Collecte voor de Caritasinstellingen

We zijn op weg naar Sinterklaas en Kerstmis. Dat betekent ook aandacht voor mensen in onze directe omgeving die er moeite mee hebben financieel de eindjes aan elkaar te knopen. De Parochiële CaritasInstellingen hebben de opdracht deze mensen bij te staan en hen hulp te bieden wanneer zij incidenteel geld...

Lees verder

Kerstnummer Kerk aan de Vliet

Op donderdag 30 november wordt het Kerstnummer van Kerk aan de Vliet afgeleverd. Daarna worden ze rondgebracht bij de parochianen. Vanaf 9 december liggen ze in onze kerken. Nu reeds kunt u hier de digitale editie bekijken.

Lees verder

Zorg voor de schepping

De wereldwijde klimaatcrisis vraagt om oplossingen. Op 4 oktober verscheen hierover een nieuwe brief van paus Franciscus: Laudate Deum. De Laudato Si’ Alliantie Nederland kwam onlangs met een klein boekje met een samenvatting van de encycliek Laudato Si’, aangevuld met een aantal gespreksvragen. Hierover gaan we samen met diaken Pier...

Lees verder

Veertigjarig priesterjubileum pastoor Bakker groots gevierd

Op zondag 12 november werd met grote dankbaarheid het veertigjarig priesterjubileum van pastoor Wim Bakker op grootse wijze gevierd. De vier rooms-katholieke geloofsgemeenschappen van de federatie Vlietstreek pakten flink uit. Het was een prachtig feest.   Sint Maarten Op zaterdagavond was er al een voorproefje. Tijdens de jaarlijkse lampionnenoptocht ter...

Lees verder

Interview met pastoor Bakker

Ter gelegenheid van het veertigjarig priesterjubileum van pastoor Bakker was er een uitgebreid interview met hem. Hoe kom je erbij om priester te worden? Hoe ervaar je die roeping? Ik ben op 4 april 1958 geboren, op Goede Vrijdag, de dag dat wij gedenken dat Jezus voor ons stierf aan...

Lees verder

Nieuwe groep Vormselvoorbereiding

In januari 2024 beginnen wij met een nieuwe groep die zich voorbereidt voor het heilig Vormsel. De informatiebijeenkomst over het nieuwe traject is op woensdag 22 november om 20.00 uur in de Benedictus en Bernadette kerk in Rijswijk. Misschien hebben jij of je ouders vragen of twijfels? Dan is deze...

Lees verder

Naam voor de gefuseerde parochie

Op zondag 29 oktober werd onderstaande mededeling vanuit het bestuur van pastoor Bakker gedaan. We maken een belangrijke stap als Kerk in onze directe omgeving. We gaan op naar het oprichten van één parochie. Hiermee wordt dus de RK Federatie Vlietstreek als federatie beëindigd. Het verzoek daartoe, met alle vereiste...

Lees verder

Viering voor mensen met een verstandelijke beperking

Op zondag 19 november is er om 11.00 uur weer een viering voor mensen met een verstandelijke beperking in de HH. Petrus & Pauluskerk in Leidschendam. Voorganger is pastoor Bakker. Dit geschiedt tijdens een gewone reguliere viering. Zij kunnen ook actief deelnemen aan deze viering. Als iemand dat kan, kan...

Lees verder

Nieuwe naam voor de gefuseerde parochie

Door de voorgenomen fusie ontstaat er een nieuwe parochie. In overleg met de bisschop van Rotterdam worden u twee parochienamen aangereikt. Alle parochianen mogen hun stem uitbrengen. Achterin de kerken liggen stembiljetten. U kunt u stem ook via e-mail uitbrengen. Naast de gekozen naam dient u hierbij ook uw naam,...

Lees verder