Naast het hieronder vermelde jaarlijkse programma Muziek in de Bonifatius zijn er ook nog ander muziekuitvoeringen in onze kerken. Op korte termijn zijn dit:

Passieconcert in de Sint Martinuskerk

Op Goede Vrijdag 19 april  a.s. om 19.00 uur zal er in de Sint Martinuskerk (Oosteinde 54) te Voorburg een passieconcert gegeven worden. Medewerkenden zijn het parochiekoor Sint Maarten, Demelza van der Lans (sopraan), Merel van der Meulen (viool) en Bernard Dijkman (declamaties). Het geheel staat onder leiding van Jos Siebers.

Het concert bestaat uit passiemuziek in vele talen met muziek uit Taizé en van tal van componisten zoals C.C. Saint Saëns, J.S.Bach, G. Fauré,
H. Oosterhuis/A. Oomen, N. Luboff, .A. Lloyd Webber, H. Purcell, T. Albinoni en vele anderen.

De toegang is gratis (collecte na afloop). U bent van harte welkom.

 

Mariaconcert voor jong en oud op zondag 19 mei 2019 in de Martinuskerk

Helaas kon door ziekte van onze dirigent-organist ons Mariaconcert in oktober 2018 niet doorgaan. Maar dat gaan we alsnog doen en wel op zondag 19 mei in de Martinuskerk in Voorburg. Aan dit Mariaconcert werken mee het parochiekoor Sint Maarten o.l.v. Jos Siebers en de sopraan Demelza van der Lans.

Tijdens dit Mariaconcert zal het Ave Maria vele keren gezongen worden; steeds dezelfde tekst, met natuurlijk telkens een andere melodie. Composities van o.a. Schubert, Bach-Gounod, Somma, Elgar, Franck, Caccini, Arcadelt en Rossini worden ten gehore gebracht en natuurlijk zullen ook het Regina Caeli, het Wees gegroet Maria en een aantal versies van het Magnificat (o.a. van Nieland) niet ontbreken.

Voor de ouderen wordt het weer een feest van herkenning met bekende Marialiederen, die iedereen kan en mag meezingen, zoals O reinste der schepselen, Wat spreiden die lichten, Te Lourd’ op de bergen, God groet u zuiv’re bloeme en nog veel meer. Voor de jongere generaties is het concert een kennismaking met traditie en mooie muziek. Kom dus genieten van mooie Marialiederen en kom gezellig meezingen.

Het kan allemaal op zondag 19 mei in de Martinuskerk, Oosteinde 54, Voorburg. Het concert begint om 14.30 uur en duurt circa vijf kwartier. De toegang is gratis maar na afloop wordt via een collecte een vrijwillige bijdrage gevraagd. Na het concert is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met een Mariakaakje nog was na te praten in het Atrium van onze kerk.

 

Muziek in de Bonifatius

Jaarlijks zijn er op zondagmiddag negen concerten in de H. Bonifatiuskerk. De concertcommissie biedt hiermee een open podium voor vocale en instrumentale kunst. De concerten beginnen om 15.00 uur en duren een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte en de mogelijkheid een glaasje te nuttigen in de Lucaszaal van de pastorie.

De concertcommissie bestaat uit:
Artistiek leider Gerard Legierse e-mail
Algemene zaken Marga Bosch
Organisatie Paul Schott e-mail 06 20 96 19 25

 

Voor meer informatie en Programma 2019: zie hier.