Bezinning op Bijbelse verhalen

Ongeveer zeven keer per jaar komt een groep parochianen bijeen om zich onder leiding van kapelaan Daan Huntjens te bezinnen op de betekenis van een Bijbels verhaal. Van te voren leest ieder het verhaal door om op de avond zelf naar voren te kunnen brengen wat hem of haar het meest heeft getroffen. Vervolgens helpt kapelaan Huntjens bij de interpretatie van de tekst en de vertaling naar het alledaagse leven. Daarna ontspint zich een gesprek waarbij ruimte is voor het delen van persoonlijke ervaringen. Geïnspireerd keert menigeen huiswaarts.

De bijeenkomsten vinden plaats in het Centraal Parochiebureau, Oosteinde 54, 2271 EH Voorburg. Ze duren van 20.00-21.30 uur. Onze groep telt thans tien leden. Elk van de drie parochies is vertegenwoordigd. We verwelkomen graag nieuwe leden. Ook is iedereen welkom die alleen een keer wil kennismaken alvorens te beslissen de bijeenkomsten geregeld bij te wonen.

Meer informatie bij Maarten de Groot per e-mail of  070 386 14 51.