Onderstaande lezingen gaan over levensbeschouwelijke onderwerpen en bieden daarmee stof tot nadenken en tot verdieping.

Iedereen is van harte welkom.

 

9 januari 2019 om 20.00 uur:  Geloven en de zoektocht naar (h)erkenning van vrouwen door Arine Benschop

Verslag

Op 9 januari hield Arine Benschop, pastor in huize Vredenburch in Rijswijk, een lezing over ‘Geloven en de zoektocht naar (h)erkenning van vrouwen’.

Zij zette uiteen dat we bij het lezen van Bijbelverhalen erop attent moeten zijn, dat zij stammen uit een cultuur waarin vooral mannen een rol speelden in het openbare leven en de taak van vrouwen, naast het huishouden, vaak slechts bestond uit het in stand houden van de status van haar man. Ze toonde aan de hand van een aantal voorbeelden aan, dat ook het vertalen en het uitleggen van de Bijbel vaak vanuit die achtergrond gebeurden.

Bijbelverhalen moeten we echter lezen om hun waarde; dus ook met aandacht voor degenen die er niet aan het woord komen, de stemlozen en achtergestelden. We moeten hun alsnog stem geven! Daarom is het goed, om telkens weer te proberen de oude, vertrouwde verhalen betekenis te geven vanuit een ander perspectief; dan vertellen we die verhalen werkelijk vérder en kunnen nieuwe inzichten gaan rijpen. De volledige lezing van Arine Benschop staat (of komt binnenkort) op onze website.

 

25 maart 2019 om 20.00 uur: ‘Meneer en mevrouw Job; geloven in tijden van lijden’ door John Batist

Verslag

Op 25 maart hield John Batist een lezing in de Maartenszaal. Aan de hand van het Bijbelboek Job ging hij in op de zin van het lijden en hoe we daarmee kunnen omgaan. Belangrijke passages uit dit ontroerende, poëtische boek werden voorgelezen door de aanwezigen.

In het verhaal wordt het lijden geduid als een straf van God, als iets waarvan je kunt leren of als een middel om je geloof te beproeven. Maar uiteindelijk blijkt het boek ons een houding van overgave voor te houden, van vertrouwen, van – ondanks lijden – openstaan voor een Grootsheid, die we niet kunnen bevatten. Jobs basale gevoel wordt: ‘En toch word ik gedragen’. Dat gevoel mogen wij meenemen op onze weg naar Pasen.