Dit vrouwenwerk is in 1999 gestart door vrouwen uit verschillende kerken in Leidschendam en Voorburg. De Vrouw en Geloofgroep is de spil. Daarnaast zijn er verschillende andere kringen. Sommige kringen zijn gedurende de zomermaanden doorgegaan, omdat daar behoefte aan was, andere kringen hielden een zomerstop.

‘Relaties in en met de Bijbel’

In september 2019 is de serie bijeenkomsten over het thema ‘Relaties in en met de Bijbel’ gestart, maar helaas stopte dat in maart van dit jaar door de corona-uitbraak. Het ziet er op dit moment niet  naar uit dat het volgende seizoen in september op de gebruikelijke manier kan beginnen met een startochtend voor alle kringen. Het is verheugend dat verschillende kringen wel hopen te starten in september. De kerngroep denkt in overleg met de koster van de Kruisheuvelkerk dat een Vrouw en Geloof ochtend op woensdag 16 september in de Kruisheuvelkerk mogelijk is. Verschillende inleidsters, die vorig jaar hun medewerking hadden toegezegd aan de Vrouw en Geloof ochtenden, willen het thema ‘Relaties in en met de Bijbel’ alsnog belichten en bespreken. Alle vrouwen ontvingen hierover bericht.

Men kon zich aanmelden tot 15 augustus en een aantal vrouwen heeft hiervan gebruik gemaakt. Als er te veel belangstellenden zijn, wordt een reservelijst gemaakt. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt door de kerngroep een plan van aanpak gemaakt. Degene die zich hebben aangemeld ontvangen nog nader bericht.

Ook is er een voorlopig rooster gemaakt en zijn de locaties besproken, maar alles is onder voorbehoud, gezien de onzekere situatie en afhankelijk van de ontwikkelingen en de richtlijnen die gevolgd moeten worden. In principe woensdag 16 september van 10.00 tot 12.00 uur  in de Kruisheuvelkerk bijeenkomst voorbereid door de kerngroep en woensdag 14 oktober is de Vrouw en Geloofgroep van 10.00 tot 12.00 uur welkom in de Haard achter de Petrus en Pauluskerk, Joke Tupan-Kaiser hoopt dan de inleidster te zijn. De ondertitel die ochtend is ‘Moeders’.

Zoals bij alle activiteiten: Aanmelden noodzakelijk, je krijgt een bevestiging met de nodigde informatie, niet eerder komen dan de afgesproken tijd  en bij klachten niet komen. Op tijd aanmelden, zodat de kerngroep daarna nog plannen kan maken en bevestigingen kan sturen.

 

Contactpersonen

Marianne Pompert, 06 28 14 97 19, e-mail
Plony Korving-Harteveld, 070 320 31 72, e-mail

 

Locatieadressen

Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6, Leidschendam.(bereikbaar met tram 2, 6 en 19 en bus 46)
De Maartenszaal naast de Sint Martinuskerk, Oosteinde 56, Voorburg (bereikbaar met bus 45 en 46)
De Leidraad, Harriët Freezerhof 20, Leidschenveen. (bereikbaar met tram 19)
De Binnenhof, achter de Dorpskerk, Damhouderstraat 2a, Leidschendam
De Haard, achter de Petrus en Pauluskerk, Molenpad 2a, Leidschendam
De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, Voorburg (bereikbaar met bus 45 en 46)
De Voorhof (Oude kerk), Herenstraat 77, Voorburg (bereikbaar met bus 45 en 46)