Rommelmarkt in De Haard: 'Jacinta r€kent op ons!'

De voorbereiding en het aandragen van spullen op vrijdag 24 januari.

De rommelmarkt op zaterdag 25 januari met een rad van avontuur met als hoofdprijs een bedevaartreischeque.