Boete en Verzoening in de Advent

In de Advent klinken de woorden: “Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht.” Op maandag 18 december is er om 19.00 uur in de HH. Petrus en Pauluskerk een boeteviering met een gezamenlijk gewetensonderzoek. Na afloop kunt u het Sacrament van Boete en Verzoening (Biecht) ontvangen. Gelegenheid om...

Lees verder

KinderVertelVieringen

Deze vieringen zijn speciaal voor de allerjongste kinderen, om hen vertrouwd te maken met de de traditie van het katholieke geloof. We bidden, zingen, luisteren naar (Bijbel-)verhalen. Kinderen kunnen spelenderwijs deelnemen. 24 december, 17.00 uur, St. Martinuskerk: Kerst-KinderVertelViering In de donkere nacht wordt het plotseling heel licht! Dat vertellen we,...

Lees verder

Kerstvertelviering in de H. Bonifatiuskerk

Op Kerstavond 24 december, om 19.00 uur, is er in de Bonifatiuskerk een Kerstvertelviering. Het Kerstverhaal wordt naverteld en we zingen de kerstliederen samen met de Koorschool. Jullie, kinderen, kunt dan meespelen: verkleed als herder, heraut, engel of koning, of wie weet als Maria of Jozef. Je hoeft niets te...

Lees verder

Kerstgezinsviering in de St. Martinus

Op Kerstavond is er om 19.00 uur in de St. Martinus een Kerstgezinsmis met ondersteuning door de Zanggroep. Deze Eucharistieviering is speciaal bedoeld voor gezinnen met schoolgaande kinderen. Anders dan in het verleden heeft u dit jaar voor de Kerstvieringen in de St. Martinuskerk en in de HH. Petrus en...

Lees verder

Oecumenische reis naar zuid-west Duitsland

Vanuit de vroegere kerkcluster Goede Herderkerk en Koningkerk in Voorburg Noord, nu onderdeel van respectievelijk de parochie Sint Maarten (in de federatie Vlietstreek) en de Open Hof Gemeente, wordt er ieder jaar een oecumenische reis georganiseerd. In 2024 voor de twintigste keer. In voorgaande jaren hebben we als thema alle geloofsrichtingen en...

Lees verder

Volwassenencatechese over Maria

De Advent en Kersttijd richten onze blik op Maria. Dat willen we in januari nog even doorzetten. Zij heeft haar Zoon ter wereld gebracht, maar kan ons helpen op onze beurt vervuld te worden van God. Op vijf woensdagavonden bekijken we met kapelaan Daan Huntjens een serie van vijf boeiende...

Lees verder

New-Year’s Tea in Maartenszaal

Op donderdagmiddag 11 januari is er voor de ouderen van de Sint Maarten parochie een ‘New-Year’s Tea’. Die donderdagmiddag kunnen we elkaar van 14.00 uur tot 16.00 uur ontmoeten in hopelijk een ‘warme’ Maartenszaal. Eerst bij koffie of thee met een verrassing, en daarna een drankje met iets hartigs. We...

Lees verder

Kersticonen in de HH. Benedictus en Bernadettekerk

In de Kersttijd exposeert mevrouw Ineke Bitter met iconen passend in deze tijd: “15 jaar geleden leerde ik in Oekraïne icoonschilderen; later nam ik deel aan een groep icoonschilders in Maastricht. Helaas schilder ik niet meer wegens slecht zicht; misschien kan ik iemand blij maken met mijn schildersspulletjes?”   Titels...

Lees verder

Jubilarissen parochiekoor Sint Maarten

We hadden op dinsdag 21 november met de koorleden al het Caeciliafeest gevierd met een lekker en gezellig gezamenlijk (Chinees) diner, alvorens te gaan repeteren. Op zondag 26 november werden aan het eind van de viering vier koorleden geëerd vanwege en koorzangjubileum, te weten alt Rita Wildenberg vanwege 25 jaar...

Lees verder