Toetreden tot de r.-k. Kerk is een belangrijke stap in iemands leven. Het is op de eerste plaats de keuze om Jezus te volgen, zijn leerling te willen zijn en in Hem te geloven. Dat vraagt om een goede voorbereiding. Wie is Jezus? Hoe leer je Hem beter kennen? Wat betekent het een leerling van Jezus te zijn? Katholiek worden is ook toetreden tot een geloofsgemeenschap. Geloven doe je niet alleen, maar samen met anderen. Zo komen wij iedere zondag bijeen om de dag van de Heer te vieren.

Wat leert de r.-k. Kerk? Hoe viert zij de sacramenten? Wat betekent het lid van de r.-k. Kerk, van een geloofsgemeenschap te zijn? Dit zijn vragen die een leven lang aan de orde zijn. Een eerste stap op deze weg is het volgen van een Alpha-cursus. Meer informatie over Alpha vindt u hier. Voor volwassenen is Alpha bij uitstek geschikt als eerste stap naar het heilig Doopsel. Daarnaast is er een persoonlijke begeleiding al dan niet samen met andere volwassenen die katholiek willen worden.

Het heilig Doopsel
Met het ontvangen van het heilig Doopsel treedt men toe tot de r.-k. Kerk. In geval van volwassenen wordt dit gecombineerd met het ontvangen van het heilig Vormsel en de eerste heilige Communie. Gezamenlijk vormen deze drie sacramenten de initiatiesacramenten.

Het heilig Doopsel is het fundament voor de eenheid van alle christenen. Als een christen vanuit een andere Kerk tot de r.-k. Kerk wil toetreden, dan wordt hij of zij daarom niet opnieuw gedoopt maar als reeds gedoopte door de volheid van het katholieke geloof te belijden in de Kerk opgenomen. Deze belijdenis wordt gevolgd door de zalving van het heilig Vormsel en het ontvangen van de eerste heilige Communie. Het heilig Doopsel is eenmalig en onuitwisbaar, want de Heer blijft je trouw.

Meer informatie en contact
Voor meer informatie en aanmelding kunt u bij het parochiesecretariaat terecht of contact opnemen met een van de pastores.