Kerkproeverij 2020

Dit jaar hebben wij in verband met corona geen Kerkproeverij georganiseerd.

Landelijk initiatief

Zie voor de landelijke actie hier.

Zin om naar de kerk te gaan met mij?

Iemand laten delen in wat jou dierbaar is. Dat kan natuurlijk altijd, maar jaarlijks is er in september in onze kerken extra aandacht voor genodigden. Met de landelijke campagne Kerkproeverij wordt iedereen opgeroepen mensen uit te nodigen om mee te gaan naar de kerk. Gelovigen nodigen vrienden en bekenden uit. Daarmee leveren zij hun bijdrage aan de missionaire opdracht van de Kerk. Jezus vraagt van ons zijn Blijde Boodschap van de liefde van God voor alle mensen aan iedereen bekend te maken.

Essentieel in deze actie is de persoonlijke relatie. Je nodigt mensen uit die jou vertrouwen en die jouw beter willen leren kennen. Wat houdt jou bezig? Wat zoek jij in de kerk? Laat de ander eens vrijblijvend kennis maken met het geloof dat jou na aan het hart ligt en goed doet. Ook dat is een daad van naastenliefde.

Wie en hoe nodig je uit?
Iedereen kent wel iemand die je uit kunt nodigen. Je kent elkaar. Je weet van elkanders interesses. Zo’n relatie maakt het mogelijk op een luchtige wijze de ander te vragen eens met je mee te gaan naar de kerk. Je moet misschien even een drempeltje over. Geloof en Kerk zijn mogelijk niet de eerste zaken waarover met je elkaar praat. Je helpt met je uitnodiging ook de ander een drempel over te gaan. Veel mensen zoeken naar verdieping in hun leven maar vaak wordt daarbij niet meteen aan de Kerk gedacht. Ervaringen elders leren dat vijftien procent van alle genodigden uiteindelijk naar de kerk blijven komen.

Een bijzondere viering?
Het is gewoon de zoveelste zondag door het jaar. Zoals u in het liturgieoverzicht kunt zien zijn er geen bijzonderheden gepland. Wel zal er aandacht zijn voor de genodigden en ook daarin ligt er voor iedereen een taak om de gasten hartelijk te ontvangen.

We staan er niet alleen voor
De apostel Paulus schrijft: “… ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de groei. Noch hij die plant betekent iets, noch hij die begiet, maar alleen God, die de wasdom geeft.” (1 Kor 3,6-7) God zorgt voor het uiteindelijke resultaat, niet wij. Wij mogen zaaien door iemand uit te nodigen; God geeft kiemkracht en wasdom. Met ons gebed nodigen wij Hem uit ons werk tot groei en bloei te brengen. Met het gebed steunen we ook elkaar om onze vrees te overwinnen en niet bang te zijn voor teleurstellingen.

Vragen die mensen die uitgenodigd worden, kunnen hebben

Wat gebeurt er op zondagmorgen in de kerk?
Samen zingen is belangrijk onderdeel van een kerkdienst. Luisteren mag ook! De liedteksten zijn voor iedereen beschikbaar. Iemand leest uit de Bijbel. Iemand houdt een toespraak. De kerkgangers bidden, soms stil voor zichzelf, ook bidt iemand hardop namens de hele gemeenschap. We vieren het lijden en sterven van Jezus Christus en we vieren dat Hij uit de doden is opgestaan. De priester heeft de leiding van de samenkomst. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, meestal met koffie en thee.

Hoe lang duurt het?
Onze vieringen duren een uur tot vijf kwartier. Er is geen pauze.

Moet ik lid worden?
Het bezoeken van een viering is vrijblijvend. Je hoeft geen lid te worden. Ook niet als je vaker komt.

Hoe moet ik mij kleden?
Er is geen dress-code. De meeste kerkgangers kleden zich ‘casual’.

Mag ik mijn kinderen meenemen?
Ja, kinderen zijn welkom. Soms is er een speciale bijeenkomst voor kinderen, een kinderwoorddienst. Zie daarvoor het overzicht van de vieringen.

Kent iedereen elkaar in de kerk?
Een deel van de mensen bestaat uit trouwe bezoekers. Zij kennen elkaar goed of kennen elkaar van gezicht. Er zijn ook mensen die zo nu en dan een keer komen en er zijn ook geregeld gasten, zeker bij de Kerkproeverij. Kerkbezoekers verschillen sterk ten opzichte van elkaar. Sommigen zijn er iedere zondag, anderen af en toe eens. Er is een kern die elkaar kent, maar je bent meestal niet de enige nieuwkomer.

Wat kost het?
Niets. Kerkdiensten zijn vrij toegankelijk. Wel wordt er een collecte  gehouden.