Wij hebben een ANBI-status

Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie te Utrecht alsmede hun zelfstandige onderdelen, en lichamen, waaronder alle R.K. Parochies en (Inter-)Parochiële Caritasinstellingen, door middel van een groepsbeschikking aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De groepsbeschikking staat ingeschreven bij de ANBI ten name van:
GROEPSBESCHIKKING DE BISSCHOPPENCONFERENTE VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERKPROVINCIE. UTRECHT. d.d. 01-01-2008.
Dit kunt u ook nagaan op de site van de Belastingdienst.

ANBI informatie
De financiële en overige informatie die een ANBI Instelling dient te publiceren vindt U op:
Heilige BonifatiusparochieSint Maartenparochie en Trinitasparochie.

RSIN of fiscaalnummer
Heeft u een overeenkomst Periodieke Gift met ons, dan heeft u voor uw belastingaangifte ons fiscaalnummer nodig. Dat is:
Heilige Bonifatiusparochie: 2606975
Sint Maartenparochie: 810688256
Trinitasparochie: 2606732

Periodieke Gift niet meer via notaris
Sinds 1 januari 2014 hoeft een periodieke schenking niet meer via een notaris te worden geregeld. Een ANBI-instelling regelt dit nu zelf middels een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst voor periodieke schenking. De betreffende formulieren kunt U hier downloaden.

Geen belastingafdracht voor de parochie bij legaten en erfstelling
Per 1 januari 2006 zijn alle goede doelen met een ANBI status volledig vrijgesteld van belasting over nalatenschappen en legaten. Ook de RK kerk in Nederland. Dit betekent, dat als u de Heilige Bonifatius-, Sint Maarten- of de Trinitasparochie in uw testament wilt laten opnemen, dit de parochie geen successierechten kost.