Muziek in de Bonifatius

Maandelijks zijn er op zondagmiddag concerten in de H. Bonifatiuskerk. De concertcommissie biedt hiermee een open podium voor vocale en instrumentale kunst. De concerten beginnen om 15.00 uur en duren een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte en de mogelijkheid een glaasje te nuttigen in de Lucaszaal van de naastgelegen pastorie.

 

Komend concert 25 juni

Op 25 juni geeft onze organist Gerard Legierse een orgelconcert met als titel ‘Bach en romantiek’. Het concert begint om 15.00 uur in de Bonifatiuskerk en duurt een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte en de mogelijkheid om iets te drinken in de Lucaszaal van de pastorie. U bent van harte welkom!

 

Voor meer informatie zie: http://muziekindebonifatius.nl/

De concertcommissie bestaat uit:
Artistiek leider Gerard Legierse e-mail
Organisatie Paul Schott e-mail 06 20 96 19 25