Het Doopsel is het fundament voor de eenheid van alle christenen. Als een christen vanuit een andere Kerk tot de r.-k. Kerk wil toetreden, dan wordt hij of zij daarom niet opnieuw gedoopt maar als reeds gedoopte door de zalving van het Vormsel en het ontvangen van de eerste Communie in de Kerk opgenomen. Het Doopsel is eenmalig en onuitwisbaar, want de Heer blijft je trouw.

Voor meer informatie over katholiek worden kunt u contact opnemen met een van de pastores.