Afkortingen

Kerken: B&B: Benedictus en Bernadette; Bon: Bonifatius; Mar: Martinus; P&P: Petrus en Paulus.
Soort viering: Euch.: Eucharistieviering; Comm.: Woord- en Communieviering; Gebed: Woord- en Gebedsviering.

 

Vast rooster van vieringen op weekdagen

maandag  18.30 B&B Rozenkrans
maandag  19.00 B&B Eucharistieviering
dinsdag    9.00 P&P Eucharistieviering
1e dinsdag    9.30 B&B Gebedsviering
2e, 3e, 4e dinsdag    9.30 B&B Eucharistieviering
woensdag    9.30 Bon Eucharistieviering
woensdag  12.45 Mar Eucharistieviering & 3e woensdag aanbidding
woensdag  19.00 P&P Rozenkrans
1e donderdag    9.00 Mar Eucharistieviering
2e, 3e, 4e donderdag    9.00 Mar Communieviering
vrijdag    9.00 P&P Eucharistieviering & 1e vrijdag aanbidding
vrijdag    9.30 Bon Eucharistieviering

 

Met ingang van 29 oktober beginnen de vieringen op maandagavond in de HH. Benedictus- en Bernadettekerk een uur eerder.
Voortaan is dus om 18.30 uur de Rozenkrans en om 19.00 de Eucharistieviering.

 

Vieringen op zon- en feestdagen

Zaterdag 8 en zondag 9 december: 2e zondag van de Advent. Zaterdag Bonifatius: Maria Onbevlekt Ontvangen

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

9.30

16.30

9.30

9.30

11.00

11.00

13.00

Bon

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

B&B

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Paters SVD

Maria Onbevlekt Ontvangen

Samenzang, organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Gloria Deo (Ned)

Con Amore

Viering van Indonesische Katholieke Gemeenschap

 

Zaterdag 15 en zondag 16 december: 3e zondag van de Advent (zondag Gaudete)

za

zo

zo

zo

zo

16.30

9.30

9.30

11.00

11.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Schola Cum Jubilo, deurcollecte Adventsactie

Resonet in Laudibus, hoofdcollecte voor PCI

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier, deurcollecte Adventsactie, voorstellen eerstecommunicanten

Gloria Deo (Latijn), hoofdcollecte voor PCI, na afloop koffie

Samenzang, deurcollecte Adventsactie, voorstellen eerstecommunicanten

 

Maandag 17 december: Boeteviering

ma

 

19.00

 

P&P

 

Gebed

 

Pastoor Bakker

 

Boeteviering en Biechtgelegenheid

 

Zaterdag 22 en zondag 23 december: 4e zondag van de Advent

za

zo

zo

zo

zo

16.30

  9.30

  9.30

11.00

11.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker

Samenzang

Resonet in Laudibus, boeteviering

St. Maarten

Samenzang, boeteviering

Samenzang, organist

 

Maandag 24 december: Kerstavond. Let op: * toegangskaarten nodig bij de vieringen in Mar en P&P

Op vertoon van uw toegangskaart ontvangt u bij de ingang van de kerk het liturgieboekje. De zijn kaarten à € 1 verkrijgbaar na de vieringen van 8, 9, 15, 16, 22 en 23 december en vanaf maandag 10 december bij het Centraal Parochiebureau, Oosteinde 54, Voorburg op maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 12.00 uur en op donderdag 13 en 20 december van 19.00 tot 20.30 uur. Bij de Petrus en Pauluskerk op dinsdag en vrijdag tussen 9.30 en 12.00 uur, op zaterdag 15 december tussen 10.00 en 11.30 uur en op donderdag 20 december van 19.00 tot 20.30 uur. Er kunnen geen kaarten gereserveerd worden!

Let op: De aanvangstijd van de KinderVertelViering op Kerstavond is om 17.30 uur en niet om 17.00 uur zoals in kerk aan de Vliet staat. Om 17.00 uur kunt u al wel in de kerk terecht.

ma

ma

ma

ma

ma

ma

ma

ma

ma

ma

ma

ma

17.30

18.30

19.00

19.00

21.00

21.00

21.00

21.00

23.00

23.00

23.00

23.00

Mar

P&P

Bon

Mar

B&B

Bon

Mar

P&P

Bon

Mar

P&P

B&B

Gebed

Euch.

Gebed

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Diaken Tolsma

Pastoor Bakker

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Paters SVD

Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders *

Kerstgezinsmis met samenzang *

Kinderkerstviering met Koorschool

Kerstgezinsmis met samenzang *

Kerstavondmis met Barina

Kerstavondmis met Gloria Deo (Latijn)

Meditatieve Kerstviering met Zanggroep+ *

Kerstavondmis met Con Amore *

Kerstnachtmis met Gerardus Majellakoor

Kerstnachtmis met St. Maartenkoor *

Kerstnachtmis met JoKo *

Kerstnachtmis Indonesische Katholieke Gemeenschap

 

Dinsdag 25 december: Kerstmis

di

di

di

di

di

di

  9.30

10.30

10.30

11.00

15.00

15.00

B&B

Mar

P&P

Bon

B&B

P&P

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Gebed

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Hans Speetjens

Pastoor Bakker

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Con Amore

Gloria Deo (Latijn)

Kindje wiegen

Kindje wiegen

 

Woensdag 26 december: 2e Kerstdag

wo

wo

10.30

10.30

Bon

Mar

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Samenzang

Samenzang, organist

 

Zaterdag 29 en zondag 30 december: H. Familie

za

zo

zo

zo

zo

16.30

9.30

  9.30

11.00

11.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebedsleider Pinkse

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & gebedsleider Pinkse

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & gebedsleider Pinkse

Samenzang, organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Samenzang

Con Amore

 

Maandag 31 december: Oudjaarsdag

ma

 

16.30

 

P&P

 

Euch.

 

Kapelaan Huntjens

 

Con Amore, Oudjaarsviering

 

Dinsdag 1 januari 2019: Nieuwjaarsdag, H. Maria, Moeder van God & Dag van de vrede

di

di

10.30

11.00

Mar

Bon

Euch.

Euch.

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

St. Maarten

Gerardus Majellakoor

 

Zaterdag 5 en zondag 6 januari: Openbaring van de Heer (Driekoningen)

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

  9.30

  9.30

11.00

11.00

15.30

Mar

B&B

B&B

Mar

Bon

P&P

Mar

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Schola Cum Jubilo

 

Resonet in Laudibus

St. Maarten, kinderwoorddienst & tienerkwartier

Schola Cantorum

Kinderwoorddienst, samenzang, organist

Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

 

Zaterdag 12 en zondag 13 januari: Doop van de Heer

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

  9.30

  9.30

11.00

11.00

13.00

13.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

B&B

P&P

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Dopen

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Paters SVD

Kapelaan Huntjens

Zanggroep

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gloria Deo (Ned.)

Con Amore

Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap

Doopvieringen

 

Zaterdag 19 en zondag 20 januari: 2e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

16.30

  9.30

  9.30

11.00

11.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens & diaken Tolsma

Samenzang, organist

Resonet in Laudibus

St. Maarten

Gloria Deo (Latijn)

Joko

 

Zaterdag 26 en zondag 27 januari: 3e zondag door het jaar en Week van de Eenheid

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

——-

  9.30

10.00

11.00

13.00

19.00

Mar

B&B

B&B

Mar

Bon

P&P

B&B

Euch.

Euch.

 

Euch.

Gebed

Euch.

Euch.

Gebed

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Samen vieren in de Bonifatiuskerk

Pastoor Bakker

Voorgangers Rijswijkse kerken

Pastoor Bakker

Paters SVD

Dominee Van der Wolf en diaken Tolsma

Samenzang

Samenzang

 

Eucharistie met kinderen

Oecumenische viering: Wij Geloven in Rijswijk

Con Amore

Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap

Oecumenische viering in de Dorpskerk te Leidschendam

 

Zaterdag 2 en zondag 3 februari: 4e zondag door het jaar

za

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

19.00

  9.30

  9.30

11.00

11.00

15.30

Mar

B&B

B&B

Mar

Bon

P&P

Mar

Euch.

Comm.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Gebed

Kapelaan Van Deelen

Gebedsleiders Verviers & Beker

Kapelaan Van Deelen

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker & diaken Tolsma

Kapelaan Huntjens

St. Maarten

 

Barina

Schola Cum Jubilo

Koorschool, voorstellen eerstecommunicanten

Samenzang, organist

Vertelviering kinderen 0-7 jaar en (groot)ouders

 

Zaterdag 9 en zondag 10 februari: 5e zondag door het jaar

za

zo

zo

zo

zo

zo

16.30

  9.30

  9.30

11.00

11.00

13.00

Mar

B&B

Mar

Bon

P&P

B&B

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Euch.

Kapelaan Huntjens

Pastoor Bakker

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Huntjens

Kapelaan Van Deelen

Paters SVD

Zanggroep

Gerardus Majellakoor

St. Maarten

Schola Cantorum

Con Amore

Viering Indonesische Katholieke Gemeenschap