Dignitas infinita over menselijke waardigheid

Op 8 april 2024 presenteerde het Dicasterie voor de Geloofsleer van het Vaticaan een document over menselijke waardigheid: Dignitas infinita (Oneindige waardigheid). Onze maatschappij is geobsedeerd door alles wat met seksualiteit te maken heeft. De meeste media en ook kardinaal Eijk besteedden dan ook vooral aandacht aan de onderwerpen ‘gendertheorie’...

Lees verder

Op bedevaart naar de HH. Martelaren van Gorkum

Zaterdag 6 juli Nationale Bedevaart Jaarlijks wordt met de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum (1572). De Nationale Bedevaart vindt dit jaar plaats op zaterdag 6 juli. De Nationale Bedevaart begint om 11.00 uur met een plechtige Eucharistieviering en wordt rond 15.30 uur afgesloten...

Lees verder

Verslagen van de Nederlandse synodale gesprekken naar Rome

De Nederlandse bisschoppen hebben woensdag 15 mei in samenspraak met de Landelijke Werkgroep Synodaliteit vier samenvattingen van verslagen van synodale gesprekken naar Rome gestuurd. Het gaat om syntheses van gesprekken in de zeven Nederlandse bisdommen, religieuzen, katholieke maatschappelijke organisaties en katholieke lekenbewegingen. Zie hier voor meer. Hier vindt u ook...

Lees verder

H. Bonifatius: open kerk

Op onderstaande data is iedereen van harte welkom voor een gastvrij bezoekje aan onze schitterende H. Bonifatiuskerk, Van Vredenburchweg 69 te Rijswijk. Een pracht kans om in een oase van rust binnen te gaan voor een moment van bezinning, meditatie en gebed. Ook bestaat de gelegenheid om een kaarsje aan...

Lees verder

Openstelling Sint Martinuskerk

Vanaf 6 april is iedereen op eerste zaterdag van de maand van harte welkom voor een gastvrij bezoekje aan onze schitterende Sint Martinuskerk, Oosteinde 56 te Voorburg. De openstelling is ’s middags van 14.00 tot 16.00 uur. Een pracht kans om in een oase van rust binnen te gaan voor...

Lees verder

Een nieuwe parochie: een nieuw pastoraal beleidsplan

Sinds 1 januari zijn we de parochie van HH. Maria en Jozef. Op zaterdag 3 februari hebben dit feit feestelijk gemarkeerd met een Eucharistieviering waarin onze bisschop ons voorging en waarbij vele parochianen aanwezig waren. De bisschop noemde de parochie een gemeenschap van gelovigen rond het Evangelie van Jezus Christus....

Lees verder

God in de vuurkolom

KinderVertelviering op zondag 10 maart om 15.30 in de Sint Martinuskerk Het Joodse volk was gevlucht uit Egypte, het land van de farao, de Egyptische koning. God had hen bevrijd. En nu zochten ze het Beloofde Land. Dwars door de droge, kale, lege woestijn. Het was een zware tocht. Ze...

Lees verder

Veertigjarig priesterjubileum pastoor Bakker groots gevierd

Op zondag 12 november werd met grote dankbaarheid het veertigjarig priesterjubileum van pastoor Wim Bakker op grootse wijze gevierd. De vier rooms-katholieke geloofsgemeenschappen van de federatie Vlietstreek pakten flink uit. Het was een prachtig feest.   Sint Maarten Op zaterdagavond was er al een voorproefje. Tijdens de jaarlijkse lampionnenoptocht ter...

Lees verder

Jongeren uit ons bisdom bij de WereldJongerenDagen

Via podcasts werd verslag gedaan van de reis naar de WJD De reis naar de Wereldjongerendagen in Lissabon ging voor deelnemers uit het bisdom Rotterdam via Parijs en Lourdes en een stuk van de ‘camino’ (de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella) naar Burgos (Spanje). Via de ‘Days in the Diocese’...

Lees verder