Cinekerk

Onder de noemer Cinekerk worden er films uitgekozen die over levensbeschouwelijke onderwerpen gaan en daarmee stof tot nadenken en tot verdieping bieden. De fimavonden vinden plaats in de Maartenszaal bij de Martinuskerk in Voorburg. Zij beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. Na afloop bent u in de gelegenheid een vrijwillige bijdrage doen in verband met de onkosten van de auteursrechten op de film.

Iedereen is van harte welkom.

 

Mary Magdalene

Dinsdag 19 februari om 14.30 uur in de H. Bonifatiuskerk (Lucaszaal).

Woensdag 20 februari om 20.00 uur in de Sint Martinuskerk (Maartenszaal).

Mary Magdalene is het levensverhaal van een van de meest fascinerende figuren uit de Bijbel. Maria, die zich onderdrukt voelt binnen de door mannen gedomineerde tradities, probeert een nieuwe wending te geven aan haar leven. Tegen de wil van haar familie sluit zij zich aan bij Jezus. Hoewel het spanningen oproept bij de andere mannelijke volgelingen, onder wie Petrus, voelt zij zich bij Jezus thuis. Ze wordt gewaardeerd en gaat een belangrijke rol spelen in de beweging rondom Jezus.

Maria wordt getoond als een sterke vrouw, die haar eigen pad wil volgen en die als vrouw een andere spiritualiteit heeft. Tegen de andere apostelen, die willen dat zij haar eigen interpretaties laat varen, zegt ze: “I will not be silent. I will be heard”.

 

After the wedding

Woensdag 15 mei 2019.

Jacob Petersen leidt een weeshuis voor straatkinderen in India. Wanneer het weeshuis met sluiting wordt bedreigd, ontvangt hij een ongebruikelijk aanbod.