Titel: Katechismus van de Katholieke Kerk
Uitgever: Stichting Rooms-Katholiek Kerkgenootschap, 1995

Het doel van de catechismus is de lezer inzicht te geven in het katholieke geloof en het christelijk leven. Zij doet dit door uit te leggen en achtergronden te beschrijven. De verschillende geloofspunten worden kort en toegankelijk beschreven. Deel I gaat over de geloofsbelijdenis, deel II over de viering van de Sacramenten, deel III over moraal en sociale leer en in deel IV komt het gebed aan de orde. De catechismus bestaat uit 2865 artikelen.

De gegeven onderbouwing komt uit bronnen, zoals de Bijbel en wat onder anderen christelijke schrijvers, concilies en het leergezag over de verschillende onderwerpen hebben gezegd. Zo wordt de lezer geholpen meer inzicht te verkrijgen. Door het gebruik van trefwoorden en onderlinge verwijzingen binnen de catechismus wordt duidelijk dat het geloof één geheel vormt.

Paus Franciscus schrijft: “De Catechismus van de Katholieke Kerk is een belangrijk document dat ons leert hoe we ons leven volgens de wil van God kunnen leiden.”

 

Titel: Catechismus van de Katholieke Kerk
Uitgever: KokBoekencentrum, 2023
Prijs: € 44,99
ISBN: 978 90 435 4022 3
Aantal pagina’s: 784

In november 2023 is de herdruk van de Catechismus van de Katholieke Kerk verschenen. Het betreft een herziene heruitgave van de oorspronkelijke versie die in 1995 werd uitgegeven.

 

De volledige tekst van de Catechismus van de Katholieke Kerk vindt u ook hier op www.rkdocumenten.nl.