Alpha is meer dan een cursus
Heb je geloofsvragen, blijf er niet in steken, maar ga op zoek naar antwoorden… Denk jij ook wel eens dat er meer is tussen hemel en aarde? Stel je vragen en praat met andere deelnemers door over veel inspirerende onderwerpen.

 

Doel en inhoud van de Alphacursus
De gratis Alphacursus is een laagdrempelige katholieke cursus over de kernpunten van het geloof. Tijdens de cursusavonden draait alles om ontmoeting, uitleg en gezamenlijke gesprekken. Elke bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd om elkaar beter te leren kennen. Daarna volgt een inleiding op het wekelijks veranderde thema (een uitgangspunt van het christelijk geloof). Aansluitend is er gelegenheid om onder leiding van een gespreksbegeleider in kleine groepen de eigen gedachten uit te wisselen. Alle vragen die in u leven en aansluiten op het gekozen thema kunnen gesteld worden.

 

Voor wie?
De Alphacursus is er voor jong en oud en dus toegankelijk voor iedereen. Bijvoorbeeld voor mensen die iets meer willen van het christelijk geloof, die pas christen zijn geworden of die hun wortels van hun geloof (nog) eens willen doornemen.

 

De thema’s van deze cursus
Wie is Jezus? Waarom stierf Jezus? Hoe kun je geloven? Bijbel lezen, waarom en hoe? Bidden, waarom en hoe? Wie is de heilige Geest? Hoe zit het met de Kerk. Enzovoort.

 

De kracht van Alpha
De kracht van Alpha bestaat uit de volgende aspecten. Ten eerste is iedereen welkom, gelovig en niet-gelovig, kerkelijk en onkerkelijk. Elke zoeker mag vanuit zijn eigen belevingswereld deelnemen. Ten tweede wordt er altijd begonnen met een maaltijd. Eerst wordt er gewerkt aan het opbouwen van een relatie en pas daarna is het gesprek over het geloof aan de orde. Ten derde zijn de deelnemers vooral zelf aan het woord. Na een korte inleiding wordt er in kleine groepjes gesproken over het eigen geloof. Tenslotte gaat het over de wezenlijke onderwerpen van het christendom.

 

2024

De volgende Alpha start in september. We beginnen op woensdag 11 september om 19.30 uur met de informatieavond (deze avond is nog zonder maaltijd) met als thema: Is  er  meer? Met als inleider pastoor Bakker. Waar: in de pastorie naast de St. Martinuskerk, Oosteinde 54 te Voorburg. Het is fijn als je je daarvoor aanmeldt bij Frans Aarts via alpha@mariajozef.nl of 06 37 60 82 58 (ook voor meer informatie).

De informatieavond is vrijblijvend; daarna kun je beslissen en of je wilt meedoen aan de Alpha op de woensdagavonden van 18 september tot en met 20 november steeds beginnend met de maaltijd om 18.30 uur en een zaterdag in oktober beginnend om 10.15 uur.

 

Alphagroep
De organisatie van de Alpha is in handen van de stuurgroep Alpha. Die bestaat uit Frans Aarts en parochiecatecheet Nellie Plaizier. Zij sturen de andere medewerkers aan die de praktische uitvoering en begeleiding van de Alpha-bijeenkomsten verzorgen.

 

Meer informatie
Hier vindt u meer informatie over de katholieke Alpha-cursus:
Katholiek Alpha Centrum.

 

Getuigenissen
Ik had in eerste instantie beetje twijfel of het wel iets voor mij was omdat het toch een groepsgebeuren is en je gaat praten over zaken die je na aan het hart liggen of persoonlijk raken. In mijn geval bestond de Alfagroep uit elf deelnemers en twee begeleiders. Een gemêleerd gezelschap van jongeren en ouderen, van mensen die het geloof hebben of hebben gevonden maar ook van zoekers.

Je wordt snel vertrouwd met elkaar. Ook omdat je samen eet en dan makkelijker praat in kleinere groepjes. De verschillende sprekers op de thema-avonden inspireren enorm. Je wil eigenlijk geen avond missen. Ook al lijkt een onderwerp je misschien minder aan te spreken, zul je zien dat de invalshoek van de andere deelnemers of sprekers je nieuwe verfrissende inzichten en denkbeelden geeft. Gewoon doen!
Anke van Veen

 

De Alpha deed ik op een mooi moment waarin we grote veranderingen als gezin doormaakten: net verhuisd terug naar Nederland. Ik ben getrouwd met een Turkse, we trouwden in 2004 in de Kerk in Istanbul en krijgen daar kinderen, en in de Kerk daar ontwikkelde mijn geloof. Van de Alpha had ik al gehoord, dus terug in Nederland nam ik deel, samen met mijn zoon van 17. Hij zit met zoveel vragen, en wil ook graag antwoord! Die kreeg hij deels, maar hij vindt het wel nog veel fijner om met de bisschop te praten tijdens de ‘Tour of Faith’.

Alpha 2022 in Voorburg was een leuke gemengde groep, in verschillende leeftijden, man en vrouw. Samen eten, samen luisteren naar een inleider, en dan erover praten. Belangrijkste dingen van het geloof, en dan… wat doet dat, nu, met mij? Ik heb jaren terug besloten ‘gewoon echt katholiek’ te zijn, want die band met de drie-ene God, Vader, Zoon en heilige Geest, die heb ik gewoon echt nodig. Heel concreet: waar wil God dat ik mij inzet, daar word ik uiteindelijk het blijste van, zeker als ik ook weet dat dat Zijn Wil is, en er daarom ook voor kan (blijven) gaan met hulp van Zijn Geest. Vooral ook, de kleine dingen op grootse wijze kunnen doen. Dat gaat alleen met de heilige sacramenten van de Kerk. De Alpha (noem het eigenlijk geen cursus), is een mooi moment voor wie dan ook: ooit eens een kaarsje opgestoken in een kerk op vakantie? Of ga je drie keer in de week naar de kerk.… voor ieder wat. Ik bid voor onze parochiefederatie Vlietstreek, van jong tot oud: Lieve Heer, wees iedereen nabij.
Cornelis Wildenberg