Nog geen reacties

Een nieuwe parochie: een nieuw pastoraal beleidsplan

Sinds 1 januari zijn we de parochie van HH. Maria en Jozef. Op zaterdag 3 februari hebben dit feit feestelijk gemarkeerd met een Eucharistieviering waarin onze bisschop ons voorging en waarbij vele parochianen aanwezig waren. De bisschop noemde de parochie een gemeenschap van gelovigen rond het Evangelie van Jezus Christus. Samen Kerk vormen is meer dan de moeite waard. De Kerk is een organisch geheel. Het zijn de gelovigen die als levende stenen de Kerk vormen.

Om samen de geloofsgemeenschappen gestalte te geven en ons hiervoor als leerlingen van Jezus en als pelgrims van hoop in te zetten, is het goed een gedeelde visie te hebben op wat wij als parochie willen. Afgelopen jaar heeft het pastoraal team zich hierover gebogen. Een eerste versie van een nieuw pastoraal beleidsplan is uitgebreid besproken met het bestuur en vervolgens met afgevaardigden uit de vier geloofsgemeenschappen. Op basis hiervan heeft het pastoraal team de definitieve versie vastgesteld. Speerpunten van dit nieuwe beleidsplan zijn: missionaire en synodale Kerk en catechese, waarbij Alpha en gezinnen de primaire aandacht vragen.

U vindt het nieuwe beleidsplan hier.

Plaats een reactie