Sinds 1999 bestaat het Oecumenisch Vrouwenwerk Leidschendam-Voorburg. Er worden elk jaar verschillende activiteiten georganiseerd, waar aandacht wordt besteed aan onderling contact tussen vrouwen van verschillende kerken in Leidschendam en Voorburg. De kerngroep bestaat uit vier personen die een paar keer per jaar bij elkaar komt om de planning, het jaarthema en de invulling van de ochtenden te bespreken.

De kern van het vrouwenwerk zijn de Vrouw en Geloof ochtenden, die elke derde woensdag van de maand van 10.00 uur tot 11.30 uur in of naast één van de kerken in Leidschendam of Voorburg worden gehouden. Daarnaast zijn er verschillende andere kringen. Door het goed functioneren van deze kringen is de afgelopen jaren een sociaal netwerk ontstaan, waarbij omzien naar elkaar van grote waarde is gebleken.

Seizoen 2023-2024

Het thema voor de ochtenden Vrouw en Geloof is in het seizoen 2023/2024 ‘Grenzen’. De startbijeenkomst van het seizoen is op woensdag 20 september om 10.00 uur. Er is ook aandacht voor de bestaande kringen en de mogelijkheden om hier aan deel te nemen. De bijeenkomst vindt plaats in De Binnenhof naast de Dorpskerk, Damhouderstraat 2a in Leidschendam. Voor meer informatie kunt mij per mail een bericht sturen.

U bent van harte welkom.

Hier is altijd plaats voor nieuwe deelnemers, informatie en aanmelden bij Els van Kouwen of Annelies van Markwijk. Er  is behoefte aan nieuwe ideeën en aan kringleidsters.

Kerngroepleden

Conny Antoniadis, 070 386 22 76
Sylvia den Haan, 070 327 77 37
Els van Kouwen, e-mail
Annelies van Markwijk
Marianne Pompert, 06 28 14 97 19, e-mail

Locatieadressen

Kruisheuvelkerk, Burg. Roeringlaan 6, Leidschendam.(bereikbaar met tram 2, 6 en 19 en bus 46)
De Maartenszaal naast de Sint Martinuskerk, Oosteinde 56, Voorburg (bereikbaar met bus 45 en 46)
De Leidraad, Harriët Freezerhof 20, Leidschenveen. (bereikbaar met tram 19)
De Binnenhof, achter de Dorpskerk, Damhouderstraat 2a, Leidschendam
De Haard, achter de Petrus en Pauluskerk, Molenpad 2a, Leidschendam
De Hoeksteen, Rozenboomlaan 119, Voorburg (bereikbaar met bus 45 en 46)
De Voorhof (Oude kerk), Herenstraat 77, Voorburg (bereikbaar met bus 45 en 46)