Muziek in de Bonifatius

Jaarlijks zijn er op zondagmiddag negen concerten in de H. Bonifatiuskerk. De concertcommissie biedt hiermee een open podium voor vocale en instrumentale kunst. De concerten beginnen om 15.00 uur en duren een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte en de mogelijkheid een glaasje te nuttigen in de Lucaszaal van de pastorie.

 

Concerten Muziek in de Bonifatius voorlopig gestopt

De concerten in de serie Muziek in de Bonifatius zijn helaas door de maatregelen tegen het coronavirus vooralsnog tot en met maart 2021 gestopt. Zodra er weer concerten mogelijk zijn, zal dat gemeld worden. Zie ook http://muziekindebonifatius.nl/

Concertcommissie Muziek in de Bonifatius

 

De concertcommissie bestaat uit:
Artistiek leider Gerard Legierse e-mail
Algemene zaken Marga Bosch
Organisatie Paul Schott e-mail 06 20 96 19 25

 

Voor meer informatie en Programma 2021: in verband met corona is er nog geen programma beschikbaar.