. U kunt de vieringen ook op een later moment meevieren en oudere vieringen terugkijken. Zie hier.

Afkortingen soort viering: Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering.

Zie voor de locatie van de vier kerkenhier.

Meer informatie over onze koren vindt u hier.

 

Vast rooster van vieringen op weekdagen

maandag 12.15 Martinus Middaggebed
maandag 19.00 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering en rozenkrans
dinsdag 09.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering
1e dinsdag 09.30 Benedictus en Bernadette Gebedsviering
2e, 3e, 4e, 5e dinsdag 09.30 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering
woensdag 09.30 Bonifatius Eucharistieviering
woensdag 12.45 Martinus Eucharistieviering en 3e woensdag aanbidding
woensdag 19.00 Petrus en Paulus Rozenkrans
1e, 3e en 5e donderdag 09.00 Martinus Eucharistieviering
2e en 4e donderdag 09.00 Martinus Communieviering
vrijdag 09.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding
vrijdag 09.30 Bonifatius Eucharistieviering en stille aanbidding

Regelmatig zijn er extra Eucharistievieringen buiten het bovenstaande reguliere liturgierooster om. Zie hier voor meer informatie.
Het hele jaar door kunt u op elk moment van de dag met ons de rozenkrans bidden. Zie hier.

Sacrament van Boete en Verzoening
Voor een pastoraal gesprek inclusief het eventuele ontvangen van Sacrament van Boete en Verzoening
kunt u ‘s ochtends een afspraak maken via het secretariaat: 070 327 45 11. U wordt dan in de loop van de dag teruggebeld.

 

Vieringen op zon- en feestdagen

Zaterdag 17 en zondag 18 april: 3e zondag van Pasen
Er is een beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Zie hier.
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen vindt u hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Martinus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pater Kouijzer

Pater Kouijzer

Kapelaan Huntjens

Pater Kouijzer

Pastoor Bakker

Pater Kouijzer

St. Maarten

organist

organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Schola Cantorum

JoKo

 

 

Zaterdag 24 en zondag 25 april: 4e zondag van Pasen, Roepingenzondag, deurcollecte voor priester- en diakenopleiding Vronesteyn
Er is een beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Zie hier.
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen vindt u hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pater Kouijzer

Pater Kouijzer

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Pater Kouijzer

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

St. Maarten

organist

organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Koorschool

Con Amore

 

Zaterdag 1 en zondag 2 mei: 5e zondag van Pasen
Er is een beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Zie hier.
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen vindt u hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastor Van Eijk

Pastoor Bakker

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Zanggroep

organist

 

Barina

St. Maarten

Schola Cantorum

Schola cum Jubilo

 

Zaterdag 8 en zondag 9 mei: 6e zondag van Pasen, collecte voor PCI en IPCI
Er is een beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Zie hier.
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen vindt u hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pater Kouijzer

Pater Kouijzer

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Pater Kouijzer

Kapelaan Huntjens

Pater Kouijzer

St. Maarten

organist

organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gerardus Majella

Con Amore

 

Donderdag 13 mei: Hemelvaart van de Heer
Er is een beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Zie hier.
De uitzending van de Eucharistieviering van Hemelvaartsdag is hier te zien. De lezingen vindt u hier.

do

do

do

do

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pater Kouijzer

Kapelaan Huntjens

Pater Kouijzer

Pastoor Bakker

St. Maarten

Gerardus Majella

Schola Cantorum

Con Amore

 

Zaterdag 15 en zondag 16 mei: 7e zondag van Pasen
Er is een beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Zie hier.
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen vindt u hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Pater Kouijzer

Pater Kouijzer

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Pater Kouijzer

Pastoor Bakker

St. Maarten

organist

organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Koorschool

Schola cum Jubilo

 

Zaterdag 22 en zondag 23 mei: Pinksteren
Er is een beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Zie hier.
De uitzending van de Eucharistieviering van Pinksteren is hier te zien. De lezingen vindt u hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pater Kouijzer

Pater Kouijzer

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pater Kouijzer

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

St. Maarten

organist

organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gloria Deo

Con Amore

 

Maandag 24 mei: 2e Pinksterdag H. Maria, Moeder van de Kerk
Er is een beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Zie hier.
De uitzending van de tweede Pinksterdag is hier te zien. De lezingen vindt u hier.

ma

ma

10.30

10.30

Bonifatius

Martinus

Euch.

Euch.

Pater Kouijzer

Pastoor Bakker

Gerardus Majella

St. Maarten