Het karakter van deze Eucharistieviering is dat de taal en de muzikale omlijsting geheel op kinderen tot en met 13 jaar is gericht. Ook de volwassenen vieren mee. De thematiek wordt gevonden in de lezingen van de betreffende zondag. In de overweging sluit de voorganger aan bij de belevingswereld van de kinderen. Deze vieringen vinden plaats in de St. Martinuskerk. Alle kinderen zijn vanaf 9.00 uur welkom om de liedjes van deze viering te oefenen. Om 9.15 uur worden de taken verdeeld: kinderen leveren een actieve bijdrage gedurende de hele viering.

Gestreefd wordt naar een maandelijkse viering met kinderen. Deze vieringen worden aangekondigd in het liturgie overzicht.