Nieuwe SchuldHulpMaatjes gezocht

Ook in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg heeft een op de vijf huishoudens financiële problemen. De rekeningen stapelen zich op, mensen weten niet hoe ze nog moeten rondkomen en zien er tegenop om de post open te maken. SchuldHulpMaatjes helpen om de problemen op te lossen. We hebben op dit moment in...

Lees verder

Priester of diaken worden

Oriëntatiedag Vronesteyn 2023 Op zondag 19 maart vindt de Oriëntatiedag van Vronesteyn plaats. Aanmelden voor deze middag kan via rector Broeders. De Oriëntatiedag wordt op Vronesteyn gehouden vanaf 14.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur). En duurt tot 17.00 uur. Tijdens de Oriëntatiedag kunnen mannen (18-45 jaar) die nadenken over het...

Lees verder

Stille Omgang in Amsterdam

Stille Omgang in Amsterdam 18 en 19 maart In 1881 werd de eerste nachtelijke Stille Omgang gelopen door het centrum van Amsterdam. Herdacht wordt het Mirakel dat daar in 1345 heeft plaatsgevonden. Op wonderbaarlijke wijze bleef de heilige Hostie van een zieke behouden en ook in het vuur bleef deze...

Lees verder

Maak je eigen Paaskaars

Op maandag 20 maart kun je van 19.30 tot 21.30 uur met onze begeleiding een eigen Paaskaars maken. Eerst is er een korte uitleg van de vaak gebruikte symbolen. Daarna ga je aan de slag en bepaal je wat bij jouw manier van geloven past. Daarvoor zijn vele voorbeelden aanwezig....

Lees verder

Leesgroep Thomas Merton

De groene spiritualiteit van Thomas Merton Op vier avonden lezen en bespreken we met begeleiding van diaken Pier Tolsma teksten van Thomas Merton. Hiervoor gebruiken we het boek ‘Onuitsprekelijk paradijs’ van de hand van Kick Bras. Een bespreking van dit boek vindt u hier. Op deze wijze gaan we ons...

Lees verder

KinderVertelViering Jona op 5 maart

Enige tijd geleden heeft u ervoor gekozen uw kind te laten dopen. Een kostbaar besluit, en een keuze waardoor u uw kind in zijn of haar leven op de weg van het geloof wilt begeleiden. Vanuit parochiefederatie Vlietstreek willen we u daar graag bij ondersteunen. De KinderVertelVieringen zijn speciaal voor de allerjongste...

Lees verder

Wereldgebedsdag 3 maart

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag van maart het gebed de wereld rond: Wereldgebedsdag. Het gebed is dit jaar voorbereid door vrouwen uit Taiwan. Het thema dit jaar is ‘Zichtbaar geloven’, naar aanleiding van de brief die Paulus schreef aan de Efeziërs: “Ik heb gehoord van jullie geloof…” Op...

Lees verder

Zingen maakt gelukkig!

En zingen in een koor maakt nóg gelukkiger. Het is wetenschappelijk bewezen dat zingen gelukkig maakt, waarom zou u en jij het daarom laten om te komen zingen bij Barina? En, ook belangrijk, iederéén kan zingen. Dit middenkoor is op zoek naar leden. Alle stemmen zijn zeer welkom. We zingen...

Lees verder

Nalaten aan uw parochie

Nalaten aan uw parochie maakt het mogelijk om ons geloof door te geven aan de toekomst Heeft u al eens nagedacht om naast uw dierbaren ook de parochie op te nemen in uw testament? Hoe hoopgevend is het als uw kerk, onze kerk, een plek kan blijven zijn waar parochianen...

Lees verder

Vrijwillige schoolmaatjes gezocht voor nieuwkomersgezinnen

In de gemeenten Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is de organisatie Schoolmaatjes ONS actief om nieuwkomersgezinnen op weg te helpen in de communicatie en samenwerking met school. Nieuwkomerskinderen beginnen hier met een achterstand. Er is vaak sprake van een grote taal- en cultuurkloof. Hoe beter hun ouders met school leren samenwerken, hoe...

Lees verder