Afkortingen

Kerken: B&B: Benedictus en Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus en Paulus.
Soort viering: Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering.

 

Vast rooster van vieringen op weekdagen

maandag 12.15 Mar Middaggebed
maandag 18.30 B&B Rozenkrans
maandag 19.00 B&B Eucharistieviering
dinsdag   9.00 P&P Eucharistieviering
1e dinsdag   9.30 B&B Gebedsviering
2e, 3e, 4e dinsdag   9.30 B&B Eucharistieviering
woensdag   9.30 Bon Eucharistieviering
woensdag 12.45 Mar Eucharistieviering & 3e woensdag aanbidding
woensdag 19.00 P&P Rozenkrans
1e donderdag   9.00 Mar Eucharistieviering
2e, 3e, 4e donderdag   9.00 Mar Communieviering
vrijdag   9.00 P&P Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding
vrijdag   9.30 Bon Eucharistieviering

 

Vieringen op zon- en feestdagen

Zaterdag 5 en zondag 6 januari: Openbaring van de Heer (Driekoningen)

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

  9.30

  9.30

11.00

11.00

15.30

Mar

B&B

B&B

Mar

Bon

P&P

Mar

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Schola Cum Jubilo

 

Resonet in Laudibus

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Schola Cantorum

Kinderwoorddienst, samenzang, organist

Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

 

Zaterdag 12 en zondag 13 januari: Doop van de Heer

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

  9.30

  9.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

B&B

P&P

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Paters SVD

Kapelaan Huntjens

Zanggroep

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gloria Deo (Ned.)

Con Amore

Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap

Doopvieringen

 

Zaterdag 19 en zondag 20 januari: 2e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

16.30

  9.30

  9.30

11.00

11.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Samenzang, organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gloria Deo (Latijn)

Joko

 

Zaterdag 26 en zondag 27 januari: 3e zondag door het jaar en Week van de Eenheid

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

——-

  9.30

10.00

11.00

13.00

19.00

Mar

B&B

B&B

Mar

Bon

P&P

B&B

Euch.

Euch.

 

Euch.

Gebed

Euch.

Euch.

Gebed

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Samen vieren in de Bonifatiuskerk

Pastoor Bakker

Voorgangers Rijswijkse kerken

Pastoor Bakker

Paters SVD

Dominee Van der Wolf en diaken Tolsma

Samenzang

Samenzang

 

Eucharistie met kinderen

Oecumenische viering: Wij Geloven in Rijswijk

Con Amore

Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap

Oecumenische viering in de Dorpskerk te Leidschendam

 

Zaterdag 2 en zondag 3 februari: 4e zondag door het jaar

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

  9.30

  9.30

11.00

11.00

15.30

Mar

B&B

B&B

Mar

Bon

P&P

Mar

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Kapelaan Van Deelen

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

St. Maarten

 

Barina

Schola Cum Jubilo

Koorschool, voorstellen eerstecommunicanten

Samenzang, organist

Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

 

Zaterdag 9 en zondag 10 februari: 5e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

  9.30

  9.30

11.00

11.00

13.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

B&B

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Paters SVD

Zanggroep

Gerardus Majellakoor

St. Maarten

Schola Cantorum

Con Amore

Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap