Spelenderwijs het religieuze gevoel bij kinderen ontwikkelen. Kinderen van jongs af op een vrije manier vertrouwd maken met symbolen, verhalen en rituelen van de christelijke traditie is onderdeel van een godsdienstige opvoeding.

Gemiddeld eens per maand worden er vieringen gehouden met de allerkleinste kinderen (0 tot 7 jaar) en hun ouders, grootouders en andere belangstellenden. Spel, dans, verhaal, muziek, stilte, gebed en symboolgebruik zijn vaste ingrediënten van deze vieringen. De vieringen vinden gewoonlijk plaats op een zondagmiddag om 15.30 uur in de Sint Martinus in Voorburg, tenzij anders aangegeven.

De KinderVertelVieringen worden aangekondigd in het liturgieoverzicht. De eerstvolgende KinderVertelVieringen zijn op:

 

30 september 2018

11 november 2018

24 december 2018

6 januari 2019

3 februari 2019

10 maart 2019

21 april 2019

26 mei 2019

30 juni 2019

15.30 uur

9.30 uur

17.30 uur

15.30 uur

15.30 uur

15.30 uur

11.00 uur

15.30 uur

15.30 uur

  Franciscus en de wolf

Sint Maarten (vanuit de Eucharistieviering apart programma voor kinderen van 0 t/m 7 jaar)

Kerstavond

Driekoningenviering

Feest van de Ontmoeting

Jona en de walvis

Paastuinviering

Werkers in de wijngaard

De verloren zoon