(deze pagina’s zijn nog in bewerking en worden in de loop van de tijd gevuld)

Een levendige parochiegemeenschap heeft vele vrijwilligers die binnen diverse uiteenlopende werkgroepen bezig zijn. Op de volgende pagina’s staan de diverse werkgroepen, ingedeeld naar de werkgebieden (pijlers) binnen de parochies:

  • Vieren
  • Leren
  • Dienen