Cinekerk

Onder de noemer Cinekerk worden er films uitgekozen die over levensbeschouwelijke onderwerpen gaan en daarmee stof tot nadenken en tot verdieping bieden. De fimavonden vinden plaats in de Maartenszaal bij de Martinuskerk in Voorburg. Zij beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. Na afloop bent u in de gelegenheid een vrijwillige bijdrage doen in verband met de onkosten van de auteursrechten op de film.

Iedereen is van harte welkom.

 

Babettes feast

Woensdag 21 november 2018.

De film speelt zich af rond twee vrome zussen, Martine en Philippa, die in een klein dorpje wonen aan een verlaten kust in Jutland in het negentiende-eeuwse Denemarken. Zij zijn de dochters van een strenge dominee. Op een dag arriveert de mysterieuze Babette aan de deur van de zussen. Ze besluiten Babette onderdak aan te bieden in ruil voor het verrichten van huishoudelijk werk. Het wordt een verblijf om nooit te vergeten.

 

Mary Magdalene

Woensdag 20 februari 2019.

Een vrouw besluit zich tegen de wil van haar familie in aan te sluiten bij een groep mensen rond Jezus van Nazareth.
N.B.: Deze film wordt in dezelfde week óók in Bonifatiuskerk vertoond.

 

 

After the wedding

Woensdag 15 mei 2019.

Jacob Petersen leidt een weeshuis voor straatkinderen in India. Wanneer het weeshuis met sluiting wordt bedreigd, ontvangt hij een ongebruikelijk aanbod.