Ouders die besloten hebben hun kind een christelijke opvoeding te geven, staan zeker niet voor een eenvoudige opgave. Meer dan ooit wordt er van hen gevraagd om de christelijke geloofstraditie voor hun kinderen te verwoorden en aan hen voor te leven. Coachingscatechese helpt ouders bij een godsdienstige opvoeding van jonge kinderen.

Fantasie ontwikkelen

Fantasie en verwondering zijn eigenschappen die belangrijk zijn in de ontwikkeling van het religieuze aanvoelen. Deze zijn bij jonge kinderen volop aanwezig. De christelijke verhalende traditie biedt handreikingen om deze potentie verder te ontwikkelen.

Twee stappen

In de coachingscatechese worden twee stappen te onderscheiden. De eerste is dat ouders verwoorden wat zij onder een christelijke opvoeding verstaan. De tweede stap is hoe zij hieraan vorm en inhoud gaan geven. Praktische handreikingen en informatie over de verhalende traditie brengen een godsdienstige opvoeding binnen handbereik.

Communicatieve vaardigheden

Om aan de cursus te kunnen deelnemen is de leeftijd van uw kinderen niet van belang. Met het oog op de ontwikkeling van een christelijke opvoeding, richt de inhoud van de cursus zich op het vergroten van de vaardigheden van ouders om met hun kinderen kind over geloofszaken te communiceren.

Communicatie is niet alleen een kwestie van woorden. Naast het vertellen van (Bijbel)verhalen is er ook aandacht voor symbolen en rituelen. Een belangrijk gegeven hierbij is dat we oog hebben voor verschillende ontwikkelingsfasen van de kinderen.

Cursus in februari tot en met mei

De cursus wordt jaarlijks in het voorjaar aangeboden. Als afsluiting van de cursus bereiden de deelnemers gezamenlijk een speelse en ongedwongen viering voor met de allerkleinste kinderen.

Ouders die het afgelopen jaar in federatie Vlietstreek hun kind hebben laten dopen, ontvangen een persoonlijke uitnodiging om zich aan te melden. De cursus wordt gegeven door diaken Daan Huntjens, daan.huntjens@bonifatiusparochie.info, 070 327 45 11. Ook andere belangstellenden kunnen zich bij hem aanmelden.