Alle vieringen vinden weer op de gebruikelijke tijdstippen plaats. Daarnaast zijn er extra vieringen op zaterdag- en zondagmiddag. Zie de roosters hieronder.

Nieuwe beperking aantal kerkgangers
Het aantal kerkgangers is momenteel beperkt tot dertig personen per viering.
Voorlopig kan er alleen door enkele koorleden of solisten gezongen worden.

U kunt zich op de gebruikelijke wijze aanmelden voor de vieringen. De kans dat u in de kerk wordt toegelaten zonder aanmelding is nu nihil. Wel geldt bij het aanmelden dat als de dertig personen zijn bereikt, u zich al vast kunt aanmelden voor een viering een of twee weken later.

Voor de vieringen op zaterdag en zondag moet u zich van te voren aanmelden. Zie hier.

Verder geldt het dringende advies van de regering tot het dragen van mondkapjes. Wij willen u dan ook een dringend advies geven om bij verplaatsing, dus bij binnenkomst en uitgaan van de kerk, een mondkapje te dragen. Wanneer u uw plaats hebt ingenomen, dan kan het mondkapje worden afgedaan.

De Eucharistievieringen op zondag zijn rechtstreeks via de website te volgen. U kunt de vieringen ook op een later moment meevieren en oudere vieringen terugkijken. Zie hier.

Afkortingen soort viering: Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering.

Zie voor de locatie van de vier kerkenhier.

Meer informatie over onze koren vindt u hier.

 

Vast rooster van vieringen op weekdagen

maandag 12.15 Martinus Middaggebed
maandag 19.00 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering en rozenkrans
dinsdag 09.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering
1e dinsdag 09.30 Benedictus en Bernadette Gebedsviering
2e, 3e, 4e, 5e dinsdag 09.30 Benedictus en Bernadette Eucharistieviering
woensdag 09.30 Bonifatius Eucharistieviering
woensdag 12.45 Martinus Eucharistieviering en 3e woensdag aanbidding
woensdag 19.00 Petrus en Paulus Rozenkrans
1e, 3e en 5e donderdag 09.00 Martinus Eucharistieviering
2e en 4e donderdag 09.00 Martinus Communieviering
vrijdag 09.00 Petrus en Paulus Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding
vrijdag 09.30 Bonifatius Eucharistieviering en stille aanbidding

Regelmatig zijn er extra Eucharistievieringen buiten het bovenstaande reguliere liturgierooster om. Zie hier voor meer informatie.
Het hele jaar door kunt u op elk moment van de dag met ons de rozenkrans bidden. Zie hier.

Sacrament van Boete en Verzoening
Voor een pastoraal gesprek inclusief het eventuele ontvangen van Sacrament van Boete en Verzoening
kunt u ‘s ochtends een afspraak maken via het secretariaat: 070 327 45 11. U wordt dan in de loop van de dag teruggebeld.

 

Vieringen op zon- en feestdagen

Maandag 18 tot en met vrijdag 22 januari: Gebedsvieringen voor de eenheid
Deze vieringen zijn via de livestream te volgen. De toegang tot deze uitzendingen vindt u hier.

ma-vr 12.00 Oude Kerk Voorburg Gebed Voorgangers van de kerken in
Leidschendam en Voorburg
Oecumenische diensten

 

Woensdag 20 januari: Gebedsviering voor de eenheid
Bij deze viering zullen geen kerkgangers aanwezig zijn.
De uitzending van deze gebedsviering zal plaatsvinden op zondag 24 januari om 16.30 uur en is hier te zien.

wo 20.00 Bonifatius Gebed Voorgangers Rijswijkse kerken Oecumenische dienst

 

Zaterdag 23 en zondag 24 januari: 3e zondag door het jaar
Er is een beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Zie hier.
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen van deze zondag vindt u hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

16.30

19.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Bonifatius

Petrus en Paulus

Vervallen

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Gebed

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pater Kouijzer

Pater Kouijzer

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Voorgangers Rijswijkse kerken

Vader Kyrillous & dominee Noort

St. Maarten

Organist

Organist

Resonet in Laudibus

Vier Jaargetijden, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Koorschool

Con Amore

Uitzending van de oecumenische dienst

Oecumenische dienst in Koptische kerk Leidschendam

 

Zaterdag 30 en zondag 31 januari: 4e zondag door het jaar
Er is een beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Zie hier.
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen van deze zondag vindt u hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pater Kouijzer

Pater Kouijzer

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Pater Kouijzer

Kapelaan Huntjens

Pater Kouijzer

St. Maarten

Organist

Organist

Barina

St. Maarten

Organist

Con Amore

 

Zaterdag 6 en zondag 7 februari: 5e zondag door het jaar
Er is een beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Zie hier.
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen van deze zondag vindt u hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastor Van Eijk

Pater Kouijzer & diaken Tolsma

Gebedsleiders Verviers & Beker

Pater Kouijzer & diaken Tolsma

Pastor Van Eijk

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Pastor Van Eijk

Zanggroep

Organist

 

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Schola Cantorum

Organist

 

Zaterdag 13 en zondag 14 februari: 6e zondag door het jaar
Er is een beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Zie hier.
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen van deze zondag vindt u hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Pastoor Bakker

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pater Kouijzer

Pater Kouijzer

Schola Cum Jubilo

Organist

Organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Koorschool

Con Amore

Doopvieringen

 

Woensdag 17 februari: Aswoensdag, collectes voor de Vastenactie

wo

wo

wo

wo

wo

wo

9.30

10.30

12.45

19.30

19.00

19.00

Benedictus en Bernadette

Bonifatius

Martinus

Benedictus en Bernadette

Martinus

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Gebed

Kapelaan Huntjens

Pater Kouijzer

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Diaken Tolsma & gebedsl. Agterdenbosch

Pater Kouijzer & gebedsleider De Wit

 

 

 

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Con Amore

 

Zaterdag 20 en zondag 21 februari: 1e zondag van de Veertigdagentijd
Er is een beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Zie hier.
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen van deze zondag vindt u hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Pater Kouijzer

Pater Kouijzer

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Pater Kouijzer

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

St. Maarten

organist

Gerardus Majella

Gerardus Majella

St. Maarten

Gloria Deo

Joko

 

Zaterdag 27 februari en zondag 28 februari: 2e zondag van de Veertigdagentijd
Er is een beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Zie hier.
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen van deze zondag vindt u hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

10.00

11.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastor Van Eijk

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastor Van Eijk

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

St. Maarten

organist

organist

Barina

St. Maarten

Gloria Deo, KRO televisie

Con Amore

 

Zaterdag 6 en zondag 7 maart: 3e zondag van de Veertigdagentijd
Er is een beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Zie hier.
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen van deze zondag vindt u hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

15.30

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Martinus

Euch.

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Pater Kouijzer

Pastoor Bakker

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Huntjens

Pater Kouijzer

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Zanggroep

organist

 

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Schola

Schola Cum Jubilo

Vertelviering kinderen 0-7 jaar & (groot)ouders

 

Zaterdag 13 en zondag 14 maart: 4e zondag van de Veertigdagentijd, zondag Laetare
Er is een beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Zie hier.
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen van deze zondag vindt u hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

13.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Pater Kouijzer

Pater Kouijzer

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Pater Kouijzer

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Pater Kouijzer

Diaken Tolsma

Schola Cum Jubilo

organist

organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Gloria Deo

Con Amore

Doopvieringen

 

Vrijdag 19 maart: Heilige Jozef

vr

vr

09.00

09.30

Petrus en Paulus

Bonifatius

Euch.

Euch.

Pater Kouijzer

Kapelaan Huntjens

 

 

 

Zaterdag 20 en zondag 21 maart: 5e zondag van de Veertigdagentijd
Er is een beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Zie hier.
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen van deze zondag vindt u hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pater Kouijzer

Pater Kouijzer

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pater Kouijzer

Kapelaan Huntjens

Pater Kouijzer

St. Maarten

organist

organist

Barina

St. Maarten

Gloria Deo

Joko

 

Donderdag 25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap)

do 09.00 Martinus Euch. Pastoor Bakker

 

Zaterdag 27 en zondag 28 maart: Palmzondag
Er is een beperkt aantal bezoekers per viering mogelijk, aanmelding vooraf is noodzakelijk. Zie hier.
De uitzending van de Eucharistieviering van deze zondag is hier te zien. De lezingen van deze zondag vindt u hier.

za

za

za

zo

zo

zo

zo

16.30

18.00

18.30

09.30

09.30

11.00

11.00

Martinus

Petrus en Paulus

Benedictus en Bernadette

Benedictus en Bernadette

Martinus

Bonifatius

Petrus en Paulus

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pater Kouijzer

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Pater Kouijzer

Pastoor Bakker

organist

organist

Resonet in Laudibus

Koorschool

St. Maarten

Gerardus Majella

Con Amore