Eén federatie bestaande uit drie parochies

De drie parochies H. Bonifatius, St. Maarten en Trinitas werken steeds nauwer met elkaar samen. De financiële administraties van de drie parochies zijn echter strikt van elkaar gescheiden. Dat betekent dat u hieronder de financiële gegevens van de drie parochies per parochie aantreft.

Heilige Bonifatiusparochie

Jaarrekening 2019 H. Bonifatiusparochie

Lasten Realisatie Begroot
Personeel 196.899 189.873
Onroerend goed   85.588   73.500
Eredienst en pastoraat     9.234   17.900
Verplichte bijdragen   58.409   57.665
Kosten begraafplaats   13.930   18.000
Beheer   23.536   25.750
387.596 382.688
Baten    
Bijdragen parochianen 235.847 242.000
Opbrengst bezittingen 148.292 121.535
Baten begraafplaats   66.343   61.000
450.482 424.535
Berekening saldo
Tussenresultaat   62.886   41.847
Reservering onderhoud  -69.700  -69.700
Saldo   –6.814 27.853

Het jaar is afgesloten met een negatief financieel resultaat. De reservering onderhoud is voor in de toekomst te maken onderhoudskosten voor kerken, pastorie en overige gebouwen.

 

Balans H. Bonifatiusparochie

31-12-2019 31-12-2018
Activa
Kerkelijke goederen         3.036         4.554
Beleggingen 1.973.016 1.906.871
Vorderingen op korte termijn       75.172       69.922
Geldmiddelen       54.284       24.735
2.105.508 2.006.082
   
Passiva    
Vermogen     596.291     624.080
Voorzieningen en fondsen 1.238.529 1.110.363
Schulden op lange termijn     213.641     209.182
Schulden op korte termijn       57.047       62.457
2.105.508 2.006.082

Toelichting

Heeft u vragen over de financiën van de parochie? Dan kunt u contact opnemen met het lokale financiële aanspreekpunt, Jan Mulder (mail of 070 415 28 08) of met de penningmeester, Vincent Dobbe (mail of 06 81 49 91 71).

 

Sint Maartenparochie

Jaarrekening 2019 St. Maartenparochie

Lasten Realisatie Begroot
Personeel   59.421   59.875
Onroerend goed   77.061 100.000
Rente en lasten schulden   12.777   10.900
Eredienst en pastoraat     8.220   17.200
Verplichte bijdragen   49.252   44.382
Beheer   13.376   16.875
220.107 249.232
Baten
Bijdragen parochianen 188.399 174.700
Opbrengst bezittingen 204.639 199.000
Incidenteel & functioneel   16.120             0
409.159 373.700
Berekening saldo
Tussenresultaat 189.051 124.468
Reservering onderhoud  -80.000  -80.000
Saldo 109.051 44.468

Het voordelige saldo wordt met name bepaald door de huurinkomsten van onder andere het schoolgebouw. Totale huurinkomsten waren € 204.639. De reservering onderhoud is voor in de toekomst te maken onderhoudskosten voor kerken, pastorie en overige gebouwen.

 

Balans St. Martinusparochie

31-12-2019 31-12-2018
Activa
Kerkelijke goederen                4                4
Beleggingen 2.073.001 2.073.001
Vorderingen op korte termijn      19.501      17.164
Geldmiddelen    767.921    454.868
2.860.427 2.545.037
   
Passiva    
Vermogen 1.518.632 1.266.096
Voorzieningen en fondsen    794.093    680.982
Schulden op lange termijn    525.000    545.000
Schulden op korte termijn      22.702      52.959
2.860.427 2.545.037

 

Toelichting

De Martinuskerk, de OLV-kerk, de pastorie (Oosteinde) en de begraafplaats staan conform de financiële richtlijnen voor € 4 op de balans.

Mocht u vragen hebben over de financiën van de Sint Maarten, dan kunt u contact opnemen het lokale financiële aanspreekpunt: Emile Duijsens (mail) of met de penningmeester, Vincent Dobbe: mail of 06 81 49 91 71.

 

Trinitasparochie

Jaarrekening 2019 Trinitasparochie

Lasten Realisatie Begroot
Personeel   62.690   61.925
Onroerend goed   23.854   60.500
Rente en lasten schulden     5.141     7.100
Eredienst en pastoraat   12.227   16.200
Verplichte bijdragen   45.054   33.120
Beheer   12.706   14.700
Incidenteel     2.647             0
164.319 193.545
Baten
Bijdragen parochianen 168.466 162.150
Opbrengst bezittingen   80.932   43.000
Incidenteel & functioneel     2.186             0
251.584 205.150
Berekening saldo
Tussenresultaat   87.265   11.605
Reservering onderhoud  -76.000  -76.000
Saldo   11.265 64.395

Het jaar is afgesloten met een licht positief financieel resultaat. De reservering onderhoud is voor in de toekomst te maken onderhoudskosten voor kerken, pastorie en overige gebouwen.

 

Balans Trinitasparochie

31-12-2019 31-12-2018
Activa
Kerkelijke goederen    193.003    193.003
Beleggingen 2.525.440 1.782.103
Vorderingen op korte termijn       37.317      34.406
Geldmiddelen    469.936 1.161.479
3.225.696 3.170.991
   
Passiva    
Vermogen 2.881.930 2.829.749
Voorzieningen en fondsen     336.551     330.861
Schulden op lange termijn                 0                 0
Schulden op korte termijn         7.215       10.381
3.225.696 3.170.991

 

Toelichting

Mocht u vragen hebben over de financiën van de Trinitas, dan kunt u contact opnemen met het lokale financiële aanspreekpunt: Frans Aarts (mail):  of met de penningmeester, Vincent Dobbe: mail of 06 81 49 91 71.