De R.K. Begraafplaats H. Bonifatius heeft met ingang van 1 januari 2009 een reglement, dat door het parochiebestuur is vastgesteld en door de bisschop van Rotterdam is goedgekeurd. Dit reglement regelt in detail het beheer en het gebruik van de begraafplaats. Zo zijn er procedures vastgesteld voor het vestigen, overboeken, verlengen en beëindigen van het grafrecht. Ook bevat het reglement uitvoerige voorschriften voor onder andere de maatvoering van de grafmonumenten en de toegestane grafbeplanting.

Uitdrukkelijk moet hierbij gezegd worden, dat de bepalingen in de oorspronkelijke grafakten onverkort van kracht blijven. Het reglement kan dan beschouwd worden als een aanvulling op hetgeen in deze grafakten niet of niet goed geregeld is. Voor graven die met ingang van dit jaar worden uitgegeven, geldt het reglement in zijn geheel en onvoorwaardelijk.

De tekst van het reglement kunt u downloaden door hier te klikken.

Rechthebbenden van familie- of urnengraven en gebruikers van algemene graven kunnen het reglement ook gratis verkrijgen bij het kantoor van de begraafplaats in de pastorie aan de Van Vredenburchweg. Onze administrateur van de begraafplaats is graag bereid vragen te beantwoorden.

P.M. Schott, secretaris kerkhofcommissie