Eén federatie bestaande uit drie parochies

De drie parochies H. Bonifatius, St. Maarten en Trinitas werken steeds nauwer met elkaar samen. De financiële administraties van de drie parochies zijn echter strikt van elkaar gescheiden. Dat betekent dat u hieronder de financiële gegevens van de drie parochies per parochie aantreft.

Bonifatiusparochie

Jaarrekening 2017 H. Bonifatiusparochie

Lasten

Realisatie

  Begroot

Personeel

222.198

260.683

Onroerend goed

     74.734

106.500

Eredienst en pastoraat

     12 554

    23.850

Verplichte bijdragen

     54.008

    52.430

Begraafplaats

5.648

22.000

Beheer

  23.031

  28.700

   392.173

  494.163

Baten
Bijdragen parochianen

   254.178

  260.540

Opbrengst bezittingen

   138.708

  103.399

Begraafplaats

60.653

52.000

Incidenteel

  45.834

              0

499.373

  415.939

Berekening saldo
Tussenresultaat

   107.200

   -78.224

Reservering onderhoud

    –69.700

   –69.700

Saldo (positief)

     37.500

-147.924

 

Balans H. Bonifatiusparochie

Activa

31-12-2017

31-12-2016

Kerkelijke goederen

 6.072

 10.223

Beleggingen

 1.805.163

 1.738.056

Vorderingen op korte termijn

 38.207

 58.289

Geldmiddelen

      36.016

      35.930

 1.885.458

 1.842.498

Passiva
Vermogen

 586.310

 548.809

Voorzieningen en fondsen

 1.017.923

 1.001.606

Schulden op lange termijn

 211.546

 209.725

Schulden op korte termijn

      69.679

      82.358

 1.885.458

 1.842.498

 

Toelichting

We hebben over 2017 een positief financieel resultaat behaald. Dat komt door lagere onderhouds- en energiekosten van de kerken en anderzijds door een aanzienlijk nalatenschap dat we hebben ontvangen. Het positieve financiële resultaat wordt toegevoegd aan de financiële reserve van de parochie.

Heeft u vragen over de financiën van de parochie? Dan kunt u contact opnemen met het lokale financiële aanspreekpunt, Jan Mulder (jomimamu@hotmail.com, 070 415 28 08) of met de penningmeester, Vincent Dobbe (vincent_dobbe@hotmail.com, 06 81 49 91 71).

 

St. Maartenparochie

Jaarrekening 2017 St. Maartenparochie

Lasten

Realisatie

  Begroot

Personeel

76.785

83.225

Onroerend goed

74.039

95.600

Rente en lasten schulden

43.338

38.100

Eredienst en pastoraat

11.184

12.900

Verplichte bijdragen

47.733

37.500

Beheer

17.288

20.700

Incidenteel

                0

    35.000

270.367

  323.025

Baten
Bijdragen parochianen

189.461

182.900

Opbrengst bezittingen

195.335

211.800

Incidenteel & functioneel

       1.558

              0

386.354

394.700

Berekening saldo
Tussenresultaat

   115.987

71.675

Reservering onderhoud

-91.000

   -94.000

Saldo (positief)

24.987

22.325

 

Balans St. Maartenparochie

Activa

31-12-2017

31-12-2016

Kerkelijke goederen

 4

 5

Beleggingen

 2.073.001

 2.171.001

Vorderingen op korte termijn

 390.753

 35.665

Geldmiddelen

    269.414

    158.697

 2.733.172

 2.365.368

Passiva
Vermogen

 1.183.720

 206.846

Voorzieningen en fondsen

 538.387

 419.152

Schulden op lange termijn

 1.000.794

 1.724.368

Schulden op korte termijn

     10.271

     15.002

 2.733.172

 2.365.368

 

Toelichting

Mocht u vragen hebben over de financiën van de Sint Maarten, dan kunt u contact opnemen het lokale financiële aanspreekpunt: Emile Duijsens: duijsens@ziggo.nl of met de penningmeester, Vincent Dobbe: vincent_dobbe@hotmail.com, 06 81 49 91 71.

 

Trinitasparochie

Jaarrekening 2017 Trinitasparochie

Lasten

Realisatie

  Begroot

Personeel

69.798

  77.325

Onroerend goed

71.765

60.200

Rente en lasten schulden

7.564

7.200

Eredienst en pastoraat

14.680

19.100

Verplichte bijdragen

37.202

38.000

Beheer

18.242

21.200

Incidenteel

            0

  15.000

219.251

238.025

Baten
Bijdragen parochianen

196.607

186.300

Opbrengst bezittingen

60.596

49.500

Incidenteel & functioneel

    1.954

  12.000

259.157

247.800

Berekening saldo
Tussenresultaat

39.906

9.775

Reservering onderhoud

-99.000

-102.000

Saldo (negatief)

-59.094

-92.225

 

 

Balans Trinitasparochie

Activa

31-12-2017

31-12-2016

Kerkelijke goederen

 193.003

 204.003

Beleggingen

 2.156.615

 2.137.377

Vorderingen op korte termijn

 3.242

 19.827

Geldmiddelen

    545.394

    308.620

 2.898.254

 2.669.827

Passiva
Vermogen

 2.321.707

 2.237.325

Voorzieningen en fondsen

 482.491

 383.491

Schulden op korte termijn

      94.056

      49.011

 2.898.254

 2.669.827

  

Toelichting

Mocht u vragen hebben over de financiën van de Trinitas, dan kunt u contact opnemen met het lokale financiële aanspreekpunt: Frans Aarts: fransaarts-schoenen@ziggo.nl of met de penningmeester, Vincent Dobbe: vincent_dobbe@hotmail.com, 06 81 49 91 71.