Afkortingen soort viering

Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering

Zie voor de locatie van de vier kerken: hier

 

Vast rooster van vieringen op weekdagen

Vanaf 29 juli komen de Eucharistievieringen inclusief de daaraan gekoppelde aanbidding op dinsdag in de Benedictus en Bernadette, op woensdag in de Bonifatius, op donderdag in de Martinus en op vrijdag in de Petrus en Paulus voorlopig te vervallen.

maandag 12.15 Martinus Middaggebed
maandag 18.00 Benedictus en Bernadette Stille aanbidding
maandag 18.30 Benedictus en Bernadette Rozenkrans
maandag 19.00 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering
dinsdag   9.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering
1e dinsdag   9.30 Benedictus en Bernadette Gebedsviering
2e, 3e, 4e, 5e dinsdag   9.30 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering (voorlopig vervallen)
woensdag   9.00 Bonifatius Stille aanbidding (voorlopig vervallen)
woensdag   9.30 Bonifatius Eucharistieviering (voorlopig vervallen)
woensdag 12.45 Martinus Eucharistieviering & 3e woensdag aanbidding
woensdag 19.00 Petrus en Paulus Rozenkrans
1e donderdag   9.00 Martinus Eucharistieviering (voorlopig Communieviering)
2e, 3e, 4e, 5e donderdag   9.00 Martinus Communieviering
vrijdag   9.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding (voorlopig vervallen)
vrijdag   9.30 Bonifatius Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding

 

Vieringen op zon- en feestdagen

Oktober rozenkransmaand
In onze kerken wordt in oktober op de volgende dagen de rozenkrans gebeden: in de HH. Benedictus en Bernadette op maandag om 18.30 uur;
in de H. Bonifatius iedere dag om 19.30 uur in de pastorie; in de St. Martinus op woensdag om 12.20 uur;
en in de HH. Petrus en Paulus op woensdagavond om 19.00 uur en na de Eucharistieviering van 9.00 uur op dinsdagochtend.

 

Zaterdag 12 en zondag 13 oktober: 28e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk & diaken Tolsma

Paters SVD

Diaken Tolsma

Schola Cum Jubilo

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Koorschool, na afloop koffie

Joko

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Doopvieringen

 

Zaterdag 19 en zondag 20 oktober: 29e zondag door het jaar, Missiezondag met collectes voor Missio

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastor Van Eijk

Kapelaan Van Deelen

Pastor Van Eijk

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, schaalcollecte voor Missio

Resonet in Laudibus, tweede collecte voor Missio

St. Maarten, schaalcollecte voor Missio

Gerardus Majellakoor, tweede collecte voor Missio

Con Amore, schaalcollecte voor Missio

Oosterse ritus

 

Vrijdag 25 oktober: Marialof

vr 19.00 Petrus en Paulus Gebed Kapelaan Huntjens Plechtig Lof

 

Zaterdag 26 en zondag 27 oktober: 30e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Paters SVD

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang, organist

Barina

St. Maarten

Gloria Deo (Latijn)

Con Amore

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Oosterse ritus

 

Vrijdag 1 november: Allerheiligen

vr

vr

09.00

09.30

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

 

 

 

Zaterdag 2 en zondag 3 november: Allerzielen en 31e zondag door het jaar

za

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

zo

19.00

19.00

19.00

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

14.30

16.00

Benedictus en Bernadette

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

 

 

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Gebed

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapel. Van Deelen & gebedsl. Agterdenbosch

Kapelaan Huntjens & gebedsleider De Wit

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

R.K. Oekraïense gemeenschap

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

 

St. Maarten, Allerzielen, dag van de mantelzorg

Con Amore, Allerzielen, dag van de mantelzorg

Resonet in Laudibus, Allerzielen

St. Maarten, 31e zondag, dag van de mantelzorg

Schola Cantorum, Allerzielen, aansluitend gravenzegening

Samenzang, organist, 31e zondag, dag van de mantelzorg

Oosterse ritus

Schola Cum Jubilo, gravenzegening op Sint Agatha

Schola Cum Jubilo, gravenzegening op Noorthey

 

Donderdag 7 november, H. Willibrord, patroon van de Nederlandse kerkprovincie

Do 09.00 Martinus Euch. Pastor Van Eijk

 

Zaterdag 9 en zondag 10 november: 32e zondag door het jaar en Martinus zondag: Sint Maarten

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Pastor Van Eijk

Kapelaan Huntjens

Paters SVD

R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep, inzameling voedselbank

Resonet in Laudibus

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier & vertelviering kinderen, inzameling voedselbank

Gloria Deo (Latijn), na afloop koffie

Con Amore, inzameling voedselbank

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Oosterse ritus

 

Zaterdag 16 en zondag 17 november: 33e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Euch.

Kapelaan Van Deelen & diaken Tolsma

Diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Vicaris Visser & pastor Van Winden

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang

Gerardus Majellakoor

St. Maarten

Koorschool, Vormselviering

Joko

Doopvieringen

Oosterse ritus

 

Zaterdag 23 en zondag 24 november: Christus, Koning van het heelal

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Paters SVD

Vier Jaargetijden

Resonet in Laudibus en Barina, Resonet 60 jaar

St. Maarten

Samenzang

Con Amore

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

 

Zaterdag 30 november en zondag 1 december: 1e zondag van de Advent & collectes voor PCI en IPCI

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastor Van Eijk

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

Kapelaan Van Deelen

Pastor Van Eijk

Paters SVD

R.K. Oekraïense gemeenschap

Zanggroep, klompcollecte IPCI

Hoofdcollecte PCI

Resonet in Laudibus, hoofdcollecte PCI

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier, klompcollecte IPCI

Schola Cantorum, hoofdcoll. PCI, na afloop koffie

Schola Cum Jubilo, klompcollecte IPCI

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Oosterse ritus

 

Zaterdag 7 en zondag 8 december: 2e zondag van de Advent

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

R.K. Oekraïense gemeenschap

Samenzang

Barina

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Gloria Deo (Latijn)

Con Amore

Oosterse ritus

 

Zaterdag 14 en zondag 15 december: 3e zondag van de Advent

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Euch.

Euch.

Comm.

Comm.

Euch.

Euch.

Dopen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Diaken Tolsma

Diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Paters SVD

Diaken Tolsma

Samenzang, organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Gloria Deo (Ned)

Joko

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

Doopvieringen