Afkortingen soort viering: Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering.

Zie voor de locatie van de vier kerken: hier.

Meer informatie over onze koren vindt u hier.

 

Vast rooster van vieringen op weekdagen

Vanaf 1 januari is het onderstaande gebruikelijke rooster weer van toepassing.

Regelmatig zijn er extra Eucharistievieringen buiten het onderstaande reguliere liturgierooster om. Zie hier voor informatie.

maandag 12.15 Martinus Middaggebed
maandag 18.00 Benedictus en Bernadette Stille aanbidding
maandag 18.30 Benedictus en Bernadette Rozenkrans
maandag 19.00 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering
dinsdag   9.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering
1e dinsdag   9.30 Benedictus en Bernadette Gebedsviering
2e, 3e, 4e, 5e dinsdag   9.30 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering
woensdag   9.00 Bonifatius Stille aanbidding (tijdelijk vervallen)
woensdag   9.30 Bonifatius Eucharistieviering
woensdag 12.45 Martinus Eucharistieviering & 3e woensdag aanbidding
woensdag 19.00 Petrus en Paulus Rozenkrans
1e donderdag   9.00 Martinus Eucharistieviering
2e, 3e, 4e, 5e donderdag   9.00 Martinus Communieviering
vrijdag   9.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding
vrijdag   9.30 Bonifatius Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding

 

Vieringen op zon- en feestdagen

Zaterdag 18 en zondag 19 januari: 2e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Martinus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Samenzang

Barina

St. Maarten

Koorschool, voorstellen eerstecommunicanten

JoKo

Doopvieringen

 

Zaterdag 25 en zondag 26 januari: 3e zondag door het jaar, Week van de Eenheid en Zondag van het Woord van God

za

za

za

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

——-

09.30

10.00

11.00

19.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Dorpskerk Leidschendam

Euch.

Euch.

 

Euch.

Gebed

Euch.

Gebed

Pastor Van Eijk

Pastoor Bakker

Samen vieren in de Bonifatiuskerk

Pastoor Bakker

Voorgangers Rijswijkse kerken

Kapelaan Van Deelen

Dominee De Vries Bouwstra

Samenzang, organist

Samenzang, organist

 

De Vierjaargetijden, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Gelegenheidsband, collecte voor De Samenlopers

Con Amore

Oecumenische viering

 

Zaterdag 1 en zondag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis), H. Blasius

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

09.30

09.30

11.00

11.00

15.30

Martinus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Martinus

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Zanggroep

 

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gloria Deo (Ned.)

Schola Cum Jubilo

Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

 

Zaterdag 8 en zondag 9 februari: 5e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Samenzang

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Schola Cantorum

JoKo, jubileum JoKo