De federatie Vlietstreek bestaat uit drie samenwerkende parochies. Elke parochie heeft haar eigen financiële administratie.

Uw gift kunt u overmaken op de volgende bankrekeningen:
NL70 RABO 0323 1096 75 ten name van de H. Bonifatiusparochie te Rijswijk
NL60 RABO 0365 9004 35 ten name van de Sint Maartenparochie te Voorburg
NL33 RABO 0365 9913 25 ten name van de R.K. Parochie Trinitas te Leidschendam

U kunt via een ‘periodieke gift’ uw gift volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De penningmeester kan dit nader toelichten. U kunt hem per e-mail bereiken.

Informatie over de financiële situatie van de drie parochies vindt u hier.
Informatie over de ANBI-status van de parochies vindt u hier.