Onderstaande lezingen gaan over levensbeschouwelijke onderwerpen en bieden daarmee stof tot nadenken en tot verdieping.

Iedereen is van harte welkom.

 

4 oktober 2018 om 14.30 uur: Franciscus van Assisi, leven en spiritualiteit

Donderdag 4 oktober om 14.30 uur bent u van harte welkom bij de lezing van John Batist over het leven en de spiritualiteit van Franciscus van Assisi. Batist is gepensioneerd pastoraal werker en velen van u kennen hem van eerdere lezingen die hij voor ons heeft gehouden. Vrijwel iedereen heeft wel eens iets over Sint Franciscus gehoord, bijvoorbeeld over zijn grote eerbied voor de natuur en zijn bijzondere contact met dieren. Maar minstens zo boeiend is hij vanwege zijn zorg voor de armen en zijn aansprekende spiritualiteit die tot op de dag van vandaag tal van mensen inspireert, zoals onder meer onze huidige Paus Franciscus.

Batist zal u mede aan de hand van kunstwerken vertellen over de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van Sint Franciscus en hij gaat met u dieper in op zijn spiritualiteit.

Locatie: Maartenszaal bij de Sint Martinuskerk.

U kunt zich aanmelden uiterlijk op 2 oktober. Dit kan per mail parochie@sintmaarten-trinitas.nl of telefonisch bij het centraal parochiebureau 070 327 45 11.
Graag vermelden of u vervoer nodig heeft en eventueel een rollator meeneemt.
De vervoerregeling geldt alleen voor de parochianen van de parochies Sint Maarten en Trinitas.

 

18 oktober 2018 om 20.00 uur: Geloven in deze tijd door Tom van den Beld

Donderdagavond 18 oktober om 20.00 uur in de Maartenszaal bij de Martinuskerk in Voorburg.

Tom van den Beld houdt een lezing over aspecten van de betekenis van geloven nu, in onze dagen. Van den Beld is theoloog en heeft zich onder andere bezig gehouden met de vernieuwingsbewegingen van de katholieke kerk in de afgelopen decennia. In dat kader schreef hij het boek ‘Het andere gezicht van de kerk’ over de Acht Mei Beweging van 1985-2003. Tevens was Van den Beld als bestuurslid betrokken bij Mariënburg, Vereniging van Kritisch Katholieken die dit jaar viert dat ze 35 jaar bestaat. Over deze beweging schreef hij het boek ‘Door de geest gedreven’.

 

9 januari 2019 om 20.00 uur:  Geloven en de zoektocht naar (h)erkenning van vrouwen door Arine Benschop

Op 9 januari om 20.00 uur zal Arine Benschop, geestelijk verzorger in verzorgingshuis Vredenburch in Rijswijk, een lezing houden over Geloven en de zoektocht naar (h)erkenning van vrouwen. De lezing vindt plaats in de Maartenszaal bij de Martinuskerk in Voorburg.

De verhalen uit de Bijbel zijn eeuwenlang verder verteld. Het zijn verhalen uit oude tijden, die meestal over mannen gaan. Ook bij het verder vertellen hebben vooral mannen de kans gekregen er betekenis aan toe te kennen. Door kritisch te lezen zien we welk wereldbeeld de verhalen, hun vertaling, uitleg en hervertellingen ons presenteren. Én we kunnen zelf aan de slag gaan met de verhalen om ze te vertellen vanuit nieuwe invalshoeken en de vrouwen erin aan het woord te laten komen. Zo worden de verhalen vérder verteld dan ze ooit verteld zijn.

 

25 maart 2019 om 20.00 uur: Geloven in tijden van lijden door John Batist

Maandag 25 maart 2019, om 20.00 uur in de Maartenszaal bij de Martinuskerk in Voorburg.