Afkortingen soort viering

Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Zie voor de locatie van de vier kerken: hier

 

Vast rooster van vieringen op weekdagen

Vanaf 29 juli komen de Eucharistievieringen inclusief de daaraan gekoppelde aanbidding op dinsdag in de Benedictus en Bernadette, op woensdag in de Bonifatius, op donderdag in de Martinus en op vrijdag in de Petrus en Paulus voorlopig te vervallen.

maandag 12.15 Martinus Middaggebed
maandag 18.00 Benedictus en Bernadette Stille aanbidding
maandag 18.30 Benedictus en Bernadette Rozenkrans
maandag 19.00 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering
dinsdag   9.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering
1e dinsdag   9.30 Benedictus en Bernadette Gebedsviering
2e, 3e, 4e, 5e dinsdag   9.30 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering (voorlopig vervallen)
woensdag   9.00 Bonifatius Stille aanbidding
woensdag   9.30 Bonifatius Eucharistieviering (voorlopig vervallen)
woensdag 12.45 Martinus Eucharistieviering & 3e woensdag aanbidding
woensdag 19.00 Petrus en Paulus Rozenkrans
1e donderdag   9.00 Martinus Eucharistieviering (voorlopig Communieviering)
2e, 3e, 4e, 5e donderdag   9.00 Martinus Communieviering
vrijdag   9.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding (voorlopig vervallen)
vrijdag   9.30 Bonifatius Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding

 

Vieringen op zon- en feestdagen

Zaterdag 24 en zondag 25 augustus: 21e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Paters SVD

Samenzang

Samenzang of Resonet in Laudibus

St. Maarten

Samenzang

Vakantiekoor

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

 

Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september: 22e zondag door het jaar, gebedsdag voor de schepping

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen & diaken Tolsma

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Schola Cantorum, na afloop koffie

Samenzang, organist

Oosterse ritus

 

Zaterdag 7 en zondag 8 september: 23e zondag door het jaar

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Paters SVD

R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep

 

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gloria Deo (Ned)

Con Amore

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Oosterse ritus

 

Zaterdag 14 en zondag 15 september: 24e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastor Van Eijk & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk & diaken Tolsma

Pastor Van Eijk & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Schola Cum Jubilo

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gloria Deo (Lat)

Joko

 

Zaterdag 21 en zondag 22 september: 25e zondag door het jaar, Vredesweek met deurcollecte voor PAX

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Paters SVD

Kapelaan Van Deelen

Samenzang

Resonet in Laudibus

Vier Jaargetijden, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Koorschool, startviering jongeren

Con Amore

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Doopvieringen

 

Dinsdag 24 september en donderdag 26 september: Algemene viering van de Ziekenzalving

di

do

14.30

14.30

Petrus en Paulus

Martinus

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Con Amore

St. Maarten

 

Zaterdag 28 en zondag 29 september: 26e zondag door het jaar, Kerkproeverij

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, organist

Barina

St. Maarten

Samenzang, na afloop koffie

Con Amore

Oosterse ritus

 

Oktober rozenkransmaand
In onze kerken wordt in oktober op de volgende dagen de rozenkrans gebeden: in de HH. Benedictus en Bernadette op maandag om 18.30 uur;
in de H. Bonifatius iedere dag om 19.30 uur in de pastorie; in de St. Martinus op woensdag om 12.20 uur;
en in de HH. Petrus en Paulus op woensdagavond om 19.00 uur en na de Eucharistievieringen van 9.00 uur op dinsdag en vrijdagochtend.

 

Zaterdag 5 en zondag 6 oktober: 27e zondag door het jaar

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

15.30

Martinus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

Martinus

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Kapelaan Van Deelen & diaken Tolsma

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

R.K. Oekraïense gemeenschap

Kapelaan Huntjens

Zanggroep

 

Resonet in Laudibus

Viering met kinderen, wereldmissiedag van de kinderen

Schola Cantorum

Samenzang, organist

Oosterse ritus

Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

 

Dinsdag 8 oktober: Algemene viering van de Ziekenzalving

di 14.30 Benedictus en Bernadette Euch. Kapelaan Huntjens

 

Zaterdag 12 en zondag 13 oktober: 28e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Paters SVD

Diaken Tolsma

Schola Cum Jubilo

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Koorschool, na afloop koffie

Joko

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Doopvieringen