Met een drone maakte Keimpe Dijkstra een filmpje van het interieur van de H. Bonifatiuskerk. Het orgelspel is van Gerard Legierse.