Nog geen reacties

Afscheid van twee trouwe vrijwilligers

Jan Honkoop in de St. Martinus

Op zondag 28 april hebben we in de Martinuskerk afscheid genomen van Jan Honkoop als acoliet en koster en hem bedankt voor de vele jaren dat hij die taken in onze parochie heeft verricht.

Rond 1980 werd Jan Honkoop – die toen al de technische klusjesman was in de Goede Herderkerk en net bezig was om de televisie van de toenmalige pastoor Cramers te repareren – gevraagd om aldaar acoliet te worden. Een tijdje later werd Jan gevraagd of hij ook koster wilde worden. Op beide vragen heeft Jan met ja geantwoord en zo werd hij zowel acoliet als koster in de Goede Herderkerk.

Nooit werd er tevergeefs een beroep op hem gedaan en Jan zette zijn vrijwilligerswerk ook van harte in onze Martinuskerk voort, nog steeds als acoliet, koster en technisch klusjesman. Als acoliet was hij er – naast zijn reguliere roosterbeurt – ook vaak bij uitvaarten. Als koster was zijn beurt op de tweede zondag van de maand en was hij er ook altijd bij de donderdagochtendvieringen, alsmede bij uitvaarten (als hij geen acoliet was), doopvieringen, kindervertelvieringen, schoolvieringen en de concerten door ons parochiekoor.

Helaas moet Jan nu wegens fysieke problemen zijn vrijwilligerstaken staken. Voor de vele jaren (bijna 45 dus) dat hij vrijwilliger was in onze parochie werd hij door pastoor Bakker toegesproken en kreeg hij de parochiekaars, een mooie bos bloemen en een staande ovatie.

Pastoor Bakker maakte van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen voor nieuwe acolieten en kosters. Zij kunnen zich melden bij de leden van het altaarteam (o.a. bij Marja, 06 22 37 97 76).

Wij hopen Jan nog vele jaren als gewoon parochiaan in onze kerkgemeenschap te mogen begroeten.

 

Aad Verhagen in de HH. Petrus en Paulus

Aad Verhagen is geboren 5 december 1950 aan de overkant van de Vliet aan het Sluisplein met zicht op onze HH. Petrus en Pauluskerk. In 1964 is Aad misdienaar geworden en daarna door gestroomd als acoliet in 1964. Bij het misdienen is het niet gebleven. Zeker wanneer je zo dicht bij de kerk woont. Toen het nodig was werd Aad hulpkoster samen met Jaap Remmerswaal en na diens pensioen is hij de spil geworden van de kosters. De kosterlijst, de lectorenlijst, de misdienaarslijst en zelf al die jaren actief als koster tot nu toe gebleven.

Dit heeft niet zonder waardering de jaren door plaatsgevonden. In 1995 heeft Aad de kerkelijke onderscheiding van Bene Mèrente (welverdiend). In september 2009 heeft Aad de Laurentius plaquette ontvangen van het bisdom en in 2014 een koninklijke onderscheiding.

Nu is hij intussen zesenzestig jaar vrijwillig actief, als vrijwilliger dienstbaar aan de parochie met name in deze HH. Petrus en Pauluskerk. Aad zijn gezondheid vraagt om een duidelijke stap terug te doen. Met name als het gaat om fysieke inspanningen. Betrokken wil hij blijven. Aad stopt nu met het koster zijn bij de doordeweekse vieringen op dinsdag en in het weekend, maar ook bij de uitvaarten.

Als dank, als blijk van waardering sprak pastoor Bakker Aad toe en overhandigde hem de parochiekaars, een bon om iets leuks mee te doen en een bloemetje.

Ook hier deed pastoor Bakker een oproep: heeft iemand op een weekdag tijd en zin… we kunnen je hulp, man of vrouw, goed gebruiken als koster. En dat hoeft niet voor zovele jaren als Aad het heeft gedaan. Neem contact op met het altaarteam, met Frans Aarts, Leo Valk of Oscar de Man.

We hopen Aad nog vele jaren in ons midden te mogen begroeten.

Plaats een reactie