Historie

Op 28 augustus 1965 werd in de nieuwe wijk Steenvoorde de Bernadettekerk door de bisschop van Rotterdam gewijd. Het was de tijd van massaal kerkbezoek. Bijna 900 zitplaatsen telde de kerk en er waren meerdere missen op zondag. Maar de tijden veranderden. De Benedictuskerk aan de Huis te Landelaan werd in 2003 gesloten en bij de Bernadettekerk gevoegd. Het kerkgebouw was te groot voor gebruik en na ruim 40 jaar was het technisch aan heel groot onderhoud toe. Kortom, tijd om de bakens te verzetten en het gebouw aan te passen aan de eisen van de tijd. Na langdurig overleg besloot het parochiebestuur daartoe in 2007. Architecten konden aan de slag, een ontwerp moest worden gekozen in overleg met het bisdom Rotterdam, en een aannemer geselecteerd. Parochiebestuur, pastores, architect en bisdom hebben gestreefd naar een gebouw dat op een moderne manier sacraal en inspirerend is.

HH. Benedictus en Bernadettekerk

Op zondag 11 april 2010 werd de Benedictus en Bernadettekerk aan de Sir Winston Churchilllaan in Rijswijk heropend. Het nieuwe altaar is op deze dag aan God toegewijd door monseigneur A.H. van Luyn sdb, bisschop van Rotterdam.

Na een grondige vernieuwbouw heeft de kerk uit 1965 een totale metamorfose ondergaan. De kerkzaal telt ongeveer 300 zitplaatsen in vaste opstelling, eventueel uit te breiden tot 400. Naast de kerkzaal – afgescheiden door een zogenaamde narthexwand – zijn diverse ruimten: een kleine kerkzaal, een keuken met parochiezaal voor vergaderingen e.d. en een ruimte die Lupine Uitvaartverzorging beheert en als rouwzaal kan worden gebruikt voor het opbaren van een overledene. In de lage ombouw zijn diverse werkruimten ondergebracht zoals pastoreskamer, open huis, sacristie, opslagruimte, ruimte voor de verwarming en luchtbehandeling.

De kleine kapel is toegewijd aan de heilige Jeroen. Hier staat het altaar uit de in 2010 gesloten Jeroenkerk in Den Haag Spoorwijk. Hier vindt men ook de Mariakapel en een deel van het raam uit de voormalige doopkapel van de Bernadettekerk.

Kerkzaal

De nieuwe grote kerkzaal kent veel symboliek. Ten eerste de plaatsing van de stoelen in een halve cirkel: dit verwijst naar de kerk als Volk van God dat zich verzamelt rondom het altaar voor de viering van de heilige Eucharistie en de ambo (lessenaar) voor de lezingen uit de bijbel en de verkondiging van het geloof. Het altaar en de ambo staan gezamenlijk midden in het liturgisch centrum. Hiermee wordt het belang aangegeven van zowel de viering van de Eucharistie als van de bijbel als Woord van God.

In de narthexwand zitten veertig sleuven tussen de panelen. Dit is een verwijzing naar twee bijbelteksten: de tocht van veertig jaar van de Israëlieten door de woestijn, en naar de veertig dagen dat Jezus vastte.

In de wand zitten zeven ramen, verdeeld over een groep van drie en een groep van vier. Dit verwijst naar de zeven dagen van de schepping, de Drieëne God, en de vier evangelisten (Marcus, Mattheüs, Lucas en Johannes).

De knik in de zijkant van het altaar en de lessenaar, en in de stoel van de voorganger, verwijst naar de het zo kenmerkende dak van deze kerk (een V vorm). Het golvende plafond geeft een gevoel van ruimte naar omhoog, een verwijzing naar de hemel.

Het beeld van de heilige Benedictus links achter het altaar is afkomstig uit de in 2003 gesloten en gesloopte Benedictuskerk. Het staat op een stenen zuil met daarin de vier evangelisten. Het Mariabeeld rechts achter het altaar komt van de in 2010 gesloten Gerardus Majellakerk in Den Haag Laakkwartier en verwijst naar de verschijning van Maria waarvan Bernadette van Soubirous getuige was.