1

Veertigjarig priesterjubileum pastoor Bakker groots gevierd

Op zondag 12 november werd met grote dankbaarheid het veertigjarig priesterjubileum van pastoor Wim Bakker op grootse wijze gevierd.

De vier rooms-katholieke geloofsgemeenschappen van de federatie Vlietstreek pakten flink uit. Het was een prachtig feest.

 

Sint Maarten

Op zaterdagavond was er al een voorproefje. Tijdens de jaarlijkse lampionnenoptocht ter ere van Sint Maarten, de patroon van Voorburg, ontving pastoor Bakker een felicitatie van Sint Maarten vanuit de toren van de Sint Martinuskerk.

Op zondagmorgen werd om 9.30 uur in de Sint Martinuskerk het patroonsfeest van de parochie gevierd. Pastoor Bakker ging verkleed als Sint Maarten. In die rol vertelde hij de kinderen hoe Sint Maarten zijn mantel deelde met een arme bedelaar. “Dit is symbolisch voor onze pastoor”, zei één van de parochianen. “Bescheiden de kleine rol op zich nemen én in dankbaarheid aanvaarden.”

 

Eucharistieviering

Om 11.00 uur was er een feestelijke Eucharistieviering in de Heilige Bonifatiuskerk in Rijswijk. Het was een indrukwekkende viering met zes priesters, een diaken, vier acolieten, een misdienaar en drie lectoren. Niet alleen op het priesterkoor waren de vier geloofsgemeenschappen aanwezig. Ook in de volle Bonifatiuskerk waren er parochianen uit alle geledingen van de federatie aanwezig.

Natuurlijk ontbraken de familieleden en vrienden van pastoor Wim Bakker niet. Heel bijzonder was de aanwezigheid van monseigneur Bär, de bisschop die Wim Bakker veertig jaar geleden tot priester wijdde. Ook waren er vertegenwoordigers van het bisdom Rotterdam en van de verschillende christelijke kerken uit Leidschendam, Rijswijk en Voorburg, waarmee een goed contact wordt onderhouden. Verder vertegenwoordigde burgemeester Vroom van Leidschendam-Voorburg de lokale overheid. Er was veel samenzang ondersteund door de vele koorleden van de verschillende koren uit de federatie en met pastoor Bakker als cantor. De koren Gloria Deo en Gerardus Majella en organisten Gerard Legierse en Ben van Oosten zorgden voor de verdere muzikale opluistering.

Tijdens de koffie na afloop merkte een parochiaan op: “Dit zou ik elke week wel willen, deze sfeer van saamhorigheid, vreugde en vieren met elkaar, prachtig!” Aansluitend volgde een gezellig koffiemoment met heerlijke petit glacés. Tijdens de koffie was er volop gelegenheid de pastoor persoonlijk te ontmoeten en te feliciteren.

 

Korenconcert

’s Middags om 16.00 uur was er in de goed gevulde HH. Petrus en Pauluskerk in Leidschendam een feestelijk korenconcert. Zes van de twaalf parochiekoren namen hieraan deel en brachten een kleurrijke afwisseling van verschillende muziek- en zangstijlen ten gehore. De deelnemende koren waren parochiekoor Sint Maarten, One voice muziekteam, Barina, Joko, De Vierjaargetijden en Con Amore. Ook hier werd de pastoor omringd door familieleden, vrienden, parochianen en vertegenwoordigers van het bisdom Rotterdam en van verschillende christelijke kerken. Hier vertegenwoordigde burgemeester Sahin van Rijswijk de lokale overheid.

Bij de afsluiting van het concert werden de felicitatiekaarten en giften voor lokale voedselbanken en Vronesteyn aan de pastoor overhandigd. Tenslotte werd hem een cheque overhandigd van bijna € 12.000 ingezameld ter gelegenheid van zijn priesterjubileum met als bestemming de lokale voedselbanken en het centrum voor priester- en diakenopleiding Vronesteyn. In de enveloppen met felicitaties vond de pastoor later nog een bedrag van in totaal meer dan € 5.000 bestemd voor deze goede doelen.

Het concert werd afgesloten met het zingen van een felicitatie- en bedanklied. Aansluitend was er ook hier een receptie. Ook hier was met een hapje en een drankje volop gelegenheid de pastoor en elkaar te ontmoeten. Tijdens de receptie kon eenieder in de vitrinekasten een overzicht van veertig jaar priesterschap bewonderen. Een waardig afscheid van deze jubileumdag.

Dank aan alle aanwezigen die dit weekend zo memorabel hebben gemaakt. Heel veel dank ook aan alle medewerkers, organisatoren en vrijwilligers van het feest.

 

Foto’s

Hier vindt u een selectie van de vele door Keimpe Dijkstra en Willy Nihot gemaakte foto’s.

Reactie ( 1 )

  1. Beantwoorden
    Dory Portegies zeg

    Een welverdiend feestelijk weekend voor pastoor Wim Bakker. Ik ben blij en dankbaar dat ik de Eucharistieviering ‘s morgens en het korenconcert in de middag heb kunnen meemaken. De sfeer van saamhorigheid zoals hierboven vermeld kan ik volmondig onderschrijven.

Plaats een reactie