'Kerk aan de Vliet' is het parochieblad voor de parochies H. Bonifatius te Rijswijk, St. Maarten te Voorburg en Trinitas te Leidschendam. Het blad wordt gratis verspreid onder de ingeschrevenen van de parochie en verschijnt zes keer per jaar.

Jaargang 2 – Nummer 2

Jaargang 2 – Nummer 1

Jaargang 1 – Nummer 6

Redactie en medewerkers

Keimpe Dijkstra, Metka Dijkstra, Jos Kester,
Wil Kouwer, John Medenblik, Dieneke Meijer,
Harry Raven, Jacqueline Timmer, Pier Tolsma,
Joke Valk en Emile Verviers

Druk

Editoo, Arnhem.