Onregelmatig extra aanbod: door kapelaan Huntjens

De Eucharistie is bron en hoogtepunt van mijn leven als gelovige en als priester, elke dag opnieuw. Op sommige dagen schep ik de mogelijkheid van een extra Eucharistieviering of een extra tijd van Eucharistische aanbidding, waar u als parochianen aan deel kunt nemen.

Concreet is het aanbod: als u het op prijs stelt om op de hoogte te worden gehouden van Eucharistievieringen buiten het reguliere liturgierooster om, meldt u zich dan per e-mail bij mij. U wordt dan steeds langs de digitale weg op de hoogte gehouden als er een ‘extra’ Mis en/of aanbiddingstijd; ik streef ernaar dit steeds uiterlijk een dag van tevoren aan te kondigen.

Het ligt in de aard van dit aanbod dat het qua frequentie en tijdstippen onregelmatig is en dat er uiteraard geen rechten aan kunnen worden ontleend. Omgekeerd betekent dat ook dat uw aanmelding voor de maillijst vrijblijvend is. U wordt op de hoogte gehouden, maar hoeft zich niet aan of af te melden.

In de praktijk gaat het meestal om zaterdagochtenden (de zaterdag is een dag met een eigen liturgie, die te onderscheiden is van de zondagsviering op de zaterdagavond of -namiddag) en incidenteel ook om andere dagen. De vieringen zijn vaak op een vroeger tijdstip dan we gewend zijn, zijn doorgaans in de
HH. Petrus en Pauluskerk, en in de wintermaanden wordt bij deze extra vieringen niet gestookt.

Kapelaan Daan Huntjens