Muziek in de Bonifatius

Maandelijks zijn er op zondagmiddag concerten in de H. Bonifatiuskerk. De concertcommissie biedt hiermee een open podium voor vocale en instrumentale kunst. De concerten beginnen om 15.00 uur en duren een uur. De toegang is gratis. Na afloop is er een deurcollecte en de mogelijkheid een glaasje te nuttigen in de Lucaszaal van de naastgelegen pastorie.

 

Komende concerten

19 februari
Het Haags Kleinkoor onder leiding van Hans Jansen brengt ‘Ingetogen koormuziek voor de passietijd’. Muziek van inkeer, boete en verstilling uit de Renaissancetijd, de Barok en vier motetten uit de twintigste eeuw.

 

19 maart
Concert voor viool en piano ‘Fin de Siècle en Harmonie’ door Romée Verbeeck Ghoos en Johannes Asfaw. Uitgevoerd worden vioolsonates van Johannes Brahms, Edward Grieg en Claude Debussy.

 

2 april
Op 2 april zal The Hague String Trio de Goldbergvariaties van Bach ten gehore brengen.

 

Voor meer informatie zie: http://muziekindebonifatius.nl/

De concertcommissie bestaat uit:
Artistiek leider Gerard Legierse e-mail
Organisatie Paul Schott e-mail 06 20 96 19 25