Alle vieringen vinden op de gebruikelijke tijdstippen plaats. Daarnaast zijn er vanwege corona tot en met 2 oktober extra vieringen op zaterdagmiddag. Zie de roosters hieronder.

Per 25 september zijn de coronamaatregelen versoepeld. Zie hier.

De Eucharistievieringen op zondag zijn ook rechtstreeks via de website te volgen. U kunt de vieringen ook op een later moment meevieren en oudere vieringen terugkijken. Zie hier.

Afkortingen
Kerken: B&B: Benedictus en Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus en Paulus
Soort viering: Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering.

Zie voor de locatie van de vier kerkenhier.

Meer informatie over onze koren vindt u hier.

 

Vast rooster van vieringen op weekdagen

maandag 12.15 Mar Middaggebed
maandag 19.00 B&B Eucharistieviering en rozenkrans
dinsdag 09.00 P&P Eucharistieviering
1e dinsdag 09.30 B&B Gebedsviering
2e, 3e, 4e, 5e dinsdag 09.30 B&B Eucharistieviering
woensdag 09.30 Bon Eucharistieviering
woensdag 12.45 Mar Eucharistieviering en 3e woensdag aanbidding
woensdag 19.00 P&P Rozenkrans
1e, 3e en 5e donderdag 09.00 Mar Eucharistieviering
2e en 4e donderdag 09.00 Mar Communieviering
vrijdag 09.00 P&P Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding
vrijdag 09.30 Bon Eucharistieviering en stille aanbidding

 

Regelmatig zijn er extra Eucharistievieringen buiten het bovenstaande reguliere liturgierooster om. Zie hier voor meer informatie.
Het hele jaar door kunt u op elk moment van de dag met ons de rozenkrans bidden. Zie hier.

Sacrament van Boete en Verzoening
Voor een pastoraal gesprek inclusief het eventuele ontvangen van Sacrament van Boete en Verzoening
kunt u ‘s ochtends een afspraak maken via het secretariaat: 070 327 45 11. U wordt dan in de loop van de dag teruggebeld.

 

Vieringen op zon- en feestdagen

Vrijdag 29 oktober

vr 19.00 P&P Gebed Kapelaan Huntjens Plechtig lof, Con Amore

 

Zaterdag 30 oktober en zondag 31 oktober: 31e zondag door het jaar
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen vindt u hier.

za
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo
zo
16.30
09.30
09.30
10.00
11.00
11.00
14.30
14.30
16.00
Mar
B&B
Mar
Bon
Bon
P&P
Bon

Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Gebed
Euch.
Euch.
Gebed
Gebed
Kapelaan Huntjens
Kapelaan Huntjens
Pastor Van Eijk
Pastoor Bakker
Diakens Tolsma & Scheffers
Kapelaan Huntjens
Mgr. Van den Hende
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Samenzang
Barina
Sint Maarten
Gloria Deo
Gravenzegening
Con Amore
Vormselviering, JoKo
Gravenzegening Agatha, Schola cum Jubilo
Gravenzegening Noorthey, Schola cum Jubilo

 

Maandag 1 november: Allerheiligen

ma 19.00 B&B Euch. Kapelaan Huntjens

 

Dinsdag 2 november: Allerzielen: Gedenken van alle overleden gelovigen
Anders dan in Kerk aan de Vliet staat is de viering in de Sint Martinus niet om 19.00 maar om 19.30 uur.

di
di
di
di
09.00
09.30
19.30
19.00
P&P
B&B
Mar
P&P
Euch.
Euch.
Gebed
Gebed
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Pastoor Bakker & geb.l. Agterdenbosch
Diaken Tolsma & gebedsleider De Wit


Sint Maarten
Con Amore

 

Woensdag 3 november: Wij Geloven in Rijswijk

wo 19.30 Bon Gebed Voorgangers van de vier kerken Organist, solist en samenzang

 

Zaterdag 6 en zondag 7 november: H. Willibrord, patroon van de Nederlandse kerkprovincie
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen vindt u hier.

za
za
zo
zo
zo
zo
16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Pastoor Bakker
Gebedsleiders Verviers & Beker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Zanggroep

Barina
Sint Maarten
Schola Cantorum
Schola cum Jubilo

 

Zaterdag 13 en zondag 14 november: 33e zondag door het jaar, in de Mar en de P&P inzameling van voedsel voor de Voedselbank
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen vindt u hier.

za
zo
zo
zo
zo
16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma
Samenzang
Resonet in Laudibus
Sint Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier & kinderen vertelviering
Gloria Deo
Con Amore

 

Zaterdag 20 en zondag 21 november: Christus, Koning van het heelal, tweede collecte voor RK Jongerenwerk
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen vindt u hier.

za
zo
zo
zo
zo
16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Samenzang
Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Gerardus Majella
JoKo

 

Zaterdag 27 en zondag 28 november: 1e zondag van de Advent
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen vindt u hier.

za
zo
zo
zo
zo
zo
16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
13.00
Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Mar
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Dopen
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker & diaken Tolsma
Kapelaan Huntjens
Diaken Tolsma
Sint Maarten
Barina
Vier Jaargetijden, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Koorschool
Con Amore

 

Zaterdag 4 en zondag 5 december: 2e zondag van de Advent, collecte voor PCI en IPCI
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen vindt u hier.

za
za
zo
zo
zo
zo
16.30
19.00
09.30
09.30
11.00
11.00
Mar
B&B
B&B
Mar
Bon
P&P
Euch.
Comm.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Kapelaan Huntjens
Gebedsleiders Verviers & Beker
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Samenzang

Resonet in Laudibus
Sint Maarten
Schola Cantorum
Schola cum Jubilo

 

Zaterdag 11 en zondag 12 december: 3e zondag van de Advent
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen vindt u hier.

za
zo
zo
zo
zo
16.30
09.30
09.30
11.00
11.00
Mar
B&B
Mar
Bon
P&P
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Euch.
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Kapelaan Huntjens
Pastoor Bakker
Zanggroep
Resonet in Laudibus
Sint Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier
Gloria Deo
Con Amore