Dit vrouwenwerk is in 1999 gestart door vrouwen uit verschillende kerken in Leidschendam en Voorburg. De Vrouw en Geloofgroep is de spil. Daarnaast zijn er verschillende andere kringen. Sommige kringen zijn gedurende de zomermaanden doorgegaan, omdat daar behoefte aan was, andere kringen hielden een zomerstop.

Seizoen 2021-2022

Helaas was een afsluiting van het seizoen in mei is nog niet mogelijk. Daarom sloten we het seizoen af met een brief aan alle vrouwen. In de brief stonden we stil bij het verhaal over de wijnstok en de ranken uit Johannes 15, waar Jezus zegt: “Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.” In deze prachtige metafoor van de wijnstok vergelijkt Jezus zichzelf met de stam van de druivenboom. De levenssappen, Gods Geest of de Bron van leven, van deze stam, de wijnstok, werken door in de takken of ranken via de stam en zo kunnen er druiven groeien. De ranken moeten uiteraard in de wijnstok blijven, anders sterven ze af en komen er geen vruchten.

Jezus benadrukt in deze metafoor dus vooral het belang van het verbonden blijven met die stam, met Gods Geest of de Bron van leven. In deze moeilijke tijd, deze corona tijd, kunnen we ons soms zo afgesneden voelen. Afgesneden van geliefden, van vrienden, van onze geloofsgemeenschap. En soms ook afgesneden voelen van de Bron van ons leven, van God. Mag het daarom een troostende en bemoedigende gedachte zijn dat, ook al voelen we ons soms verlaten, de verbinding met de Bron van leven en liefde nooit afgesneden zal worden. We blijven verbonden met de Bron en daardoor ook met elkaar.

We blijven hoopvol en zien er naar uit om op woensdag 15 september een nieuw seizoen van het vrouwenwerk te starten in de Kruisheuvelkerk. Weet je de komende periode gezegend met de zegen van de Eeuwige.

Zoals bij alle activiteiten: Aanmelden noodzakelijk, je krijgt een bevestiging met de nodigde informatie, niet eerder komen dan de afgesproken tijd en bij klachten niet komen. Op tijd aanmelden, zodat de kerngroep daarna nog plannen kan maken en bevestigingen kan sturen.

 

Contactpersonen

Marianne Pompert, 06 28 14 97 19, e-mail
Plony Korving-Harteveld, 070 320 31 72, e-mail

 

Locatieadressen

Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6, Leidschendam.(bereikbaar met tram 2, 6 en 19 en bus 46)
De Maartenszaal naast de Sint Martinuskerk, Oosteinde 56, Voorburg (bereikbaar met bus 45 en 46)
De Leidraad, Harriët Freezerhof 20, Leidschenveen. (bereikbaar met tram 19)
De Binnenhof, achter de Dorpskerk, Damhouderstraat 2a, Leidschendam
De Haard, achter de Petrus en Pauluskerk, Molenpad 2a, Leidschendam
De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, Voorburg (bereikbaar met bus 45 en 46)
De Voorhof (Oude kerk), Herenstraat 77, Voorburg (bereikbaar met bus 45 en 46)